Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 6. januar, 2017


Mike Quinsey - 6. januar, 2017

Mike Quinsey

Dere befinner dere nå på begynnelsen av et år som burde vise seg å bli meget spennende og oppløftende, selv om dere på det nåværende tidspunkt ikke helt kan forstå hvordan dette skulle kunne skje. Det burde også bli et meget tilfredsstillende år ettersom det vil resultere i at en rekke av de velkomne forandringene, som lenge har blitt forutsagt, blir til virkelighet. Dette vil bli året hvor resultatene av det arbeidet som har pågått så lenge, blir oppnådd og det bærer løfte i seg om å ta dere inn i den Nye Tidsalderen båret av en bølgetopp som vil feie vekk mesteparten av det gamle. Til å begynne med vil det se kaotisk ut fordi de mørke Sjelene kjemper mot forandringene etter hvert som de ser sin dominans smuldre opp og svinne hen. I all stillhet og uten oppstyr har alt blitt lagt til rette for forandringene som raskt vil etablere nye regjeringer og styreformer for den Nye Tidsalderen.

Det burde demre for dere nå at alle utfordringene med å frigjøre dere fra de mørke Sjelenes onde plan om å gjøre dere til fanger for alltid, er overvunnet og har omsider gitt mulighetene til å fri dere helt og fullt fra deres herredømme. De av dere som arbeider for Lyset kan nå fortsette arbeidet deres med full tillit, vel vitende om at vi i dette Nye Året vil se eksterne bevis på at alt er vel og at virkelige fremskritt ikke lenger kan holdes tilbake. Planen for Menneskeheten er godt i gang og blir nå støttet av mektige Lysvesener utenfor vårt Solsystem. Faktum er at også andre har kommet for å hjelpe dere og deres nærvær sikrer at ingen andre entiteter kan komme og blande seg inn i deres vei mot Lyset.

Alt skrider frem på utmerket vis, og dersom dere skulle være i tvil, så husk på at så lenge dere fortsatt befinner dere i tredje dimensjon, så vil det finnes en mix av energier som gjør at de mørke Sjelene fortsatt kan drive sitt spill. Dere betrakter det som en høyst alvorlig situasjon, men likevel kan den bare eksistere så lenge det fortsatt er karma som må få gå sin gang. Gjennom århundrene har det blitt akkumulert så mye karma som nå må ryddes opp i for at vibrasjonene skal kunne løfte dere opp og inn i de høyere riker. De sjelene som ikke er i stand til å løfte seg opp, vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem og som vil sikre at de i fremtiden får muligheter til å stige opp.

Sann verdensfred kan ikke oppnås før Kabalen er brakt til taushet og lakeiene deres er fjernet eller har trukket seg tilbake. Prosessen med å rense Jorden for mørke Sjeler har pågått i ganske lang tid, og nå gir den endelig merkbare resultater. Det er full forvirring i rekkene deres ettersom deres makt har blitt drastisk redusert. Mange av dem flytter til tryggere områder eller land hvor de blir ønsket velkommen, men uansett hvor de måtte gjemme seg, så vil de bli funnet, fordi det ikke finnes et eneste gjemmested hvor de kan være trygge. Noen av dem hadde håpet å kunne forlate Jorden, men den fluktruten er allerede stengt og de vil bli kallet til å stå til rette for sine handlinger mot Lysets representanter.

Det er så mye som foregår som er ute av syne for dere, eller holdt skjult slik at nyhetene om det ikke kommer ut. De mørkes Sjelenes tentakler rekker vidt og bredt og det er så mye bestikkelser, utpressing og svik at dere ville ha temmelig store utfordringer med å vite hva som representerer sannheten. Dette er årsaken til at dere så mange ganger har blitt oppfordret til å ta i bruk deres intuitive evner til å skille mellom sannhet og løgner. Benytt pålitelige kilder som for eksempel David Wilcock og gjennom ham vil dere snart lære hvem dere kan stole på. Når det rette øyeblikket kommer, vil dere få lære hva som virkelig har skjedd i de siste 50 årene og enda lenger tilbake, som har vært tåkelagt av falske forklaringer og regelrette løgner.

Sannheten har blitt «fikset på» og forandret i en så forbløffende grad at når sannheten kommer ut, så vil dere bli ytterst forbauset og forbløffet. Det hele går så langt tilbake som til begynnelsen av deres nyere historie og sågar helt tilbake til Atlantis. Historien vil måtte skrives helt om for at dere skal forstå den sanne historien om deres evolusjon. Det er bare i den senere tid at sannheten har begynt å komme til overflaten og hittil bortgjemte dokumenter har kommet frem i lyset for å underbygge den. Det er nødvendig at dere har et åpent sinn hvis dere ønsker å komme videre i deres utvikling, for ellers kan dere bli sittende fast og ute av stand til å komme videre. Ettersom dere befinner dere på ulike punkter i deres evolusjon, kan en del avsløringer være mer enn man greier å svelge, så legg da denne informasjonen til side, for dere kan alltids komme tilbake til den om det blir behov for det.

En del av dere lurer utvilsomt på hvorfor dere som en liten og temmelig insignifikant sivilisasjon tiltrekker dere så mye interesse fra andre i universet. Hvis dere ikke har skjønt dette før nå, så vit at det er fordi dere har tatt mål av dere til å stige opp i deres fysiske kropper. Dette har aldri skjedd før så lenge noen kan huske og derfor er så mange andre sivilisasjoner i Universet interessert i å se resultatet. Dere kan være helt trygge på at dette ikke innebærer noen risiko for dere ettersom hver enkelt sjel er ledsaget av Høyere Vesener. Opplevelsen burde være frydefull og spennende og vil utvilsomt bli husket i lange tider, særlig ettersom dere med oppstigningen vil befinne dere i en perfekt kropp, fri for alle imperfeksjoner og aldringstegn.

Selv om dere fikk vite enda mer av sannheten, ville det etter all sannsynlighet gå trill rundt i hodet på dere. Ting begynner å skyte fart igjen og etter hvert som forandringene kommer frem i lyset, vil dere finne det vanskelig å følge med på alt som skjer, for dere har mye dere skal lære i løpet av svært kort tid. Høydepunktet for dere vil mest sannsynlig være når deres venner fra Rommet ankommer til Jorden og når dere får møte deres brødre og søstre fra Inner-Jorden vil dette helt sikkert også være spennende og gledelig. Det er jo opplagt at dette ikke kan skje før det er full fred på Jorden, men dette er allerede nå i ferd med å gå gradvis i oppfyllelse, hvilket dere vet hvis dere regelmessig søker informasjon på Internett.

Sannheten kommer ut sakte, men sikkert og igjen skulle deres intuitive evner være i stand til å skille sannheten ut mellom regelrette løgner og ren fiction. Siden 2012 har mengden av informasjon som kommer ut bare økt og de rette sjelene til å håndtere den er allerede hos dere. Det har alltid eksistert en overordnet plan for hvordan dere skulle bli løftet opp når det riktige øyeblikket kom. Den tiden er allerede her og det har aldri før har en så fantastisk anledning blitt presentert for dere som nå. Veien ligger klar foran dere og så lenge dere holder dere i Lyset, så finnes det ingen grunn til at dere skulle gå glipp av den. Etter hvert som tiden går, vil flere kjære Sjeler komme nærmere dere og dere kan være helt sikre på at all mulig hjelp vil bli gitt for å sikre at Oppstigningen deres blir vellykket.

Kjære venner, tiden er kommet for at dere ikke tenker på noe annet enn suksess når det gjelder deres fremtid. Fra vårt nivå ser vi dere juble av glede og så lykkelige for at dere omsider har funnet deres sanne vei inn i de høyere dimensjonene. Deres lange ferd gjennom mange, mange utfordrende opplevelser er omsider i sin siste fase. Deres velfortjente belønning er på vei mot dere gjennom frihet for innblanding fra de mørke Sjelene. Dere vil forlate de lavere vibrasjonene og vende helt og holdent tilbake til Lyset, etter å ha fullført deres reiser i de lavere dimensjonene med full suksess.

Det Nye Året deres er allerede begynt, og jeg ønsker dere alt det dere ville ønske for dere selv. Dere har Mektige Vesener med dere, som løfter dere opp når dere er nede og bringer helbredende latter inn i deres liv. Som alltid forlater jeg dere med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset fortsette å lyse opp deres dager og veien mot fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge