Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 13, 2011

SaLuSa, May 13, 2011

Det er prisverdig at dere hjelper andre med sin bør, men dere må også sette av tilstrekkelig tid til deres egen utvikling. Det er av avgjørende viktighet at dere holder fokus på innspurten frem mot Oppstigningen, med tanke på hele hensikten med alt det dere opplever. Det er ikke en eneste sjel som kan unngå å lære viktige ting gjennom omformingen av alt det som er kjent og kjært for dere, og ved å tillate at det nye kommer inn og tar dets plass. Om dere skulle kjenne motstand mot noen av forandringene og hva de kan synes å føre med seg, så husk det, at selv om dere ikke kan se resultatet ennå, så baner de vei for alt det som er i harmoni med de høyere vibrasjoner. Dere selv erfarer subtile forandringer i kroppen og i bevisstheten, og ut av det vil til slutt deres Nye Selv oppstå; det Galaktiske Vesen. Slipp taket i alt det som opplagt ikke vil ha noen plass i den Nye Tid og vit at det vil eksistere i en egnet form i de høyere dimensjoner.

Ta for eksempel alle de ulike ressurser på Jorden som dere daglig bruker for å opprettholde deres verden og dens behov. I de høyere nivåer vil det være så godt som unødvendig, for dere vil ikke trenge å ta av Jordens ressurser når dere kan skape alt det dere trenger med tankens kraft. På samme måte vil dere håndtere det dere har skapt når dere ikke har bruk for det lenger. Det blir ikke noe søppel eller forurensning, fordi alt de-manifesteres” slik at det brukes på nytt. Når dere kommer til dette nivået, vil dere ha kunnskapen og evnene til å håndtere slike ting, for bevisstheten deres vil være i tråd med det som forventes av et Galaktisk Vesen. Dersom dere finner det vanskelig å forstå alle forandringene, så aksepter simpelthen at det som skjer har til hensikt å løfte dere opp til det nivå hvor alt er i harmoni og balanse. Underbevisst er alt dette kjent for dere, fordi det er der dere naturlig hører hjemme.

Vi har ofte nevnt at dere vil få god informasjon om det som ligger foran dere. Imidlertid er det ikke så mye vi kan få gjort før vi kan opptre åpent blant dere. Alt ligger forberedt og klart til disse begivenhetene, og selv om vi ikke forventer at alle øyeblikkelig godtar det vil må fortelle dere, så må vi unngå at det blir noen direkte motangrep for å hindre at det finner sted. Dere vil med sikkerhet være klar over det når omstendighetene tilsier at det er at det er like før, for vi vil ikke la det være noe hemmelighet når vi går i gang med å fjerne de mørke makthaverne. Dette er de som planlegger ødeleggelser i stor skala og ikke vil gå av veien for å drepe eller lemleste mennesker uten å nøle.  Vi sier ikke dette for å gjøre dere redde, tvert imot, for det er viktig at dere vet at deres aktiviteter blir hindret og til slutt vil opphøre.

Det er helt nødvendig med en periode med fred og at alle de unødvendige regler og begrensninger blir fjernet, slik at dere etter hvert får tilbake deres suverenitet. Vi i den Galaktiske Føderasjon har stor respekt for dere og ønsker at dere skal ha den frihet som er deres naturgitte rett. De absurd  og strenge lovverkene, sammen med alt som begrenser deres livsutfoldelse, vil bli fjernet. Det vil naturligvis være oppgaven til de nye regjeringene som snart vil bli utnevnt. For at det skal kunne skje, så må det enorme forandringer til, og ingen regjeringsrepresentant som er skyldig i å ha brutt sin ed, kan bli sittende. Det er helt klart at dere må forvente omveltninger mot slutten av dette året som virkelig får dere til å måpe.

De av dere som følger med på kanaliserte budskap som dere føler at dere kan ha tillit til og som bærer Kjærlighetsenergien i seg, vil vite om dette på forhånd. Det gjør at dere kan hjelpe andre, som kan bli forvirret og i sjokk over det de hører. Det vil ta tid før sannheten synker inn hos mange, og selv da vil det være mye usikkerhet med hensyn til fremtiden. Det er her dere personlig kan være til umåtelig hjelp, men vær sikker på at vi, så snart som overhodet mulig, vil etablere gode kommunikasjons-systemer. Det er vårt ønske at alle skal forstå nøyaktig hvorfor vi er her og hva som ligger i kortene for fremtiden. Tiden for hemmelighetskremmeri vi være over for godt og sannheten vil bli diskutert helt åpent. Vi kommer ikke for å diktere dere eller dominere dere, men for å dele de gode nyhetene vi har med oss og arbeide sammen med dere frem mot endetiden. Vi er tross alt alle Ett, på en fantastisk reise gjennom de ulike dimensjonene, kontinuerlig underveis tilbake til Kilden og den endelige gjenforening med den Allmektige Skaperen.

Dere er for kjemper å regne, med all den erfaring dere har ervervet gjennom hundrevis av liv, som har tatt dere til alle verdenshjørner. Dere har, som enhver annen sjel, satt spor etter dere i sivilisasjonen deres, og sammen har dere brakt dere selv hit, til disse avsluttende dager, for dere har selv skapt dem.  Det er grunnen til at uansett hvilke erfaringer dere legger opp til, så er ikke det noe vi har rett til å blande oss inn i, for da ville jo hele hensikten være borte. Det som er viktig er at dere har lært å oppføre dere og behandle andre sjeler slik dere selv ønsker å bli behandlet. For dem som ikke har lært det ennå, så vil læretiden fortsette, og det vil den gjøre helt til de også er klare til å bli løftet opp. Siden tiden i virkeligheten ikke eksisterer, så vil dere ha all den ”tid” dere trenger for å utvikle dere i deres eget tempo.

Lysten til å stå på for stadig å komme videre er helt naturlig, og deres utvikling vil fortsette selv om dere ikke skulle det bevisst. Ja, dere kan gå bakover eller fremover som dere selv vil, men nettoresultatet vil med få unntak være en eller annen form for fremskritt. Det er mulig for en sjel å fornekte Kilden og Lyset inni seg, inntil det beste for alle er at den returnerer til Kilden og begynner på nytt igjen. Imidlertid retter vi all vår kommunikasjon mot dere som ikke bare er klar over Lyset inni dere, men som allerede har tatt beslutningen om å stige opp. Dere går trygt på veien fremover mot Oppstigningen og mange av dere er klar over forandringene i deres Selv, særlig disse som bringer med seg de høyere vibrasjonene som forandrer kroppscellene deres. Vi ser så mange av dere som nå kan gå gjennom det daglige livet uten å la seg påvirke av de negative energiene og sannelig kan dere også redusere effekten av dem ved hjelp av kraften i Lyset deres.

Vi er svært fornøyde med de fremskritt som er oppnådd gjennom årene for å bringe sannheten frem. Det å være godt informert og stole på intuisjonen har gjort det mulig for dere å heve dere over de lavere energiene. De kan ikke skape frykt eller true dere med mindre dere selv tillater dem å gjøre det. Behold roen, og som vi så ofte har sagt, hold fokus på den vidunderlige fremtiden som ligger foran dere. Det vil snart bli klart for dere at alt dere har blitt lovt er like ved å bli virkelighet og deres tålmodighet har vært beundringsverdig i lys av den tid det har tatt å komme hit.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at det Åndelige Hierarki også kommer nærmere, for å være vitne til, og ta del i, endetiden. Dere mottar en uendelig kjærlighet og hjelp fra dem, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over det.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge