Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 16, 2012

SaLuSa, May 16, 2012

Etter hvert som flere av dere våkner opp til sannheten om deres virkelighet, så stiger også bevissthetsnivåene deres, for aldri mer å synke tilbake til de nivåene dere har eksistert i. Siden dere Alle Er Ett, påvirker dere hverandres bevissthetsnivå og når du løfter deg selv opp, blir også andre løftet opp med deg. Når dere først har nådd det nivå dere i øyeblikket er på, blir det enklere å fatte de større sammenhengene om dere selv og deres eksistens. Når dere greier å fatte hvor mektige dere er, kan den kunnskapen brukes til å komme enda lenger på veien mot Oppstigningen. Du kan for eksempel bruke tankens kraft til å beskytte deg mot de negative energiene som eksisterer overalt omkring deg. Det kan du gjøre ved å visualisere deg selv omsluttet av en Lyskropp, hva dere vanligvis kaller aura. Den kan bli ødelagt av negative energier, særlig sinne, men også av lyd dersom den er svært høy og høyfrekvent. Når auraen først er ødelagt, vil du være utsatt for sykdom og svekket helse. Dersom du føler at dette gjelder deg, bruk tankekraften din til å visualisere auraen intakt hele veien rundt kroppen din.

Når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil dere erfare at tankekraften deres vil øke betraktelig, helt til det punkt at dere kan skape med den. Dere har i realiteten skaperkraft som en Gud, men når den tid kommer at dere når opp til et slikt nivå, vil dere også ha absolutt og fullstendig kontroll på tankene deres. På deres nåværende nivå kan dere allerede lære å heale dere selv. Alt som kreves er en urokkelig tro på at dere kan det. Noen ganger ønsker dere å gjøre det, men tvil sniker seg inn i deres tro og da skjer det ikke. Dere kan utvide deres perspektiv her til å omfatte at dere kan skaffe dere det dere ønsker dere, og de som har en stor viljestyrke vil lykkes. Ha tillit og tro på deres evner, så kan dere nå langt, og når dere først er steget opp, vil dere i sannhet realisere deres sanne potensial.

Det vi og andre kilder holder på med er å forberede dere til en annen levemåte, en levemåte som er så uendelig mye mer tilfredsstillende. Et liv der du selv bestemmer hva du vil gjøre og har friheten til å velge. Vi vil si til dere; tenk stort!! Uten å legge begrensninger på dere selv, og med deres tankekraft vil dere manifestere det dere ønsker. Det spiller ingen rolle hvor lang tid det tar, så lenge du bare holder fokus på det, vil det manifestere. For øyeblikket finner dere det vanskelig å klare det, fordi det er så mange distraksjoner.

Dere vil få lære så mye når vi først kan møte hverandre og være sammen, for det dere har blitt fortalt hittil er bare for å åpne deres sinn for andre muligheter. Vi prøver å unngå å gi dere for mye på en gang, ellers ville dere fort miste interessen. Det som imidlertid har skjedd er at dere har utvidet deres horisont med tanke på at det finnes liv i andre deler av Universet. I tillegg, gjennom deres kontakt med oss, begynner dere å forstå at den allment aksepterte form er den humanoide, selv om den i enkelte tilfeller kan være ganske forskjellig fra deres. Genetisk sett er dere hybrider, utviklet fra andre arter, inkludert vår. Det er ingen ting å bekymre seg over, for det har vært gjort for å forbedre den fysiske kroppen og i tillegg deres evne til å øke deres bevissthet. I fortiden har dere med overlegg blitt fratatt mange av deres evner av dem som ville ha kontrollen over dere. Nå er imidlertid den tiden over og dere skal løfte dere opp igjen, og komme mye nærmere der dere opprinnelig befant dere. Faktum er at med Oppstigningen vil dere komme tilbake til et nivå som er mye mer på linje med vårt.

Det som ligger foran dere er en massiv anledning til å forlate dualiteten slik dere kjenner den. Det er verdt enhver innsats dere kan gjøre for å være fullt forberedt til å stige opp. Uansett hvilke problemer dere måtte møte, så skrid frem med fullkommen tillit til dere selv og la dere ikke dra ned av andre som tolker på en negativ måte det som skjer. Dypt inne i dere selv vil dere vite at dere er rede og alt dere trenger å gjøre er å komme dere gjennom de gjenværende månedene uten å falle tilbake. Det øyeblikk dere vet at det er mulig å nå opp til det nivået som kreves for å stige opp, vil dere ikke finne det vanskelig å holde dere der. Dere har alle gått gjennom så mange liv og så mange ulike erfaringer, for å bygge dere opp til denne enestående tiden. Ha ingen sorg eller anger for noen ting som dere etterlater dere, for dere vil ikke mangle noe som helst i de høyere dimensjonene. Sjeler som dere har kjent og elsket vil aldri være langt unna og dere vil være knyttet sammen uansett hvor dere er.

Som vi har fortalt dere tidligere, har dere tilknytning til medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, men generelt sett ar dere ingen erindring om det i våken tilstand. Vi kjenner imidlertid mange av dere og etter Oppstigningen vil dere finne igjen alle medlemmene av deres Familie fra stjernene. En slik tilknytning innebærer at dere underbevisst føler dere hjemme sammen med oss allerede og vi er slett ikke fremmede for hverandre. Det vi har å tilby dere vil føles så kjent, fordi dere kjenner alt sammen fra tidligere. Tiden er ikke riktig inne ennå for at vi kan møte dere åpent, men vi håper at den informasjon vi har gitt dere har forberedt dere på en slik anledning. Det er ingen ting skremmende med oss og det er sikkert at i vårt nærvær vil dere føle vår energi og oppleve den som rolig og fredfylt. Uten at dere egentlig er klar over det, registrerer dere andre menneskers energi og det er derfor dere tiltrekkes av noen, mens andre frastøter dere. Deres personlige energiutstråling tiltrekker mennesker av samme type og når dere møtes, føler dere dere umiddelbart hjemme med hverandre.

Legg bak dere all jordisk kiving og ulikheter og arbeid for å bringe mennesker sammen. Dersom noen mennesker ikke er villige til å legge vekk de fordommer de har mot andre, så la dem gå sin egen vei, for akkurat som alle andre skaper de også sin egen vei videre. Den frie viljen blir betraktet som hellig og vi ærer og respekterer den. Hvis du imidlertid gjør gale valg uten å ta hensyn til andres frie vilje, så vil det forventes av deg at du gjør godt igjen for disse feilene, ved at du må møte den samme situasjon pånytt. Karma er akkurat det, en mulighet til å utvikle seg, uten at noen som helst antydning om straff.

Kjære Sjeler, det er vårt inderlige ønske at dere løfter dere selv opp, og vit at når du først ønsker å gjøre det, så vil du få hjelp slik at du kan lykkes. Det er slik det er i hele Universet, i alle dimensjoner. Det å tjene andre er noe som kommer helt automatisk når du når de høyere dimensjonene. Ingen tvinges til det, det er slett ikke nødvendig, ettersom det er helt naturlig å se etter muligheten til å hjelpe dem som trenger det. Det er en indre drivkraft som kommer innenfra når du føler kjærlighet for dine medmennesker. Vi elsker dere og vår beundring er stor for deres vederheftighet og besluttsomhet om å overvinne den negativitet som finnes på Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg stolt over å få være med å arbeide sammen med dere.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge