Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 14, 2012

SaLuSa, May 14, 2012

Det er tegn som tydelig beviser at den mørke kabalens uunngåelige kollaps er nær og det er nødvendig at dere er våkne og på vakt. De vil bruke alle mulige knep og desinformasjon i et siste forsøk på å skape frykt og tvil. Vær klar over det og ignorer alt som ikke føles som om det er av Lys, og fokusér på alt som er rent og harmonisk. Det er ingen ting å frykte lenger, for fremtiden deres er absolutt sikret og ingen ting kan hindre Avsløringen eller at deres Venner fra Rommet ankommer. Anledningen til å stige opp er den naturlige avslutningen av denne syklusen, og selv om dere har bommet på tidligere anledninger, er det helt sikkert at dere vil stige opp denne gangen, dersom dere er rede til det. Intet alminnelig dødelig menneske kan stanse det som Gud har bestemt, og dere må huske på at Oppstigningen gjelder hele Universet.

Det finnes mange mennesker med et godt hjerte og masse medfølelse som ikke er oppmerksom på hva som kommer, men det vil ikke ta fra dem muligheten til å stige opp. Det er de mange menneskelige egenskapene som er akseptert i samfunnet, som holder dem tilbake. Imidlertid, såfremt livet ditt er preget av vilje til å gjøre det gode og at du verdsetter og respekterer alle livsformer, er du likevel av Lyset. Guds ønske er at så mange sjeler som overhodet mulig skal stige opp og forlate den lavere dimensjon og rettmessig ta deres plass i den høyere dimensjon. Likevel er det du selv som gjør beslutningen om din egen fremtid og du er fullkomment fri til å bestemme hva du vil gjøre. Enhver som er i tvil kan stole på sin intuisjon/Høyere Selv, for det er ikke nødvendigvis slik at du er ferdig med dine opplevelser i dualiteten. Det koker ned til hva du føler deg bekvem med, men vi ber dere innstendig om å ikke frykte forandring, for det skjer naturlig hele tiden uansett. I alle mennesker finnes en impuls til å alltid utvikle seg videre og ta inn mer Lys, og det er det som gjør at dere uansett kommer til å øke deres bevissthet og utvide sansene.

Det er så mange mennesker som har et dårlig selvbilde og ser på seg selv som lite verdifulle, og dette holder dem fast i de lavere vibrasjonene. Uansett grunnen til at det er slik, finn en måte å elske deg selv og tilgi deg selv for at du har kommet på vidvanke. Alle sjeler har valgt å erfare i dualiteten for å utvikle seg raskere og alle vil på et eller annet tidspunkt ha falt ned i de mørke kroker i sinnet. Slik dere ville se det har dere begått feil, men det er menneskelig å feile, men dere må komme dere videre og dra fordel av det dere har lært av dem. Det er mer som skal læres, og det vil dere møte på et eller annet tidspunkt i fremtiden, eller i et annet liv. Konsentrer dere om Lyset inni dere, og det finnes fortsatt selv selv det mest hardhjertete menneske, og det kan utvikles. Rist av dere alle disse uønskede tilbøyelighetene dere har drasset rundt på, og så snart dere så gjør, vil Veilederne deres være på pletten for å hjelpe dere.

Mye av det vi gir dere av informasjon blir dessverre sett på som har med religion å gjøre, og vi vet at noen mennesker avviser det fullstendig. Det er derfor nødvendig å stadfeste at åndelig kunnskap ikke har noen ting å gjøre med organisert religion, ettersom det er Universell kunnskap som gjelder like mye for hver eneste sjel enten de er klar over det eller ikke. Religion har hjulpet noen mennesker, men det kommer til et punkt hvor det ikke bringer dem videre, for religionene er i stor grad basert på uriktige konsepter. For å komme seg videre, må man ta ansvar for sin egen utvikling og arbeide innenfra. Hver eneste en av dere bærer sannheten inni dere, selv om den bæres underbevisst, og når dere gir dere selv muligheten til å være i stillhet, vil dere kunne finne den. Ha tillit til deres egen intuisjon, så kan dere ikke komme særlig galt av sted.

Jorden er et vidunderlig Lysvesen som har blitt deres Planetariske Mor for å hjelpe dere å utvikle dere. Dere er Ett med henne, og det er grunnen til at dere vil stige opp sammen med henne og ta deres plass i de høyere dimensjoner. Det vil bringe dere nærmere deres sanne virkelighet, for i bunn og grunn er dere Lys, og dere vil til slutt nå opp til et nivå der alle sjeler blir Ett. Det er denne Enhet dere alle arbeider frem imot, ettersom dere har funnet ut at det å være atskilt fra Kilden ikke gir dere tilfredshet.

Så Kjære Sjeler, dere nærmer dere en dramatisk tid og svært velkommen forandring, for nå har deres sivilisasjon utviklet seg tilstrekkelig til å stige opp. Kampen mellom mørket og Lyset foregår rett for øynene deres, og likevel har det ikke blitt omtalt i media. Det vil forandre seg om ikke lenge og dere vil da kunne få se og verdsette hvor mye vi har gjort på deres vegne. Vår gjenforening er ikke langt unna og det vil bli en lykkelig begivenhet som skal feires på et passende vis. Vi er deres familie og hånd i hånd skal vi gå veien videre inn i den Gyldne Tidsalder, hvor vi vil gjøre så mye sammen for å se til at dere finner dere til rette og føler dere hjemme. Livet vil bli så forskjellig fra nå og dere vil snart glemme alle de prøvelser og vanskeligheter dere har gått gjennom i dualiteten.

Som dere oppmerksom på, vil dere få erfare en helt ny måte å leve på før dere stiger opp. Det vil forberede dere på enda større forandringer, som vil etablere dere i en levemåte som vil gjøre dere fullkomment lykkelige og tilfreds. Alle vil være fornøyd og vil kunne nyte en frihet som dere aldri har opplevd på Jorden hittil. Dere vil ha det meste av tiden til deres egen rådighet slik at dere kan involvere dere i hva det enn er som gir dere glede. Dere vil ikke behøve å slite med tretthet slik dere ofte gjør nå, fordi de høyere vibrasjonene vil holde dere energiske, og også i full helse. Sykdom og helseproblemer vil også opphøre å eksistere av den samme grunn.

Prøv å ikke sørge over at dere må legge bak dere en del ting dere har vært vant til å ha, for dere vil få det bedre på alle områder, og livet vil bli så mye mer tilfredsstillende. Vi kunne spørre for spøk om dere noensinne har møtt et ulykkelig Romvesen – fordi vi er selve inkarnasjonen på alt som skal bli. Den avanserte teknologien vi har vil vi dele med dere og den vil løfte dere opp og sørge for at hver og en av dere får tilbake fullkommen helse. Vi bruker lyd til healing og dere har aldri riktig forstått hvilken kraft den har, og uten å skjønne det har dere ødelagt deres kropp og helse gjennom misbruk av lyd. Den kan være et tveegget sverd, men den kan også brukes for utelukkende positive hensikter.

Som vi allerede har sagt, er vi svært aktive nå og griper inn dersom det skulle være noe som setter deres eksistens i fare. Det er ikke lenge nå før kabalen innser at de ikke kan holde på lenger, for planene deres er nå et eneste rot. De må også møte den uunngåelige avslutningen av denne syklusen og bli stilt ansvarlig for alle sine forbrytelser mot Menneskeheten. Det finnes ingen mulighet til å unnslippe, som dere etter hvert vil få se.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid lykkelig for å kunne hilse dere med mine meldinger. Vi ønske å inspirere håp og glede i dere i disse siste dagene i denne syklusen.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge