Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 18, 2012

SaLuSa, July 18, 2012

Gjennom en tid nå har vi begrenset de mulighetene de mørke Sjelene har hatt til å kunne blande seg inn i deres utvikling på vei mot Oppstigningen. I samarbeid med våre allierte har vi gitt dem enhver mulighet til å sette i gang med forandringene. Det er imidlertid fortsatt mye nøling enkelte steder, men vi forsikrer dere om at tiden nå er kommet for dere til å gripe til handling. Vi vet at dere kan greie det og vi vil ha overoppsyn med det som skjer. Alle Lyset styrker er stilt opp mot de mørke Sjelene og vil sørge for at dere når deres mål med å fjerne de som står i veien for dere.

Disse tiltakene vil representere begynnelsen på aktiviteter som vil komme som perler på en snor og vil løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Det som skjer er en del av deres kamp mot dem som har planlagt deres fall og det er viktig at dere ser at dere forstår at dere nå vinner over dem. Uansett hvilke metoder dere vil ta i bruk så vil dere lykkes, men vi ønsker at dere holder dere til ”Reglene” som har blitt satt. Dere behøver ikke møte ild med ild ettersom dere har Loven på deres side, i tillegg til med oss og mange mektige Vesener.

Med så mye Lys som når frem til dere nå, kan vi se at bevissthetsnivåene øker og fører til at mange sjeler blir vekket opp. Dette er fantastisk gode nyheter, for det innebærer at Lysets Styrker hele tiden vokser og praktisk talt løser opp de negative energiene som de mørke Sjelene ernærer seg av. Dere kan ikke unngå å ha lagt merke til at når dere møter Lysarbeidere, så bærer de med seg en aura av ro som virker veldig oppløftende. Det, Kjære Sjeler, er der dere alle til slutt vil befinne dere og da vil dere vite at dere endelig har funnet den fred som dere har søkt så inderlig etter. Ingen kan ta den fra dere, fordi den blir en mektig tilstand av væren, som også er deres beskyttelse.

Vi minner dere nok en gang på hvilken makt deres tanker har og at det er dere selv som skaper deres fremtid. Vi ber dere være spesielt på vakt mot å la følelsene løpe av med dere når dere blir konfrontert med utfordrende situasjoner. I kampens hete har dere mennesker en tilbøyelighet til å miste fatningen og ende opp med å si og gjøre ting dere senere angrer på. Negative reaksjoner gjør skade på deres egen aura og reduserer Lysnivået deres, og det tar tid å komme seg igjen. Noen ganger er det best å ikke la seg bli altfor involvert i personlige diskusjoner eller i det minste vite når det er tid for å trekke seg ut av dem. Det er ofte ingen vinnere i slike situasjoner og det er bare deres ego som eventuelt vil føle seg såret. I ekstreme tilfeller av at man mister besinnelsen, så følger også de uunngåelige leksjoner som må læres, som kommer tilbake til dere i form av karma. Det er sannelig hva livet handler om og meningen er at det skal hjelpe dere på utviklingens vei.

Nå, mer enn noen gang før, er det ekstremt viktig hvordan dere oppfører dere, så forsøk å leve opp til deres høyeste standarder, for ved så å gjøre vil dere sette et godt eksempel for andre mennesker. Like tiltrekker like og dere vil erfare at når dere løfter dere opp, så vil andre som er på tilsvarende nivå tiltrekkes av dere og finne veien til dere. De som har en ubehøvlet måte å være på og som er tiltrukket av de lavere energiene vil ikke lenger interessere dere og dere vil finne at dere har mye større glede av de finere ting i livet. For eksempel kan deres musikksmak forandre seg etter hvert som dere søker etter de ting som gir dere mer glede og tilfredshet. Virkelig tilfredsstillelse vil ikke lenger være mulig å finne i det som presenteres for dere som underholdning og dere vil ganske sikkert være mer på søken etter åndelig oppløftelse. Dere som er glade i å lese er uten tvil allerede i gang med å søke etter det enorme antall av forfattere som er opplyste nok til å kunne løfte dere åndelig sett.

Det vil alltid finnes sjeler som har tungt for å våkne, men ettersom tiden flyr, vil de trenge et spark bak for å komme i gang. Folk leter både vidt og bredt etter sin frelse, men selv om veiledning kan være til hjelp, gjentar vi nok en gang vår anbefaling om at all viten finnes inni dere. Det er et spørsmål om å ”vite”, uten å kunne forklare hvorfor. Følg intuisjonen deres, så kan dere ikke komme veldig galt av sted, for som regel er det bare egoet deres som vil prøve å blande seg inn, for det er jo den delen av dere som er trenet opp til å handle i deres interesse. Så tenk før dere handler, så vil dere leve et mye roligere liv uten for mange av de oppturer og nedturer som er vanlig.

Ofte bringer vi dere nyheter om de mørke Sjelenes aktiviteter, for ellers ville de ikke kommet dere for øre. Imidlertid står vi foran en tid hvor vårt fokus vil dreie seg ytterligere i retning av Lysets vekst. De mørke Sjelene er ikke lenger den makt eller trussel de pleide å være og dere kan trygt nøye dere med å la dem selv få møte konsekvensene av sine egne handlinger. Konsentrer dere om deres egne forberedelser til Oppstigningen, vel vitende om at veien nå ligger åpen og ingen kan bli forhindret fra å avslutte denne syklusen slik det er ment. Vi spør dere: er det noe som kan være viktigere enn det, nå som dere har endetiden i sikte? Den dagen nærmer seg da dere kan legge dualiteten bak dere for godt etter å ha hatt så mange liv og erfaringer i den. Nyt den tanken, fordi dere har en så vidunderlig fremtid å se frem til og som dere med rette fortjener.

Hold frem med hverdagslivet deres som vanlig og når forandringer blir nødvendig, så vil vi rådgi dere om det. Penger vil ikke ha så stor betydning særlig mye lenger når dere tenker på at verdens rikdom, som i dag eies av 300 familier, vil bli delt mellom alle mennesker. Det meste av den er ervervet på ulovlig vis og vi vet nøyaktig hvordan vi skal få tak den, for det finnes ikke det gjemmested som ikke vi vet om. Sammen med gjeldsettergivelse vil det gi hvert eneste menneske muligheten til å ha del i alt det som produseres på Jorden. I tillegg vil mange typer nytt teknologisk utstyr bli delt ut for å løfte deres livskvalitet. Det vil selvfølgelig i begynnelsen fokuseres på dem som trenger det mest.

For hver dag kommer dere nærmere de kunngjøringer fra styresmaktene som skal utløse startskuddet for alle de godene dere skal få. I disse planene og deres gjennomføring vil det ikke være noen som stjeler av lasset og bare de medarbeidere vi har utpekt og som er fullt ut pålitelige vil få ansvar for å følge dem opp. Alt dette må begynne temmelig snart og vil fortsette til etter Oppstigningen. Vi står alle klare til å sette ting i gang, men ikke før de som er motstandere av det vi gjør er trygt ute av veien. Det er selvsagt verdt å vente disse ekstra dagene for å få oppleve at alt utvikler seg etter planen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius er i den heldige posisjon at jeg kan se alt som foregår på en måte som går langt ut over det deres styresmakter kan se. Den Galaktiske Føderasjon av Lyset har utstyr som gjør at vi kan følge ethvert menneskes aktiviteter og ta opptak av det de sier om det skulle være nødvendig. Så dere kan stole på at dere er trygge og godt beskyttet av oss.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge