Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 5. august, 2016


Mike Quinsey - 5. august, 2016

Mike Quinsey

Nok en gang øker tiden farten og mange av dere er forbløffet over hvor raskt dette året går. Dette vil fortsette etter hvert som vibrasjonene blir høyere og høyere. Oppstigningen nærmer seg og når den kommer vil dere stige opp på et øyeblikk. Fordi Menneskerasen har fortsatt å høyne sine vibrasjoner, er det mulig for dere å nå det optimale nivået ganske snart, men husk også på at i den inneværende tiden er ting i konstant forandring og av den grunn er det vanskelig å anslå når det vil skje. Imidlertid ligger den endelige beslutningen hos dette universets Gud.

Det som er sikkert, er dere er godt i gang på veien mot Oppstigningen og ingen ting kan hindre denne lenge spådde «slutten» å finne sted. Det beste dere kan gjøre er å ignorere kabalens handlinger. De tror fortsatt at de har makt nok til å knuse ethvert forsøk på å stanse deres krig mot Jordens folk. Makten deres er allerede alvorlig vingestekket og vil aldri nå sitt tidligere nivå. Deres dager er talte og til slutt vil de ikke ha annet valg enn å overgi seg. Det er ikke mulig for dem å unnslippe å stå til rette for det de har gjort, uansett hva de måtte forsøke, og til slutt vil de bli fjernet fra denne planeten. Lakeiene deres kan imidlertid fortsatt skape en del trøbbel, men de også vil bli tvunget til å gi opp planene sine om å ta over hele Jorden og dens befolkning. BREXIT har spredt seg raskt og slik vil det fortsette etter hvert som andre kommer med, og dette har gjort det mulig for nasjoner å unnslippe fra Illuminatis klør.

Uroen vil fortsette alt mens de gamle energiene svinner hen og de nye tar deres plass. Det er full forvirring blant negative kreftene ettersom deres utenomjordiske herskere deres ikke lenger i stand til å hjelpe dem. Kollapsen har allerede ført til at noen av dem har gått med på forhandlinger for å redde sine liv og forutsatt at de aksepterer betingelsene de blir tilbudt, vil de bli plassert på steder hvor de ikke lenger kan blande seg inn i fremtidsplanene for Jorden og hennes sivilisasjon. Uansett hva som måtte skje, så tillat ikke frykten å snike seg inn i dere, men forhold dere positive og optimistiske til enhver tid. Realistisk sett finnes det ingen ting å bekymre seg for, ettersom alt skrider frem nøyaktig som planlagt og vil bringe de ønskede resultater. De av dere som allerede er klare vil løfte dere opp med økningen i vibrasjonene som leder til Oppstigningen. Vit at det er mye som vil skje som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen og gi dere del i en hel rekke teknologiske fremskritt som dere med fullt overlegg har blitt snytt for å få del i.

Den Nye Tidsalderen vil manifestere meget raskt ved å introdusere mange forandringer i deres livskvalitet. Oppfinnelser og nyvinninger som har blitt holdt hemmelige for dere vil raskt bli gitt dere og alle sjeler vil ta del i fordelene de bringer med seg. Dere befinner dere helt på terskelen til de etterlengtede forandringene som vil gjøre at dere ikke lenger må bruke så mye av deres tid til simpelthen å overleve. Dere vil ha mye mere tid til lystbetonte aktiviteter og kreative sysler som vil være til glede for mange mennesker. Forandringer vil naturlig innebære en viss grad av uroligheter, men dere kan være helt sikre på at de som har ansvaret for dem har den nødvendige makt og evner til å holde dem på et absolutt minimum. Ingen vil komme tapende ut av forandringene ettersom dere alle til slutt vil få det bedre på en hel rekke måter som vil sørge for at dere har et komfortabelt og fredfullt liv. Fattigdom og nød vil høre fortiden til og alle vil ha det de trenger.

Generelt vil forandringene eliminere alle former for forurensning og der oppgaven å «rense opp» kan synes uoverstigelig, slik som vann og hav, finnes det teknologier som langt overstiger deres nåværende kunnskaper, som vil produsere mirakuløse resultater på svært kort tid. Sammenliknet med den Nye Tidsalderen som venter dere, er deres nåværende livsforhold nærmest som å leve i den mørke middelalderen. Intuitivt skulle dere kunne være kjent med slike forandringer ettersom dere, før dere inkarnerte, vil ha vært kjent med potensialet for Jorden og hennes sivilisasjon. Det er på sin plass med gratulasjoner ettersom de oppgavene dere alle har påtatt dere, så langt fra har vært enkle, men i all hovedsak har dere holdt dere til dem. Sammen har dere overvunnet alle de utfordringene som har blitt kastet etter dere og nå står dere med hodet høyt hevet ettersom den endelige seieren over de mørke Sjelene er sikret. De vil bli gitt muligheten til å gjøre godt igjen for alt det gale de har gjort fordi Gud elsker alle sjeler uansett deres fall ned i mørket. Gud er ikke hevngjerrig og straffer ikke dem som synder. I stedet blir de gitt enhver mulighet til å vende tilbake til Lyset ettersom Gud-Gnisten er hellig og ukrenkelig.

Fremtiden er virkelig verdt å glede seg til og vil på mange måter kompensere for de mange livene dere har hatt i de lavere vibrasjonene. Husk på at dere aldri har blitt tvunget inn i det dere har opplevd og at dere til å begynne med meldte dere frivillig til muligheten til å få oppleve en del liv i tilsynelatende separasjon fra Gud. Utfordringen var å gå Lysets Vei igjen, frem til Oppstigningen, når dere hadde gjennomført det dere ønsket å erfare. Disse erfaringene har lært dere mye som vil bli brukt til å hjelpe andre som går den samme veien. Alle erfaringer har verdi selv om de, slik dere forstår det, ikke synes å følge noe slags mønster. Hver eneste sjel har vokst og utviklet seg i dualiteten selv om dere i mange tilfeller går ett skritt bakover hver gang dere har kommet to skritt fremover.

Noen mennesker sliter med tanken på at de skal kunne ha hatt inkarnasjoner både som Mann og som Kvinne, fordi de i sin nåværende kropp ikke kan forestille seg at den skulle være noe annerledes. Dere kan være helt sikre på at dere alle har opplevd å være inkarnert i begge kroppsformene, for var dere ikke det, ville dere komme helt ut av balanse. I de høyere vibrasjonene vil dere til slutt bli androgyne vesener, hvilket er en tilstand av balanse som dere alle etter hvert vil oppnå. Som dere kan forestille dere eller kanskje har opplevd, så vil dere i ethvert tilfelle, enten dere er Mann og Kvinne, fortsatt være en blanding av begge, men som regel med predominans av det kjønnet dere har blitt født som. Dere kan imidlertid ha hørt om mennesker som føler meget sterkt at de er i feil kropp og gjennomgår et kjønnsbytte for å tilpasse seg dette. Det er viktig at dere innser at slike erfaringer er kjent for sjelen før den inkarnerer og er akseptert som et ledd i deres læring og evolusjon.

Dere er på vei inn i en tid hvor sannheten må komme ut og med tiden, etter hvert som vibrasjonene stiger, vil utelukkende sannhet kunne eksistere. Dette vil gjøre det mulig for mennesker å leve i sannhet og noe annet ville ikke en gang falle dem inn. Dere kan jo spørre dere selv hvorfor man eventuelt skulle ønske at det var på noe annet vis. Kan dere se hvor vidunderlig og betryggende det vil være at alt er basert på sannhet og at dere derfor kan stole fullt og fast på alle. Dere vet at dere kan stole på det dere blir fortalt og ingen førsøker å føre dere bak lyset eller oppnå fordeler for seg selv. Dette er universelle kvaliteter ved sann kjærlighet og ingen ting mindre enn det kan eksistere i de høyere vibrasjonene. Dere kan ha et stykke vei å gå før dere når et slikt nivå, men vit at dette er målet dere arbeider frem mot og vær forberedt.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge