Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 11, 2012

SaLuSa, July 11, 2012

Det er ingen tid som er bedre enn akkurat nå for å se nøyere på ditt forhold til venner og familie. Ofte når dere inkarnerer kommer dere sammen med sjeler dere har kjent i tidligere liv og grunnen til det er at dere sannsynligvis har uoppgjorte ting mellom dere, som dere trenger å møte nok en gang. Fordi det er en blokkering mellom dere, bærer dere den videre med dere i hvert liv inntil problemet blir løst. Når dere pånytt blir plassert sammen som familiemedlemmer vet dere ikke hvorfor, men dere kan ha motsetningsforhold mellom dere. Fordi familiemedlemmer blir forventet å gjøre sitt beste for å trives sammen, så er håpet motsetningene lettere skal kunne løses. Imidlertid er ikke det alltid tilfellet og konflikten kan bli forverret. Så hvis det går opp for deg at du befinner deg i en slik situasjon, forstå hvorfor det er slik og ta initiativ til å reparere det som er ødelagt i forholdet mellom dere. Ofte er den vanskeligste delen av det å greie å tilgi og det er ikke tegn på en svakhet i deg. Vær den første til å tilby olivengrenen, så vil det forløse de negative følelsene du holder inni deg. Det vil alltid være bedre å ha prøvd å ta tak i problemet enn å la det gå betennelse i deg og forbli inni deg. De som klamrer seg til den innstillingen at de er et offer, ville ha nytte av å forstå at karma er resultatet av uløste problemer som virker mellom to mennesker og at begge er like involvert.

De sjelene som finner det lett å tilgi det noen har gjort mot dem viser at de er høyt åndelig utviklet og ved så å gjøre hjelper de også andre sjeler i sin utvikling. Det er slik man kan lære å unngå å tenke på hevn, for det er helt unødvendig, ettersom ikke en eneste sjel kan unngå å stå overfor åndelig justis på et eller annet tidspunkt. Det betyr imidlertid ikke at det handler om straff, det er karma som virker for å skape en løsning gjennom at du vil akseptere enda en mulighet til å vise at du kan håndtere problemene dine uten at det blir uønskede resultater av dem.

Følelser som dere ikke klarer å kontrollere er ofte rotårsaken bak opprivende situasjoner dere opplever, som regel er det egoet som er årsaken, samt det dere kaller stolthet. Dersom dere ønsker å stige opp til de rikene der fred og harmoni finnes, må dere begynne å leve på et slikt vis nå. Vær det du betrakter som ditt Høyere Jeg og gjør deg fri fra ditt gamle jeg som har blitt lesset ned av de lavere vibrasjoner og mangel på Lys. Tiden hvor dere måtte kjempe for å overleve er snart over og dere er i ferd med å gå inn i en tid hvor det ikke lenger finnes nød, men overflod. Hvor de som er av mørket ikke lenger vil kunne dra dere ned og ta fra dere deres frihet. Dere står foran døren til frihet og fred og det er ikke mye dere blir bedt om å gjøre til gjengjeld annet enn at dere behandler andre som om dere er Ett.

Hvis dere alle bare kunne forstå at dere har ventet på denne perioden i tusener av år. Fortiden er i ferd med å miste sitt grep på dere og dere ville være tjent med å tillate at den forsvinner ut av deres liv. Fortsett på veien fremover, med all den erfaring som har løftet dere opp og vit at alle de sjelene dere har elsket og levd sammen med også gjør det samme. Dersom det ligger i deres planer for fremtiden å møte dem igjen, så vil det bli slik, men selvfølgelig vil mange reise sammen med dere mens dere stiger opp. Ingen bryter nære forhold over tvert med vilje, men dere må anerkjenne den frie vilje som de andre har, nøyaktig på samme vis som dere selv.

Alt det som ligger foran dem som stiger opp er av en høyere vibrasjon, og således lar de seg ikke påvirke av lavere vibrasjoner og beholder således sin form. Aldring, slik dere er vant til å betrakte det, forekommer ikke lenger og faktum er at alt til enhver tid befinner seg i sin perfekte tilstand. Kan dere forestille dere hvor vidunderlig det er når det ikke finnes noe forfall eller død? Og likevel er ikke forholdene statiske og forandring kan finne sted uten at det finnes spor av søppel etter dere, ettersom den skjer på et øyeblikk. Husk på det, Kjære Sjeler, at dette er det rike der dere vil bli i stand til å skape med tankens kraft – og å skape det tilbake til ingen ting igjen, dersom dere ønsker det eller finner det nødvendig.

Når man tenker på alt dere har å vinne, så er det såvisst verdt det å gjøre den innsatsen så må til for å være sikker på at dere kan stige opp. At dere ønsker å gjøre det er én ting, men det er også nødvendig at dere begynner å leve etter deres sannhet nå. Universitetets undere overgår selv deres villeste fantasier og det myldrer av liv over alt, til og med i det samme rom som dere selv befinner dere i. Alle sjeler erfarer det de selv har valgt, som et middel til å høyne sine vibrasjoner, mens de på samme tid tilfører ny kunnskap til den felles kilde av kunnskap som alle sjeler kan dra nytte av.

Utenfor deres dimensjon vil dere finne at det at Alt Er Ett er noe som blir verdsatt og forstått, og følgelig er det kjærlighet og vennskap mellom alle sivilisasjonene. Det finnes imidlertid enkelte grupper som er et unntak, som dere ville kalle opprørere, men de er ingen trussel og får ikke gjort noen skade og vi kan lett hanskes med dem. Noen ganger kommer de fra et annet Univers og infiltrerer her, men de kan enkelt sendes tilbake til der de kom fra. På Jorden har det vært helt annerledes ettersom dere har hatt en helt annen vibrasjon som gjør det mulig for Vesener av tilsvarende vibrasjon å entre deres sfære. Når det er sagt, så må det også påpekes at vi har vært deres beskyttere som har holdt uautoriserte besøkende vekk fra Jorden. Om dere ikke hadde hatt den Galaktiske Føderasjon som ledsagere på reisen, ville dere ikke vært der dere er i dag. I den inneværende syklusen har dere vært som unge barn som trenger en veiledende hånd og beskyttelse.

Vi har gledet oss over det vi har opplevd sammen med dere og har lært mye om de problemene som dere har stått overfor. For oss har det vært et meget tilfredsstillende eventyr og vi ser frem til den glade gjenforening som nærmer seg med stormskritt. Da skal dere få møte deres virkelige familier hvorfra dere kom for mange tideverv siden. Det har vært en lang reise, men i tidligere sivilisasjoner, slik som Atlantis, var det mange som møtte oss, for i enkelte perioder da vibrasjonene var høyere, kunne vi regelmessig vandre blant dere. Atlantis hadde sine høydepunkter og sine mørkere perioder og ble til slutt ansvarlig for sin egen undergang. Det kunne så lett ha hendt igjen på Jorden deres igjen, var det ikke for vær tilstedeværelse og inngripen.

Det er deres skjebne å stige opp og uansett hvor mye de mørke sjelene måtte forsøke å forpurre det, vil ingen ting kunne endre det. Det er ikke bare for sent, men alle deres maktbaser faller nå fra hverandre og de fleste er umulige å bruke nå. De løper, som dere ville si, som skremte harer og så stor var deres arroganse, at de aldri trodde de skulle kunne feile. Nå slår de bare fortvilt omkring seg i et siste paniske forsøk, men det vil også være alt de kan gjøre, fordi de er alle i ferd med å bli fjernet fra sine beskyttede posisjoner hvor de trodde at ingen kunne få tak i dem. Frykt aldri, Kjære Sjeler, vi har ansvar for det hele og vil beskytte dere helt frem til det siste øyeblikk.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge