Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 16, 2011

SaLuSa, February 16, 2011

Ting skjer så raskt nå at dere nærmest fra dag til dag kan se tegn på forandringene som er i emning. Dere er også vitne til hvordan massenes bevissthet vokser seg sterk og er i ferd med å bli en veritabel kraft for det gode. Etter hvert som de mørke kreftene mister grepet, blir Lyset desto sterkere og vil aldri blekne igjen. Dere kan derfor se frem til flere klare tegn på hvordan det omformer samfunnet deres. Mønsteret i utviklingen vil ikke fremstå tydelig på en stund ennå, men forstå hvem som står bak dem, så vil dere føle dere trygge. Våre allierte er flerfoldige tusen og de er Lysarbeidere som jobber uopphørlig med å bringe Lys til Jorden. Med den ekstra fremdriftskraften som oppstår når så mange mennesker våkner fra døsen, oppstår en stadig økende motivasjon til å komme sammen for å skape resultater i felleskap. Hver og en av dere kan bidra gjennom å sende Lys til Jorden og be om at det blir brukt til alles beste. Jo flere av dere som bidrar på den måten, jo mer vokser Lyset eksponentielt.  

Kjære Sjeler, dere har alle en rolle å spille i livet og underveis noe å tilby slik at alle kan løftes opp. Vær fornøyd med å gjøre så godt du kan greie og bry deg ikke om at det kan synes lite sammenliknet med andre. Kvalitet er viktigere en kvantitet, så gjør ditt beste ut fra dine forutsetninger. Det handler ikke nødvendigvis å yte materielt og noen ganger kan det være så enkelt som å møte et menneske med et strålende smil og vennlige ord. Tro oss, dere har mer en nok grunn til å smile, fordi deres håp og drømmer om en fredelig og vakker tilværelse er i ferd med å bli til virkelighet. Bruk ikke tid og energi på den negativitet som fortsatt finnes omkring dere, for den blir sakte men sikkert transmutert.  

Ta inn i dere skjønnheten som finnes rundt dere og vit at den er bare en liten antydning på det som skal komme. Til slutt vil ingen lave vibrasjoner kunne henge med og hvis de ikke kan løftes opp så vil de bli ført tilbake til sin opprinnelige energiform. Ingen ting kan ødelegges fullstendig, om enn der prøver med vitende og vilje å skape ødeleggelse. Det er på det viset at stoff kan brukes på ny og på ny slik at det aldri finnes noe svinn, slik dere er vant til å betrakte det. Når det er sagt, så er Mennesket beryktet for sin forsøpling og det er bare i den senere tid at dere har begynt å forstå at naturvern er livsviktig. Jorden har lidd mer enn dere aner på grunn av deres likegyldighet overfor hennes liv og helse og det slår tilbake på dere selv i form av ressursmangel. Begjæret etter rikdom har i stor grad skapt ødeleggelsene av skogene og livet i vannet, så mye så at enkelte arter står i fare for å forsvinne fra Jorden for alltid.

Til alt hell har vi enorme Romskip som kan ta vare på og opprettholde livssyklusen til utsatte arter. Vi kan også, om nødvendig, forbedre geninstruksjonene deres slik at de kan overleve. I tidenes morgen ble dyrene og floraen brakt til Jorden fra andre verdener og de akklimatiserte og etablerte seg. Det var slik det skjedde, lenge før Mennesket kom til Jorden. Naturlige klimaendringer har også medvirket at noen arter er blitt mer fåtallig, men til enhver tid har vi hatt muligheten til å hjelpe dem å komme gjennom vanskelighetene. Mange planeter har bidratt til å gjøre Jorden til en av de vakreste i Solsystemet. Det tok millioner av år å sette den i stand til Menneskets ankomst, men så mye kortere tid for Mennesket å plyndre og rasere den. Ødeleggelseslysten kan ikke finne veien til de høyere riker, der evig skjønnhet er overveldende å skue. Fargene overgår alt dere er vant til, de er levende og synes å utstråle lys og de er til enhver tid fullkomne. Alt dette venter på dere i de høyere dimensjoner som dere nå snart skal få oppleve til fulle.  

Men så tilbake til Jorden, der det fortsatt må skje fysiske endringer, som dere vil oppleve. Men vi vil være i disse områdene med vår kompetanse til å kontrollere omfang og virkning. Det er ikke for oss å blande oss bort i hva Moder Jord selv finner nødvendig, for det er en omfattende renselse hun må gjennom. Ofte vil dere få et forhåndsvarsel før hendelser finner sted, så lytt og ta på alvor advarsler uansett hvor de kommer fra. Dere har også etter hvert lært å forstå signalene fra Moder Jord og endringer dyrenes vandringsmønstre og atferd. I disse periodene må dere gjøre alt dere kan for å holde frykten i sjakk, for slik energier tiltrekker seg bare mer negativitet. Om ikke annet, så tenk positivt, for da bidrar dere til at endringene skjer mer lindrig. Alt vil endre seg når vi har ankommet og kan være sammen med dere og hjelpe mer direkte.  

Symptomene på forandringene kan påvirke noen mennesker mer enn andre og her snakker vi om de ulike energiene som blir innstrålt til Jorden. De som har forberedt seg på å ta imot sin Lys-kvote, takler som regel ganske lett å absorbere de høyere energiene. Men der hvor kroppen ikke er forberedt er det en omfattende forandring som skal skje og det kan medføre slitenhet eller utmattethet. Hvile og god søvn er svært viktig i tillegg til å være bevisst hva slags mat som er god for kroppen. Det handler om lett mat og om å unngå mat som gjør kroppen overmett. De meste av industri-foredlet mat har liten verdi. Det er bedre å spise frisk mat og helst matvarer som ikke er kokt eller stekt hvis mulig. På denne måten kan kroppen absorbere energien i maten og det vil holde den frisk.  

Mange av dere lever i eller nær byene som ofte er mye mer forurenset enn områdene rundt. Det vil gjøre godt å reise ut på landet, hvor den friske, rene luften vil revitalisere dere og energien i Naturen oppløfte dere. Tilsvarende er de vakre strendene og den ioniserte luften også velgjørende. Når dere stiger opp, vil dere legge slike problemer bak dere. For der er energiene over alt sunne og styrkende og det finnes ingen ting som skaper forurensning. Energiene der er slik at dere nesten kan leve av dem alene, og behovene deres vil ikke likne mye på de dere opplever på Jorden nå. Det er deres tunge fysiske kropp som kontinuerlig må ha tilførsel av næring, mens deres nye kropp, derimot, vil være mye lettere og kreve mye mindre for å holde seg vital.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og representerer én stemme av mange som tas imot på Jorden. Som dere nå vet, så består den Galaktiske Føderasjon av representanter fra mange høyt utviklete sivilisasjoner, med vekt på høye bevissthetsnivåer. Alle har for lenge siden lagt bak seg enhver tanke på krig og maktbruk og har nådd bevissthetsnivåer der fokus er å øse av sin Kjærlighet og sitt Lys for å gjøre alle andre godt. Det er en utrolig glede og tilfredsstillelse i å gi og å hjelpe andre sjeler å løfte seg opp. Det er akkurat det som skjer med Menneskeheten nå og vi vil sikre at enhver sjel lykkes, som ønsker å ta del i Oppstigningen.  

Tusen takk,SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge