Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 13, 2012

SaLuSa, July 13, 2012

Det er stadig forsinkelser, slik det ser ut for dere, men det skjer mer i verden enn dere kan se. Vårt oversiktsbilde og kunnskap indikerer at endetiden er godt i gang. De enorme ressursene som er i ferd med å bli tatt i bruk vil sikre suksess akkurat som planlagt, og med rapporter fra mange pålitelige kilder vil dere snart bli oppmerksom på at arrestasjonene skjer over alt på Jorden. Det vil være det første store steget for å rydde opp, slik at alt det andre kan komme i gang. Hovedsaken er at det har begynt og med ett vil det plutselig bryte ut i handling i stor skala. Det vil ha et slikt omfang og påvirkning at det ikke være mulig å fortie det for dem som vanligvis holder tilbake sann informasjon.

Det som er oppmuntrende og betimelig er at for hver eneste dag er det flere mennesker som begynner å stille spørsmålstegn ved det de som sitter ved makten holder på med. De begynner å se gjennom løgnene og hemmeligholdet og begynner å reise spørsmål om hva som har skjedd i fortiden. Det er gledelig for oss å se, fordi det gjør at den kontrollen kabalistene har hatt over dere glipper, på samme måte som den makten de har utøvd overfor dere. Folkets makt er det de frykter og den vokser stadig i styrke etter hvert som det etableres grupper som har påvirkningskraft. La deres stemmer høres, så blir det stadig vanskeligere for dem dere henvender dere til å unngå å ta opp temaene. I løpet av noen få år har deres posisjon endret seg og balansen i rettssystemet tipper til fordel for dere.

Bruk gjerne alle midler for å få deres lederes oppmerksomhet, bare de er fredelige, men vær nøye med å unngå at hissigpropper tar ledelsen og vær på vakt mot infiltratører som har til hensikt å skape interne konflikter i rekkene deres. Av ulike grunner er det mange som er imot forandringene og i noen tilfeller er det frykten for at vi skal komme. Med tiden håper vi å ha vist tydelig for alle at våre hensikter er fullkomment rene og at dere alles beste er det som er vår sanne drivkraft. Uansett, det vil bli lagt til rette for alle sjeler, for til slutt vil alle finne at de utvikler seg til det rette nivå. Husk på at deres egen Jord også stiger opp og at bare de sjeler som er klare kan stige opp sammen med henne. For alle andre er også fremtiden sikret og ikke en eneste sjel vil bli overlatt til seg selv, for alle har sin plass i Universet.

Dere er nå inne i de siste få månedene før den store dagen og det er forståelig at mange spør om de burde planlegge for tiden etter den dagen. De spør om ting som investeringer eller det å eie eiendommer, så vel som generelle spørsmål om nød og fattigdom. Vi ber dere ta ting én dag av gangen, for svært snart vil de sakene som plager dere nå ha blitt løst av de planlagte forandringene. Overflod og velstand vil snart løse deres ulike problemer og til slutt vil dere ikke mangle noen ting i det hele tatt. Mye vil skje også etter Oppstigningen, men likke desto mindre vil deres mest påtrengende behov bli tatt tak i så snart som overhodet mulig. Vi er fullstendig klar over hva vi må gjøre for at dere skal kunne være lykkelige og leve i fred, og fordi vi har denne kunnskapen, har vi også autorisasjon til å gjennomføre det. Dere vil gjøre deres del av arbeidet sammen med oss, ettersom vi ønsker at dere skal være involvert slik at det blir et reelt samarbeidsprosjekt.

Alt det som er planlagt står på terskelen til å begynne for alvor og på en måte som gjør at dere vil se hva som skjer og bli holdt vel underrettet. Vi vet at mange av dere brenner etter å involvere dere nå, og avhengig av hvilke evner dere har vil dere bli trukket til av andre mennesker som vil bli involvert, om ikke kontaktet direkte. I det store og det hele trenger vi ikke mye hjelp, for våre avanserte datamaskiner kan håndtere de mest krevende oppgaver. Imidlertid ville det være hyggelig å arbeide sammen med dere, slik vi kommer til å gjøre en god stund fremover, også lenge etter Oppstigningen. Etter hvert som forholdet mellom oss utvikler seg, vil dere også selvsagt ha utviklet dere og med tiden i klare til å møte oppgavene som ligger foran dere. Som dere nå burde vite, er dere mektige Vesener i deres egen rett og det vil ikke ta lang tid før dere er tilbake til de nivåene dere pleide å nyte.

På mange måter har dere levd enkle liv mens dere har vært på Jorden, men de utfordringene dere har stått overfor har ført til at dere har utviklet dere svært raskt. Det har til tider vært tøft, men da dere meldte dere frivillig visste dere at dere ville greie å komme dere gjennom det. Hjelpen har aldri vært langt unna og dere har fått hjelp når dere trengte det. Veilederne deres fra Englenes Rike har holdt sin hånd over dere når dere har stått overfor fare og ofte grepet inn og reddet deres liv. Dere vil nok komme til å oppdage at de har gjort mye mer for dere enn dere visste og likevel ber de ikke om noe som helst til gjengjeld. Men de er like fullt glade for å motta deres takk og takknemlighet. Hensikten med veilederne deres er å beskytte dere når dere er truet, med mindre selvfølgelig det er en karmisk erfaring dere står overfor. De vil også gjøre sitt beste for å holde dere på sporet slik at dere lykkes med å fullføre deres livsplan. Så for øyeblikket vet de mer om dere enn dere selv vet.

Foran dere venter mange gjenforeninger som igjen vil sette dere i forbindelse med venner som ikke har vært med i deres nåværende liv, men som har vært med dere i tidligere liv. Tenk på hvor mange sjeler som har møttes og blitt gode venner gjennom hundrevis av liv, noen som har vart lenge og noen vennskap som har vært mye nærere enn andre. Til og med noen som inkarnerer sammen med dere i de samme familiene. Det skaper mulighet for opplevelse av kjærlighet og slike bånd kan aldri brytes. Når dere har gått gjennom Oppstigningen har dere beveget dere inn i de høyere dimensjoner hvor alt er harmoni og hvor alle Vesener forholder seg til hverandre med kjærlighetsfylte energier og hvor det alltid vil være slik. Det er ingen årsak eller grunn til at det skulle være på noen annen måte, og livet vil være kjennetegnet av fullkommen lykke.

Jorden er en fantastisk vakker verden, men dere har ennå ikke sett henne i sin mest fullkomne jomfruelige tilstand og strålende prakt. Det vil dere få anledning til når Moder Jord har gjennomført sin egen renselse og er i stand til å komme tilbake til sin jomfruelige tilstand. Siste gang dere opplevde det var for mange tusen år siden, i sivilisasjoner som for lengst er forsvunnet. Så, som dere ofte sier, det beste ligger fortsatt foran dere, og der vil selv ha stor medvirkning i det. Vi føler at dere nå begynner å fatte hvilken enestående tid dette er å være på Jorden i. I virkeligheten en tid for å glede seg over frigjøringen fra alt det mørke dere har stått overfor.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at den Galaktiske Føderasjon av Lyset applauderer dere på deres vei mot endetiden og vet at dere nå har den styrken som kreves og besluttsomheten til å komme dere gjennom den og feire seieren som i sannhet er deres. Vår Kjærlighet og beundring er med dere for all tid.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge