Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 10. juli, 2015

SaLuSa, 10. juli, 2015

Ting fortsetter å gjære og det er kaos mange land, etter hvert som de gamle måtene å gjøre ting på viser tydelig at de ikke lenger kan gi dere det dere trenger. Problemet har blitt så enormt at det kreves massive forandringer for å bringe samfunnet deres tilbake på et nytt spor som kan føre dere frem til den Nye Tidsalderen. Forandringene er allerede i gang og er irreversible, ettersom det nye må erstatte det gamle for å ta dere ut av et system som ikke lenger dekker deres behov. Det er en prosess som kan virke foruroligende og skremmende for mange som har liten eller ingen forståelse av hva som skjer. Men etter hvert som flere og flere innser at løsningene må komme med en ny tilnærming til behovene deres, så vil også de menneskene som kan lede an tre frem i lyset. Som alltid veileder vi dem som har viktige roller å spille med å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ikke mulig å gjennomføre dem uten noen grad vanskeligheter og krevende perioder for dere, men vi vil sørge for at de blir holdt på et minimum. Fortsett å ha en positive innstilling ettersom planen for fremtiden deres er omhyggelig etablert. Dere vil bli mer enn fornøyd med det endelige resultatet.

Altfor lenge har dere latt dere lede ved hånden av mennesker som har løyet og ført dere bak lyset, og dere har med overlegg blitt holdt i total uvitenhet med hensyn til deres sanne potensial og årsaken til at dere opplever dualiteten. Det har vært en formidable læringskurve som har gjort det mulig for dere å løfte dere opp fra liv med begrenset bevissthet, til et liv som vil vekke dere opp til deres sanne potensial. Som vi har fortalt dere mange ganger, er dere mye mektigere enn dere forestiller dere, men dere har med overlegg blitt ledet på villspor av usanne læresetninger, i tillegg til deres begrensete bevissthet. Alt dette er i ferd med å forandre seg i raskt tempo og stadig flere sjeler våkner opp til sitt sanne selv. Dere er i ferd med å komme ut av en lang periode av mørke og inn i Lyset, og det er ingen ting som nå kan hindre dere å gå hele veien frem til full bevissthet. Dette er allerede åpenbart tatt i betraktning det antallet sjeler som har våknet opp og som er i ferd med å lede dere videre på veien frem mot full opplysthet.

Det finnes noen sjeler som ikke greier å løfte vibrasjonene sine opp, men dere kan være trygge på at de vil bli gitt all mulig assistanse for å lede dem i retning av Lyset. Det er ingen grunn til å "prøve å løpe før man har lært å gå" og Veilederne deres vil hjelpe slike sjeler til å våkne opp til sannheten. Så snart det begynner å gå opp for dere at dere at dere bevisst har blitt holdt i uvitenhet, så blir det mye lettere å begynne å forstå sannheten om dere selv. Dere er essensielt mektige sjeler som har gjort det modige valg å oppleve og erfare dualiteten og å takle de utfordringene som den konfronterer dere med. I løpet av deres mange liv har dere vært helt nede i den mørkeste avgrunn, men likevel har dere aldri mistet kontakten med deres høyere selv. Resultatet av dette er at mange av dere omsider har funnet den sanne vei som leder dere tilbake til full bevissthet. Når dere først begynner å våkne, så er det ingen vei tilbake til det gamle, og disse sjelene av Lyset vil frembringe en fullstendig forandring i måten dere lever deres liv på.

Vi har fulgt med på utviklingen deres og de fremskritt dere har gjort, gjennom tusener av år og sett med våre øyne er det at dere har greid å gjenvinne så mye av deres bevissthet intet mindre enn en bragd på så kort tid. Historien deres viser hva som skjer når en sjel mister kontakten med Lyset og som følge av det, hvor vanskelig det har vært å løfte seg opp igjen. Dere har imidlertid bevist at det er mulig og i dag er det mange av dere som leder an på veien videre. Ved så å gjøre, bringer dere også andre med dere, og på den måter skyter oppvåkningen stadig større fart. Det er på sin plass å gratulere dere med at dere har vært situasjonen voksen og mestret utfordringene og ingen ting vil kunne stanse deres videre fremskritt. Gjennom lang tid har disse oppvåknede sjelene blitt skydd av andre som ikke evnet å forstå sannheten, men dette er i ferd med å forandre seg etter hvert som vibrasjonene øker. Meget snart vil det komme en ytterligere oppløftelse av deres bevissthet og sannheten vil finne veien til mange flere sjeler.

Vi er så nær dere nå og besøker Jorden helt åpnet, i et slikt omfang at folk begynner å akseptere vårt nærvær på himmelen. På grunn av våre høyt utviklete teknologier representerer ikke våpnene deres noen særlig fare for oss og mange av dere er kjent med at vi ved mange anledninger har satt dem ut av spill når de har utgjort en trussel. Dere kjenner til mange dokumenterte tilfeller hvor skipene våre har blitt sett over atomvåpeninstallasjoner, hvor vi har tatt grep for å forhindre dere i å starte en ny krig. Vi har lykkes med å opprettholde fred på Jorden, men vi er nødt til å godta det vi kaller mindre konfrontasjoner, av karmiske årsaker. Vi vil imidlertid nøye overvåke slike situasjoner og sikre at de ikke kommer ut av kontroll. Til slutt vil det bli en fullstendig slutt på all krig og varig fred på Jorden vil bli oppnådd. Fremtiden deres er sikret og de forandringene dere nå opplever er en del av den renselsen som finner sted.

Gjennom lang tid har vi brukt vår innflytelse til å veilede deres forskere og vitenskapsmenn i en retning som vil resultere i fred i verden. Vi kan imidlertid ikke intervenere så lenge andre fortsatt støtter krigens våpen, men vi vil sørge for at de ikke blir brukt på en slik måte at der er risiko for en verdensomspennende krig. Jorden har blitt utsatt for kjernefysiske innretninger ved mange anledninger, men de vil ikke bli tillatt brukt flere ganger og vi er her for å sikre at dere er beskyttet. Dere har fri vilje, men etter hvert som dere beveger dere inn i den Nye Tidsalderen, venter en ny fremtid på dere, som ikke lenger tillater kriger som medfører omfattende død og ødeleggelse slik som tidligere har skjedd. Fred for alle mennesker vil bli mulig så snart de mørke sjelene er blitt fjernet. Dere vil ikke behøve å vente lenge for at verdensfred vil bli proklamert, men det er mye i form av nødvendige forandringer som vil kreves.

I mellomtiden vil vi fortsette å overvåke aktiviteten Jordens aktiviteter, inkludert Morder Jords, ettersom hun også er involvert i de forandringene som foregår. De rystelser og vulkanaktiviteter som forekommer er for å gjøre større forandringer mulige, forandringer som vil resultere i en ny Jord, renset for alle rester av århundrer av vanskjøtsel og forgiftning av land og hav. Dette kan se ut som en nærmest umulig oppgave, men med vår avanserte kunnskaper og ubegrensete ressurser, vil det ikke ta lang tid å gjennomføre. Faktum er at vi allerede er klare til å sette i gang sammen med Moder Jord og bringe henne tilbake til den jomfruelige tilstand hun var for mange tideverv siden. Disse oppgavene ville dere ikke være i stand til å klare med deres begrensete bevissthet, men vi vil være der for å hjelpe dere så snart renselsen kan begynne.

Vi vet at mange av dere har økt bevissthetsnivået deres tilstrekkelig til å forstå hvordan sannheten har blitt feilaktig fremstilt for dere for å holde dere i mørke og uvitenhet. Dere kan være fullstendig trygge på at når det rette øyeblikk kommer, så vil det ikke bli kastet bort et øyeblikk med hensyn til å gjøre dere kjent med deres sanne historie og den vidunderlige fremtid som venter dere. Dere har muligens hatt visjoner om den nye Jorden, men i virkeligheten vil den overgå alle deres forestillinger om hva som er i vente for dere. Alle tårer og skuffelser dere har opplevd vil synes å være for ingen ting å regne når dere ser de fantastiske forandringene finne sted. Den skjønnhet og de undere dere vil få fryde dere over går langt ut over det dere for øyeblikket kan forestille dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, nok en gang kommet for å opplyse dere om hva som ligger foran dere. Borte vil all trussel om krig og ødeleggelse være og evig fred vil herske. Vi vil være ved deres side og hjelpe til med å gjøre den nye Jorden til virkelighet, og det vil være en frydefull tid for dere alle.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge