Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 9. desember, 2016


Mike Quinsey - 9. desember, 2016

Mike Quinsey

Begivenheter skjer i raskere takt enn noensinne tidligere og det er ingen tvil om at sannheten om ting er i ferd med å komme ut i lyset. Ingen ting kan stanse den generelle følelsen av at det ikke lenger er mulig å hindre det som har vært holdt skjult å bli avslørt for folket. «Tidevannet har snudd» som dere pleier å si og når så skjer, blir folk satt fri fra manipulasjonene og løgnene som har blitt fremstilt som sannhet. De er blitt så mye klokere nå og stoler ikke lenger på dem hvis ord tidligere ble ansett for å være ærlige og troverdige. Når dere ser dere omkring, vil dere se at folk begynner å snu ryggen til dem som man skjønner har fordreid eller «tilpasset» sannheten etter eget behov. I noen land har dette resultert i demonstrasjoner mot dem som har gjort seg skyldig, av dem som forstår folkets makt. Når det er valg gir folket nå sterkt uttrykk for sine meninger og fjerner dem som ikke lytter til dem.

Nå mer enn noen gang før, er det nødvendig at folk benytter seg av sin rett til å demonstrere mot dem som ikke lytter til folkets ønsker. Det er et sterkt ønske i Menneskerasen om å gjøre vesentlige forandringer i sitt liv og hvis representantene deres i myndighetene ignorerer dem, vil det vært verst for dem selv. Folkets makt bør tas på alvor, for om nødvendig kan den fjerne regjeringer som ikke tar hensyn til folkets ønsker. Historien har vist at revolusjoner kan bli resultatet dersom myndighetene fortsetter å ignorere folk og tråkke dem ned. Fred kan mange ganger være vanskelig å oppnå når de som har makten bruker makt for å holde folket nede. Det er imidlertid ikke en ensidig kamp ettersom de Galaktiske Styrkene alltid benytter ikke-voldelige metoder for å oppnå fred, og deres veiledning vil hjelpe dem som er av Lyset.

I tilfeller der inkarnerte sjeler har vanskeligheter med å godta det livet gir dem, så husk på at svært få kjenner til sin livsplan. Det beste er ofte at dere takler ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at Veilederne deres alltid er der og prøver å hjelpe dere til å holde dere til den vedtatte planen. De erfaringer dere trenger for å komme videre i deres utvikling, er omhyggelig planlagt og blir kun lagt foran dere når det er sikkert at dere er i stand til å takle dem. I denne tiden, mer enn noen gang, er det viktig at dere fullfører livet med suksess. For mange sjeler vil dette være deres siste inkarnasjon i de lavere vibrasjonene, så det er i deres egen interesse at de lykkes med å håndtere gjenstående karma. I stille øyeblikk vil Veilederne deres komme dere nærmere og dere vil kunne «snakke» med dem. På den måten vil de lære om deres behov og forutsatt at de kan passes inn i livsplanen deres, vil de gjøre sitt beste for å hjelpe dere.

Livet i de lavere vibrasjonene er ikke deres permanente hjem og det er meget krevende, og ganske korrekt beskrevet som Livets Skole. Dere valgte frivillig å gjennomgå slike opplevelser og erfaringer, vel vitende om at uansett hvor dypt dere falt, så ville dere bli gitt all mulig hjelp til å komme dere opp igjen. Dere kom fra et nivå hvor dere var Lys-Vesener og det er det nivået dere vender tilbake til når dere løfter dere opp igjen. Vibrasjonene på Jorden er svært tunge sammenliknet med der dere kom fra og Åndsvesener finner det svært ubehagelig å være i dem. Imidlertid reiser dere ut av kroppen mens dere sover dypt og i mange tilfeller utfører dere deres aller beste innsats for Ånden i den perioden.

Når dere forlater den fysiske kroppen deres, vil dere befinne dere i eterlegemet deres, som tilsynelatende er eksakt slik dere vanligvis ser dere selv. I de høyere dimensjonene er dere ikke lenger utsatt for de ekstreme forholdene dere opplever i de lavere vibrasjonene. Faktum er at eksistensen er mye triveligere og helt forskjellig fra det dere var vant til, og dere kan reise hvor dere vil på et øyeblikk bare ved tankens kraft. Kontakten med andre skjer også gjennom tankene og siden dere er i en energi-kropp, kan dere, om dere skulle ønske det, «tenke dere» inn i en annen kropp som passer bedre for anledningen. Dette er vibrasjonsnivåer dere allerede er familiære med og hvor dere naturlig hører hjemme.

Falsk flagg angrepene fra tilsynelatende ekstraterrestrielle har begynt i liten skala, men så langt har de involverte skipene blitt satt ut av spill før de kunne utføre sine oppdrag. Aktiviteten foregår utenfor planeten og Lysets Styrker har intervenert i «romkrigen» og de er deres garanti for at menneskeheten er beskyttet mot at noe større ting vil skje. I deres nære fortid, når en Tidsalder endte, har det skjedd negative hendelser som nesten førte til totalt sammenbrudd i livsvevnaden som Menneskeheten er avhengig av for å kunne overleve. Denne gangen skal dere imidlertid lykkes med å nå deres mål. Reisen kan være vanskelig og farlig for noen av dere, men dere vil komme helskinnet ut av det og kunne nyte frigjøringen fra de mørke Sjelenes grep.

Dere har allerede blitt informert om de Blå Avianernes nærvær og at de har overoppsyn med all aktivitet på og rundt Jorden. De er Lys-Vesener og spesifikt tilstede for å sikre at ingen fra utsiden av planeten kan intervenere eller blande seg inn i deres vei mot Oppstigningen. Et beskyttende energiskjold har blitt plassert rundt dere og Moder Jord og ingen kan komme gjennom dette hverken for å forlate Jorden eller å komme inn til dere. Det er mye som foregår som dere ikke er klar over og slik har det vært lenge. Menneskene har vært beskyttet for å sikre at uansett hva som måtte skje, så er endetiden i overensstemmelse med den høyere planen. Dette er grunnen til at dere noen ganger føler at dere ikke får noen hjelp i det hele tatt, selv om sannheten er at dere blir gitt enormt mye hjelp, som dere oftest er totalt uvitende om. Dere må huske på at dere er gitt fri vilje, og når alt kommer til alt så er det dere selv som bestemmer fremtiden deres, men dere vil bli oppmuntret til å følge en viss vei som leder til full tilfredshet og Oppstigning.

Dere må forstå at dere er Lysarbeidere som har valgt å komme hit i denne endetiden fordi dere har de evnene og erfaringene som trengs til å fullføre oppgaven deres. Dere har faktisk forberedt dere meget godt til denne tidsperioden og det dere gjør vil på naturlig vis synes lett å takle. Det er et vidunderlig aspekt av livet når man våkner opp og innser at det å «hjelpe andre» er den veien alle høyt utviklete sjeler følger. Belønning for slik arbeid er det ingen som søker, for de gode gjerningene er belønning nok i seg selv. Men fordi like tiltrekker like, så vil dere finne at slik dere behandler andre, slik vil dere selv bli behandlet.

Fortsett å dele Lyset deres med andre, for eksempel i form av et vennlig ord eller et ønske om en sjels oppvåkning, og å sende deres velsignelser til denne personen. Dersom dere kjente sannheten, ville dere innse hvor mektig tankens kraft er, og når vibrasjonene øker, må dere være forsiktige så dere ikke utsetter andre for negative tanker. Når dere løfter dere stadig høyere vil dere imidlertid absorbere mere av Lyset og bli mye sterkere Lys-Vesener og det vil være langt mindre sannsynlig at dere kommer på vidvanke fra den rette veien. For eksempel er det normalt å være en emosjonell person, men det finnes alltid en mulighet for at ting kan komme brått på dere og at dere for et øyeblikk mister selvkontrollen. Så lenge dere er dere dette bevisst, skulle dere greie å utøve den nødvendige forsiktighet og omtanke slik at dere unngår å gjøre feil.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge