Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2011

SaLuSa, March 14, 2011

Kjære Sjeler, vi er nødt til å nevne det omfattende jordskjelvet i Japan som fulgte etter et tidligere skjelv i New Zealand. Når det finnes land som ligger i jordskjelvområder og på selve Ild-ringen, så er det som å sitte på en kruttønne. Det vil alltid være en mulighet for at et av de store skjelvene kan utløses enten av naturlige årsaker eller forårsaket av mennesker. På en tid som Moder Jord gjør endringer på overflaten sin, må dere derfor kunne vente noen alvorlige rystelser. I Japans tilfelle eksisterer muligheten for at de tektoniske platene kan skyves over eller under hverandre med det resultat at alt forsvinner i bølgene. Således er vi svært takknemlige for at det verste scenarioet ikke inntraff og vi har uendelig sympati og medfølelse for dem som er rammet. Det er ikke vår rolle å blande oss inn i det som skjer, men vi har fått tillatelse til å redusere effektene der hvor det er mulig. I noen tilfeller handler det om Moder Jords egne behov og hennes renselse må være gjort før Oppstigningen er mulig. Og som dere har vel har merket, så skjer forberedelsene i stadig økende tempo. Ut av slike katastrofer kommer også en enorm mulighet for menneskeheten til å hjelpe hverandre og når man kommer sammen på slikt vis, vil også vennskapelige relasjoner mellom folkene vokse frem, hvilket er viktig for den umiddelbare fremtid. Vi har nevnt tidligere at alle sjeler som ”reiser videre” på grunn av traumatiske omstendigheter blir tatt svært godt vare på der de kommer og behandlet med stor kjærlighet. De blir raskt helet og det er til stor hjelp for dem å bli gjenforent med sin familie og venner.  

Generelt er det dere ser omkring dere i hele verden nå den endelige renselsesprosess som må være ferdig relativt snart og dere vil forstå meningen med det som skjer. På et tidspunkt ikke så langt inn i fremtiden, vil vi kunne komme sammen med dere og da kan dere få all mulig hjelp fra oss, i tillegg til detaljer om hva som kreves for at dere skal komme raskt videre. Inntil vi kan få alt dette i gang, vil hendelsene synes å være kaotiske og uten sammenheng, men dere kan være forsikret om at det er en klar og presis plan som er i virksomhet. Det er bare det at vi for øyeblikket ikke kan avsløre detaljer om vårt arbeid. Endringer i regjeringene er av helt avgjørende betydning for at vi skal kunne arbeide sammen med dere og de mørke kreftenes siste bastioner må og vil bli fjernet, for å hindre ytterligere innblanding i planene for å frigjøre dere fra deres kontroll. Faktum er at de allerede er alvorlig svekket og ikke lenger har den innflytelse på eller makt over det som skjer som de tidligere hadde. Våre allierte har infiltrert deres organisasjoner og med hell hindret dem i å trappe opp sine aktiviteter. Så lenge de blir holdt i sjakk, kan vi fortsette å gjøre fremskritt sammen med dere og enhver som er oppmerksom og våken vil se hvilken retning vi går i.  

Vi må pånytt minne dere om fryktaspektet som oppstår i en tid hvor det hender så mye omkring dere. Vi ber dere om å beholde roen og vite at det ikke er sant at dette er verdens undergang. Ikke i noe tilfelle vil Jorden bli ødelagt og ikke en gang alvorlig påvirket av naturlige eller menneskeskapte hendelser. Slike ting har vi kontroll på og vi er her for å se til at denne syklusen blir avsluttet slik det er guddommelig forordnet. Det som ligger bakom slike virkelighetsfjerne spådommer, er ofte referanser til gamle skrifter som stammer fra en helt annen æra enn den dere er i nå. Med andre ord er de fleste av dem helt irrelevante for nåtiden. Fra tusenårsskiftet av har dere beveget dere i en ny retning som, til tross for de nåværende og nylige kalamiteter, er av mye mindre voldsom karakter. Vi må legge til at vi som alltid er svært aktive på måter som ikke er synlige for dere og vi gjør alt det vi har tillatelse til for å sikre at ting ikke kommer ut av kontroll. Karma er en faktor som vi ikke kan blande oss inn i, men vi kan svare på deres rop om hjelp som blir tatt imot av oss med Lys og Kjærlighet.  

Vårt ønske er å få lagt de siste hindringene bak oss som forsinker Avsløringen, fordi det er en nøkkelbegivenhet som påvirker så mange andre. Selv om fremskrittene synes langsomme, så kan dere være sikre på at vi kommer dit hen og det er ganske nær at det skjer. Fortsett å sende oss deres tanker og bønner om at vi kan komme åpent til dere, for på det viset vil hver og en av dere bidra til at det kan skje raskere. Vi er svært glad over måten deres bevissthetsnivå har økt, og deres aksept av oss og ønsket om at vi kan møtes er mye sterkere nå enn noensinne tidligere. Det forteller oss at tilnærmingsmåten vår har vært riktig og at vi gjennom mange år har kunnet greie å hviske ut den frykten for oss, som har vært skapt med hensikt, for å holde oss atskilt. Selv i disse dager spiller media opp med alt de kan for å skape frykt, men dere har blitt så mye klokere enn tidligere og gjennomskuer deres plan for å hindre at vi kan møtes. Tiden er inne nå for at vi kan komme sammen og dere vil med sikkerhet få møte oss, som er deres galaktiske familie, og deres forfedre fra Jordens indre. Å ja, dere har svært mye å lære om deres sanne historie, som har vært holdt skjult for dere og forvrengt, for å formidle bare det som de mørke maktene anså for nødvendige for å holde dere under kontroll.  

Om ikke lenge skal dere kaste av dere lenkene og få kjenne smaken av virkelig frihet, en rett som dere hittil er blitt nektet. Selve måten dere lever på vil bli løftet til et høyere nivå med alle de fordelene moderne teknologi kan gi dere. Og med det kan deres sanne Jeg komme fram, frigjort fra det diktatur og den undertrykkende kontroll som har holdt dere i slaveri under Illuminati. På det tidspunkt vil de ikke lenger ha noen makt til å blande seg inn i deres liv, som vil være lykkelige og vidunderlig spennende. Fortsett å holde blikket festet på målet og la ikke forandringene som skjer skape frykt for fremtiden. Alt det som skjer nå vil være kortlivet og dere vil se at alt har til hensikt å sette dere trygt på veien mot Oppstigningen. Mange av dere har selvfølgelig gjort store fremskritt allerede og kjenner forandringene i deres eget bevissthetsnivå. Det vil bli enda tydeligere etter hvert som året skrider frem, ettersom det er spesielle tidspunkter hvor energiene vil løfte dere enda høyere.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg sier dere at det vil være en fordel for dere dersom dere kan betrakte alt som skjer som midler til å nå et mål, for på det viset vil dere raskt komme dere gjennom problemer som påvirker dere personlig. Dere har selvsagt alle en livsplan som de er ment å passe inn i og hvis dere tar dere tid til å sitte i ro og reflektere over dem, så vil dere ganske sikkert begynne å forstå. Etter hundrevis av liv i så mange land og kulturer kan dere være sikre på at dere er svært mye visere nå, enn da denne syklusen startet. Det som det handler om nå er å rydde opp i gjenværende karma og det på en tid hvor dere står aller sterkest rustet til oppgaven. Ta det etter hvert som det kommer og kjemp ikke imot, men gå det i møte med hjertet fylt av kjærlighet til dere selv. Dere er mektige sjeler som ennå ikke har forstått deres fulle potensial, men ganske snart vil dere vite det uten tvil. Husk at vi er med dere til enhver tid, i Lys og Kjærlighet.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge