Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 10. Juni, 2016


Mike Quinsey - 10. Juni, 2016

Mike Quinsey

Verden er raskt på vei mot en storslagen finale som vil være uhyre tilfredsstillende for Lysarbeiderne. Etter en lang periode med mange forsinkelser, er det nå tydelig at slutten på denne tiden nærmer seg og at de mørke Sjelene ikke lenger har makten til å diktere Menneskerasens fremtid. Lysets styrker har stort sett kontrollen nå og sørger for å forhindre omfattende katastrofer som har vært planlagt for å kaste verden ut i en ny verdenskrig. Freden er på vei og svært snart vil det bli gjort tiltak for å heve vibrasjonene på Jorden, hvilket etter hvert vil føre til en slutt på alle former for krigshandlinger. Da vil dere vite med sikkerhet at fiendtlighetene har opphørt for godt og at dette har resultert i verdensfred. Omsider vil det da være trygt for deres venner fra andre planeter å lande på Jorden og møtes åpent med dere. Dette vil også være et signal om begynnelsen på forandringer som virkelig vil bringe permanent fred.

Veien fremover er rett og slett en vei som vil gi dere enorm tilfredshet og som vil mer enn kompensere for alle de utfordringene dere har stått overfor i livene deres på Jorden. Når dere påny blir fullt bevisste Vesener, vil det løfte dere himmelvidt over deres nåværende nivå. Livet vil bli en aldeles strålende opplevelse og minnene deres om tiden i de lavere vibrasjoner vil raskt bli skjøvet i bakgrunnen. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig for dere å forstå de velkomne forandringene som er på vei, men vit at dere vil bli enormt glade og lykkelige for dem. Mange av dere har allerede en idé om hva som ligger foran dere, men det vil likevel garantert overgå alle deres forventninger. Så gi ikke slipp på deres visjoner om fremtiden, for hver eneste en av dere er med på å kollektivt å ha innflytelse på den og er således med på å avgjøre hvordan den vil bli.

Det er mange spørsmål dere gjerne vil ha svar på og alt vil med tiden bli avslørt og komme for en dag. Det er viktig at dere får vite hele sannheten om deres tid i 3dje dimensjon og hvordan dere som Lysarbeidere har bidratt enormt til spredningen av Lyset. Deres blotte tilstedeværelse på Jorden har hjulpet andre sjeler å våkne opp til sitt sanne selv. Det er fortsatt mye som må gjøres i denne sammenheng, men selv nå sprer dere Lyset på en måte som gjør at sjeler kan ta ansvar for sin egen evolusjon. Det er overhodet intet hastverk med dette, men på samme tid er den gamle syklusen nå forbi og nye vibrasjoner er i ferd med å feste seg. Det er viktig at dere lar dere flyte med strømmen og når dere så gjør, vil dere tiltrekke dere andre slik at de også kan gjøre den samme reisen som dere.

Til tider er det utrolig at dere i det hele tatt greier å gjøre fremskritt ettersom dere blir angrepet fra alle kanter av en kontinuerlig skur av forskjellige energier. Dere kan tiltrekke dere de som harmonerer med dere og forutsatt at auraen deres er intakt, kan dere motstå de lavere energiene dere blir utsatt for. Dere kan mentalt visualisere at auraen deres totalt omslutter den fysiske kroppen deres og ved å hold den på plass, har dere beskyttelse mot alle forsøk på å trenge gjennom den. St. Germain har ofte anbefalt at dere benytter hans Fiolette Flamme dersom dere har behov for beskyttelse. Åpne auraer kan virke som en invitasjon på sjeler som søker å feste seg til en annen sjel og hvis disse er av særlig lav vibrasjon kan de skape problemer for dere.

Dersom dere av en eller annen grunn skulle trenge hjelp, så ikke glem at dere har deres egne Veiledere som vil være mer enn glade for å hjelpe dere. De er med dere på hele deres reise og er de usynlige hjelperne som sikrer at dere så langt som råd følger livsplanen deres, selv om det alltid er deres eget valg i siste instans. Deres frie vilje er selvfølgelig svært viktig, men Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å gripe inn dersom det synes som om dere er på vei til å komme på villstrå. Husk på at dere har en livsplan som dere selv har gjort avtale om og det er svært viktig at dere lever deres liv i samsvar med den. Dere kan avvike lite grann fra den uten at det gjør noen skade, men det er visse nøkkeløyeblikk der dere må følge den planen dere har vedtatt.

Når dere ser dere omkring kan det synes som om livet er en samling av tilfeldige hendelser som ikke har noen reell betydning for dere. Men likevel er det slik at livets forløp for Menneskerasen er omhyggelig planlagt slik at dere kan lære det dere trenger for å utvikle dere, samtidig som dere får kjenne konsekvensene av de valg dere gjør. Og så må dere på samme tid også danse med i det nivået majoriteten utgjør. Allikevel er det ingen grunn til at dere som individ skulle sette dere høyere mål og ved så å gjøre vil dere trekke andre med dere. Det finnes aldri det dere kunne kalle "kjedelig øyeblikk", for livet vil alltid sørge for at dere får de opplevelser og erfaringer dere virkelig trenger heller enn det dere tror dere trenger. Så aksepter det som kommer som en utfordring som skal overvinnes. Det er ikke alt som setter dere på prøve og det er alltid tider hvor dere vil ha lykkelige opplevelser som løfter dere opp.

Når det gjelder deres utvikling på Jorden, så er det en del ting som er så komplisert at dere kan lure på hvordan det i det hele tatt er mulig å få til. Det er ikke bare den nøye planleggingen, men også den helhjertede innsatsen fra dem som er deres Veiledere som sørger for at dere får fullt utbytte av de mulighetene dere møter for å komme videre i deres evolusjon. Om dere går glipp av en mulighet, så betyr det bare at det kommer en ny sjanse dere kan gripe, selv om det i enkelte tilfeller må vente til deres neste liv. Hvor mye dere til enhver tid påtar dere er deres eget valg, selv om dere vil få hjelp med beslutningene slik at dere ikke overbelaster dere selv. Karma blir ikke nødvendigvis tatt med fra det ene livet til det neste med mindre det er nødvendig, og i de fleste tilfeller så vil dere få erfare konsekvensene ganske umiddelbart.

Liv etter liv har dere hatt opplevelser og erfaringer på alle slags måter som har vært nødvendige for deres utvikling mot de høyere dimensjoner av Lyset. Nå befinner mange av dere dere på terskelen til å avslutte deres tid i de lavere dimensjoner fordi dere har lært tilstrekkelig mye til at dere kan stige opp. Når dere har nådd dette punktet vil noen av dere likevel foretrekke å bli værende for å tjene dem som trenger en hjelpende hånd for å komme videre i sin utvikling. Dere kan spørre hva som er det endelige målet for alle sjeler og for å si det helt enkelt, så er det å vende tilbake til Gudskildens fullkommenhet – inntil dere blir sendt ut påny for å gjøre helt nye erfaringer.

Store ting skjer hurtig i kulissene og i den forbindelse vil det snart bli gjort viktige kunngjøringer. Årsaken til at dette ikke blir tatt opp i massemediene deres er at de fortsatt ikke har frihet til å rapportere de virkelige nyhetene som er viktige. Dette er imidlertid sakte, men sikkert i ferd med å forandre seg og det er tiltak på trappene for å avstedkomme de nødvendige forandringer slik at de kan gjøre det. Som dere begynner å forstå, så har dere blitt foret utelukkende med den informasjonen de Mørke har "tillatt" og den har ofte vært temmelig fjernt fra sannheten. Sannheten vil likevel til tider sive gjennom, men det er nødvendig at dere finner pålitelige informasjonskilder, for mange er satt opp for å gi ut falsk informasjon. Internett er fortsatt deres beste informasjonskilde og der finner dere oppdaterte nyheter om ting som skjer. Dersom noen av nyhetene synes å være tvilsomme, så er de sannsynligvis det og da er det best å ignorere dem.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge