Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 16. desember, 2016


Mike Quinsey - 16. desember, 2016

Mike Quinsey

Hvis dere kan se og forstå situasjonen på Jorden slik den er nå, vil veien fremover være helt tydelig og kjennetegnet ved sammenbruddet av Illuminatis evne til å kontrollere alt som skjer. Ting er i rask forandring selv om de, til ingen nytte, kjemper for å beholde en viss kontroll. Det er en større plan på plass, og uansett hva de som ønsker å påtvinge sin vilje måtte finne på, så kan de ikke forhindre en vellykket avslutning som leder til Oppstigning. Så vær ikke fortvilet uansett hvordan dere ser på det som utspiller seg, for alt er som det skal. Man kan høre de siste desperate åndedragene til dem som er i ferd med å tape, og mange av dem flykter nå for å unngå å måtte stå til ansvar for det de har gjort mot Menneskeheten. Men de kan ikke unngå å måtte stå til rette for sine handlinger, for det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg slik at de kan unnslippe, og rettferdighet vil skje fyllest. Bekymre dere ikke om disses fremtid, for de vil høste som de har sådd, men som alle sjeler, så vil de uansett få hjelp så snart de vender seg mot Lyset.

Det er allerede en plan på plass som vil lede dere på veien mot frelse og oppløftelse opp og ut av dualiteten og inn i Lysets riker. Dette er de nivåene dere forlot fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som satt fast i de lavere vibrasjonene. Dere kan jo undre dere over hvorfor dere forlot de høyere riker for å hjelpe dem som det ikke syntes å være noe håp for, men det enkle svaret er at dere er ett med dem, og alle sjeler må løfte seg ut av mørket hvis de skal kunne komme videre. De trenger hjelp for å finne veien tilbake til Lyset, ellers kan de gli enda lenger ned i det dype mørket hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende. Deres styrke og erfaring er garantien for suksess, selv om de lave vibrasjonene vil gi dere sterke utfordringer for deres tro og tillit. Som dere tidligere har blitt fortalt, så er dere aldri alene på deres vei og Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å hjelpe dere når dere har behov for det.

I mellomtiden skrider allting fremover som nødvendig for å sikre at Revalueringen er nær å finne sted. Det kan synes som om den blir forsinket både titt og ofte, men husk på at det er enormt med forberedelser som må gjøres før alt er klart til å sette i gang. De mørke Sjelene er, selv om de er sterkt svekket, fortsatt i stand til å sette kjepper i hjulene og skape forsinkelser, men de kan ikke forhindre at det hele til slutt skrider frem slik Himmelen har gitt dekret om. Mange av dere vet allerede om dere er på veien til å fullføre dette livet og de mørke Sjelene har fått oppgaven å teste dere slik at dere kan finne eventuelle svake punkter dere måtte ha. Imidlertid vil deres karakterstyrke utvilsomt gjøre at dere kommer gjennom det hele, forutsatt at dere holder blikket festet på målstreken.

Dere er blitt gitt muligheten til å lære mer om fortiden deres og nyheter om de forbløffende oppdagelsene i Antarktis begynner å komme folk for øre. Etterlevningene av en enorm by som har ligget under isen i tusener av år, er en så spennende oppdagelse at det knapt er mulig å holde dem hemmelig, selv om de som har stor makt gjør sitt beste for å hemmeligholde det. Dette er et funn som forskerne ble «ledet» til ettersom tiden er moden for at Menneskeheten får vite mer av sannheten om sin virkelige historie. Frem til nå har dere med overlegg blitt holdt i en bakevje av tiden, men snart vil dere få lære om de mange forskjellige Rom-Vesenene som har tilknytning til dere og spesielt de som lever i Inner-Jorden. Faktum er at de færreste av dere har noen som helst idé om at de er der, for frem til nå har det ikke vært rett tid for dem å gi seg til kjenne for Menneskeheten. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt for at dere burde være klare til å møte dere Brødre og Søstre fra Verdensrommet.

I mange ulike stadier av Menneskets evolusjon har dere blitt besøkt av Rom-Vesener, men de har ikke alltid hatt gode hensikter. Anunnakiene, som nå er reist fra Jorden, holdt dere i et «fengsel» de selv hadde laget for dere og de forledet dere til å tro på en falsk versjon av historien. Tiden har nå kommet for å lære sannheten, men først må dere oppløftes og Menneskeheten må skape forhold på Jorden som gjenoppretter en akseptabel levestandard for alle mennesker. NESARA vil bli instituert ganske snart og vil løfte Menneskeheten ut av den Mørke Tidsalderen og inn i Lyset. Dette vil sikre at all fattigdom blir eliminert og en rettferdig fordeling av rikdom og Jordens rike gaver. Det finnes mer enn nok av rikdommer på Jorden, som har blitt akkumulert gjennom mange århundrer, som vil gi hele Menneskeheten en anstendig levestandard. Det er takket være St. Germains innsats at slik høy levestandard kan bli mulig, og han vil frigjøre midlene når det rette øyeblikket kommer.

Krigens herjinger og fattigdommen som mange land opplever har resultert i store gjenoppbyggingsbehov, men med de fremskrittene som vil komme om kort tid, vil gjenoppbygging og forbedringer raskt bringe områder som er hardt rammet tilbake til mer enn akseptable nivåer. I løpet av relativt kort tid vil alle land nærmest bli som nye og med langt større selvforsørgelse og uavhengighet. Folket vil også bli frigjort fra dagens slit og slep bare for å overleve. Selv om avanserte teknologier tas i bruk vil det likevel ta en del år før alt er fullført. Fremtiden er fylt av Lys og alle vil oppleve en lykkelig og gledesfylt tid. Jordens bane er allerede i ferd med å bevege dere inn i et område av Verdensrommet som har høyere vibrasjoner og etter hvert som de får effekt, vil folk oppleve en oppløftelse inn i mer fredfulle omstendigheter hvor Lyset er sterkere.

Veien fremover kan fortsatt være tøff for mange mennesker, men husk på at forandringene er nødvendige for å kunne legge grunnlaget for den Nye Tidsalderen. Planene er allerede på plass og det har allerede skjedd mye som danner grunnstenene for det som skal komme. Hele verden er i forandring og for mange kan dette være en smertefull opplevelse, men når ting skrider frem slik de nå gjør, burde det ikke vare særlig lenge. De gode nyhetene om det som for tiden skjer, blir dere i stor grad snytt for å høre om – av dem som er i opposisjon til forandringene som vil løfte dere ut fra de vanskelighetene de har laget for dere. Dere vil etter hvert akseptere at det ikke er noen enkel sak å introdusere så mange forandringer på så kort tid. De akutte behovene til mennesker rundt om i verden er alltid fremst i tankene og mye vil bli gjort for å lindre vanskelige forhold.

Vi er inne i en høytidssesong hvor ønsket om å gjøre godt for andre er sterkere enn vanlig, når folk retter fokus mot en lykkelig og frydefull tid. Imidlertid er det mange som ikke glemmer dem som fortsatt er i fortvilte omstendigheter og hjertesorg, og det gjøres enormt med godhjertet arbeid i denne tiden. Deres generøsitet i slike tider er aldeles vidunderlig og et tegn på at dere gir slipp på de gamle energiene etter hvert som vibrasjonene øker og at dere er i ferd med å finne deres sanne Selv. Du er like mye av Lyset som enhver annen sjel, selv om ikke alle ennå forstår sitt sanne potensial. Husk på at uansett hva som skjer i livet ditt, så har du alltid Guds-Gnisten i deg og slik vil det alltid være. I dagene fremover, utfør de daglige gjøremål vel vitende om at du er et aspekt av Gud, og handle deretter.

Måtte dere motta det dere ønsker dere for dere selv og andre og bruk deres frie vilje, som er en mektig gave, til å spre kjærlighet og velsignelser i denne høytidsperioden. For mange er det en spesiell anledning hvor de feirer Jesu liv og hans kjærlighet for alle mennesker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge