Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 16, 2012

SaLuSa, July 16, 2012

Våre allierte er djerve for tiden og dere ser stadig mer bevis på arbeidet deres med å bringe sannheten frem for dere og med å igangsette planen med å rydde vekk de mørke Sjelene, noe dere har ventet lenge på. Det vil fortsette og bre ytterligere om seg, samtidig som det synliggjør for oss hvem som fortsatt er under deres innflytelse. Det er frykt og særfordeler som holder andre under deres kontroll og vi har til hensikt å få en forandring på det. Som dere også kan se, så viser de politiske partiene sine sanne farger nå, med liten medfølelse og ingen handling for å gjøre noe med de enorme byrder som er blitt lagt på folket, som er forårsaket av bankenes kriminelle aktivitet. Vi vil innføre gjelds-ettergivelse ettersom det er den eneste mulige måten å hjelpe hvert land og de hardest rammede menneskene med å komme seg igjen og starte på nytt. Sammen med det vil nye teknologier komme, samt andre innovasjoner som vil sette dere trygt på veien mot den Nye Tidsalder.

Internett er fortsatt deres beste kilde til informasjon, men mange mennesker blir fortsatt besnæret av desinformasjon fra mange web-sider. Kjære Sjeler, hvis informasjonen ikke kjennes riktig for dere, så legg den til side og dersom den oppfordrer til bruk av makt, så er den definitivt ikke av Lyset. Hold dere til det dere har funnet er pålitelige kilder som er vel prøvet og føles konsistente. Med tiden vil dere ikke være så avhengige av Internett som dere er nå, ettersom det ikke vil være veldig lenge før vi kan etablere vår egen kringkasting. Alt ligger klart for et slikt skritt, men som alltid må tidspunktet være riktig. Det er også svært viktig at dere er involvert i dette arbeidet, men om det skulle bli nødvendig, kan vi sette i gang på egen hånd, for forandringene som er planlagt må snart komme i gang. Uansett hvordan situasjonen måtte endre seg, så representerer det ikke noe reelt problem for oss, for vi har tatt alle eventualiteter i betraktning.

Mange av de temaene som i dag formidles gjennom religion vil komme til å måtte revurderes totalt dersom dere noen gang skal komme videre i utviklingen. På den ene siden trenger dere ikke nødvendigvis noen læremestere ettersom all kunnskap finnes inni dere, men fordi dere ikke har blitt fortalt sannheten kan lærere hjelpe dere å finne tilbake på den riktige veien. Slik situasjonen er nå, er dere for full fart på vei mot ingensteds og baserer dere fortsatt på unøyaktigheter og regulære usannheter og løgn. Det er mange høyverdige og gode mennesker i kirkesamfunnene, men de kan ikke ta i bruk sitt fulle potensial før de kan frigjøre seg fra kontrollen fra kirkemaktens kontroll. Derfor er det bedre anvendt tid å og energi at dere selv søker å utvide deres forståelse. Vi mener ikke med dette å påstå at ingen religiøse læresetninger kan være til hjelp, men de er ofte forvirrende og villedende sammenliknet med sannheten. Dere har Fri Vilje og det vil være helt opp til dere selv hvordan deres fremtidige utvikling vil utfolde seg.

Det er mange grunner til at vi henvender oss til dere og vi gjør et viktig poeng av at vi Alle Er Ett. Vi kan nok komme fra mange ulike sivilisasjoner og på enkelte områder se annerledes ut enn dere, men på eksakt samme vis som dere, gjør også vi erfaringer på en måte som fremmer vår åndelige utvikling. På et høyere nivå er det ingen forskjell i det hele tatt ettersom vi alle kommer fra den samme Kilden, men simpelthen har valgt ulike veier å gå. På samme måte som jeg selv som er Sirianer, er det ganske så mange av medlemmene i den Galaktiske Føderasjon som har direkte tilknytning til dere fordi dere kom til Jorden fra deres sivilisasjon for å gjøre tjeneste her. Dere vil etter hvert finne ut at ”å tjene andre” er et nøkkelbegrep straks dere løfter dere ut av dualiteten og inn i høyere dimensjoner. Vi er Ett i alt det vi gjør og ikke bare for de millioner på millioner av sjeler i Universet, men for alt levende, inkludert planetene, for også de har et høyt bevissthetsnivå. Det er ikke uten grunn at dere omtaler Jorden som Moder Jord og når dere begynner å forstå hennes rolle, så vis henne respekt og takknemlighet for det hun gjør for dere.

Det er mange temaer som frem til nå ikke har blitt forklart fullstendig og det må skje på et passende tidspunkt når deres bevissthetsnivå er rede til å motta avansert viten. Det ville ikke tjene noen hensikt å overbelaste hjernen deres med stoff som ligger altfor langt foran deres nåværende forståelsesnivå. Frem til nå har den åndelige utviklingen gått sakte og er lagt til rette for at dere gjennom personlig erfaring kan integrere den inn i deres forståelse. Hastigheten på disse prosessene har imidlertid blitt økt for å sette fart i deres utvikling frem mot Oppstigningen. Det er fordi det finnes dem blant dere som har kommet langt og er rede til å gå mye lenger.

Dualiteten har på sett og vis skilt klinten fra hveten, men vi mener ikke noe nedvurderende med det, men det er en stor kløft mellom dem som har utviklet seg og dem som ikke har det. Og det er klart at tiden er kommet for Oppstigning for dem som er klare til det og ikke lenger bør holdes tilbake. Å ha til hensikt å stige opp er en start, men det må også fortsette med en utvidelse av bevisstheten. For på det viset blir dere løftet opp og så lenge deres fokus er på å bringe mer Lys inn i dere selv, så kan dere være sikre på at dere er blant dem som vil stige opp. Den muligheten har vært til stede for hver eneste sjel og det er ingen skam å ikke ha nådd det punktet ennå. Det er ingen grense for hvor mye tid dere kan bruke på å forberede dere og det har aldri vært forventet at dere skulle nå det samme nivå på samme tid. Det er her deres Frie Vilje kommer inn, selv om dere på naturlig vis hele tiden blir oppmuntret til å øke deres vibrasjoner ved enhver anledning. Som gruppe er dere ikke ferdige med deres erfaringssamling før hver eneste sjel har kommet hjem.

På det nåværende tidspunkt har dere ikke mulighet til å forstå hvilken fantastisk bragd dere har gjort ved å greie å overvinne kontrollen de mørke Sjelene har hatt over dere. De har prøvd hvert eneste tricks i boka for å forsøke å forhindre dere i å stige opp og løfte dere inn i Lyset igjen. Det ville være sant å si at dere har hatt alle odds mot dere, men slik var det ment å være og det var kjent at det ville være tøft og krevende. Imidlertid var det også erkjent at dersom dere vant kampen, ville dere få en enorm gevinst av det. Ikke alle oppstegne Vesener har gått den samme bemerkelsesverdige veien som dere har gjort. Kan dere nå se, hvorfor dere i Universet blir sett på som svært spesielle Sjeler? Det er ikke egoistisk å ta imot så kraftig ros og dere har til fulle fortjent å gi dere selv et klapp på skulderen for det dere har greid å oppnå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan bekrefte at selv så langsomt som begivenhetene synes å utfolde seg, så er de like fullt i ferd med å skyte fart for alvor og det vil fortsette å eskalere inntil kraften i dem ikke er mulig å stoppe. Vi sender vår Kjærlighet til dere våre Kjære Venner og kolleger, for det er det dere er.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge