Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 17. Juni, 2016


Mike Quinsey - 17. Juni, 2016

Mike Quinsey

Jorden nærmest syder av aktivitet som forgår i all hemmelighet, men det er lite av dette dere får høre om, fordi de mørke Sjelene fortsatt har kontroll over massemediene, til tross for det faktum at deres makt svinner raskt. Likefullt finner det sted svært ønskelige forandringer og den neste store som vil skje vil være når den Nye Amerikanske Republikkene formelt kan proklameres. En ny president har allerede blitt utpekt, hvilket sammen med dramatiske forandringer vil gi makten tilbake til folket. Det har vært en lang og krevende vei for de som har vært involvert, men det vil være mer enn verdt innsatsen. Det vil sette dere fri fra dem som har holdt dere alle i en slavetilværelse. Den "usynlige krigen" om hvem som har kontrollen over Jorden og dens folk, vil nå ganske snart være over og dere vil bli uhyre lettet over å vite at den trusselen som har hengt over dere har blitt fjernet. Å være fanger på sin egen planet ville være ille nok, men planene lå klare til å redusere jordens befolkning til håndterbar størrelse. Noen av dere har funnet ut hvem som står bak alt dette, men med tiden vil det bli avslørt for alle slik at dere forstår hva som var planlagt for fremtiden deres.

Uten tvil er det mange av dere som undrer dere over hvordan en slik situasjon kunne få utvikle seg, men vær sikker på at dere med tiden vil bli fullt informert om deres sanne historie. Ikke glem at gjennom sine mange inkarnasjoner har alle sjeler vært medansvarlige for de livsomstendigheter dere faktisk har opplevd. Fordi dere er gitt fri vilje til å bestemme over deres eget liv har dere som sivilisasjon selv projisert deres egen fremtid på tidens lerret og har selv skapt det dere har opplevd og erfart. Selvsagt har de mørke Sjelene benyttet seg av Menneskerasens krigerske tendenser til å forme situasjonen slik de selv ønsket og de har sørget for at så mange lever i nød og kaos.

Gjennom lang, lang tid har hver eneste sjel hatt mange inkarnasjoner, men nå som den gamle syklusen har uttjent sin rolle, ser dere nå en forandringsprosess som vil resultere at en ny syklus blir til virkelighet. Det har vært en syklus hvor deres frie vilje har blitt fullt ut respektert og holdt hellig. De mørke Sjelene har imidlertid benyttet anledningen til å gjøre dere til fanger på deres egen planet. Deres endelige mål har vært å ha full kontroll over Menneskerasen, ta fra dem deres frihet og redusere populasjonen til håndterbar størrelse. De har på det mest slue vis arbeidet i mangfoldige år for at dere alltid skulle oppleve at det er "for lite av alt" og leve på eksistensminimum, samtidig som de har skjult sannheten for dere og således hold dere fanget i en bakevje i tiden. Imidlertid har Lysets hierarki hele tiden holdt et våkent øye med dere og sørget for at ting ikke kom helt ut av kontroll. Fremtiden deres var allerede bestemt og gjennom disses innsats og lojaliteten til Lys-Vesener på Jorden, som har overvunnet alle utfordringene de har møtt, så har de løftet seg over negativiteten og lagt ut en vei frem mot Oppstigningen som alle sjeler som har løftet sine vibrasjoner, kan slå inn på.

Å være på Jorden en mektig utfordring, men like fullt har mange, mange sjeler tryglet om å få oppleve livet her. De har forstått at dersom man greier å overvinne de utfordringene man vil møte, så er dette den raskeste vei til å utvikle seg ut over tredje dimensjon, slik at de kan legge den syklusen bak seg. Uansett hva dere måtte gjøre, så står det alltid Lys-Vesener rede til å hjelpe dere når dere trenger det. Imidlertid blander de seg ikke vanligvis inn i deres liv, men tillater at dere får oppleve det dere ønsker. Imidlertid er dere selv ansvarlige dersom dere gjør gale beslutninger. Gjennom handlingsvalgene deres vokser dere åndelig og begynner å tilpasse tankesettet deres til at dere Alle Er Ett.

For øyeblikket befinner Jorden seg i en meget urolig tilstand og Moder Jord ønsker å skape forandringer slik at hun kan begynne å rense den og litt etter litt bringe den tilbake til sin opprinnelige jomfruelig rene tilstand. Hun har gitt svært mye av seg selv og tillatt Mennesket absolutt frihet til å finne sitt eget uttrykk og således har hun også lidd mye under kjærlighetsløse sjeler som har misbrukt henne. Slik kan det ikke fortsette og dersom Mennesket ikke forandrer seg, så vil hun hun bli nødt til å ta ting i sine egne hender. Om så skulle være, så vil hun gjøre alt som er mulig for å ikke skade levende vesener, men i enkelte tilfeller er det uunngåelig. Det er også karmiske anliggender som må tas i betraktning, og de kan være en naturlig del av forandringene ettersom ingen ting som er av betydning skjer tilfeldig.

Hver eneste sjel er med på å skape fremtiden fordi det er deres kollektive energier som viser veien. Men selvfølgelig kan enkeltindividers handlinger ha en betydelig effekt på den ene eller den andre måten. Sansene deres blir kontinuerlig bombardert med tankeformer som dere tiltrekker til dere selv ettersom "like tiltrekker like". De færreste mennesker forstår at det man fokuserer på, hva enten det etter deres oppfatning er "godt eller dårlig", bringer dere mer av det samme. Det beste er derfor å unngå å bli involvert i ting som er av negative natur. Dere kan kanskje ønske å lese om negative ting som skjer for å være orientert, men unngå å gi dem deres energi, for det vil bare tiltrekke mer av det samme. Livet kan synes å være temmelig komplisert, men de fleste sjeler følger simpelthen sine egne ønsker med lite tanke for konsekvensene.

Dere må huske på at dere ble født på Jorden med en livsplan som skulle legge til rette for at muligheter skulle finne veien til dere, slik at planen kunne spille seg ut. Alle sjeler har i større eller mindre grad mål som skal nås og dersom deres lykkes med dem vil dere gjøre raske fremskritt i deres evolusjon. Det meste av det dere opplever involverer også andre sjeler, som også drar nytte av dem. Karma kan til tider arte seg som en meget komplisert vevnad, men når alt kommer til alt er det meningen at alle skal ha nytte av det. Men selvfølgelig vet dere ikke hvilken læring den enkelte deltaker får av hver hendelse. Dere har et uttrykk “en god ting leder ofte til den neste” og dette er i bunn og grunn sant og jo mere dere gir av dere selv, jo mere kommer tilbake til dere i tråd med Loven om Tiltrekning.

På mange måter er det like greit at dere ikke vet hva som foregår i den virkelige verden. Dere har mer enn nok å ordne opp i som det er, mens maktkreftene kjemper om kontrollen over verden og Lysets Styrker bruker sin makt for å sikre at ingen ting får anledning til å komme ut av kontroll og stikke kjepper i hjulene for den høyere planen for Oppstigningen deres. Mange mennesker kan ikke begripe hvordan de mørke Sjelene har greid å skaffe seg så total kontroll over livene deres. Det har skjedd langsomt, langsomt over mange, mange år og derfor har dere ikke forstått hvordan friheten deres stadig har blitt mer og mer erodert ned. I virkeligheten har dere blitt holdt alvorlig tilbake i deres utvikling og vært underkastet livsforhold som er skapt med vitende og vilje for at de mørke Sjelene skulle kunne ha kontroll over dere.

Bekymre dere imidlertid ikke for mye om dette, for i realiteten har Lysets Styrker stort sett kontrollen og legger begrensninger som hindrer de mørke i å ta full kontroll. Planen for deres frigjøring fra de mørkes grep ligger klar og alt skrider frem som det skal, til tross for de tilstandene som fortsatt eksisterer på Jorden. Når det rette øyeblikket kommer, ligger en hel rekke goder klare til å bli gitt dere, hvilket umiddelbart vil løfte dere opp. Dere har allerede hørt om de mange oppfinnelser og innretninger som venter dere og som totalt vil forandre livene deres for alltid - fremtiden er Gylden.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge