Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 14, 2011

SaLuSa, February 14, 2011

Dere har kommet langt i deres utvikling når dere har nådd fram til denne tid. I denne syklusen har dere fått kjenne det aller dypeste mørke, men likevel, til tross for alt dere har måttet gå gjennom, har dere funnet veien tilbake i Lyset. På den ene siden ville det ikke gjøre godt å huske alt dere har vært gjennom, men på den annen side, om dere husket alt, så ville dere kunne verdsette hvilken storslagen bragd det er. Alle utfordringer er ikke over ennå, men med en større forståelse av hva som gjenstår før Oppstigningen, så skulle dere greie å takle det fint. De sjeler som ikke har våknet ennå og bare ser håpløshet og motgang, må kunne tilgis for at de synker ned i fortvilelse og desperasjon uten å se noe håp for fremtiden.  

Men alle som velger å se mer positivt på utfordringer som dukker opp, vil se at problemene inneholder muligheter til å bevege seg inn i en æra av fred og samarbeid. Det er et spørsmål om å ha tillit til de som er oppløftet og som trer frem og taler om hvordan et kjempesteg fremover kan oppnås. De trenger deres støtte og jo flere som tenker positivt, jo mer skapes et bevisst ønske om å virkeliggjøre forandringene. Det er ikke engang nødvendig at dere ser løsningene klart, bare viljesenergien deres sendes ut. Når den når et visst nivå, en kritisk masse, vil det skje manifestasjoner av slikt omfang at det ikke lar seg stoppe. Dere begynner allerede å se slike resultater dukke opp og det skaper igjen muligheter for nye begivenheter å realiseres, som for eksempel bekjentgjøringen av vår medvirkning og tilstedeværelse.  

I virkeligheten er det flere mulige planer for kunngjøringen, som på det nærmeste er klare til å iverksettes. Situasjonen i verden gjør at mange land er mottakelige for å gi sin godkjenning til planene, ettersom det er tydelig at videre fremgang ikke kan skje dersom det er stor motstand mot dem. Den tiden er over hvor dere har mer enn nok med å greie dere fra dag til dag. Nå er det tid for beslutninger som er til gode for alle. Folk har svært ulike behov rundt om i verden, men det er her vi kommer inn med vår kapasitet til å takle ethvert problem uansett størrelse. Vi kjenner de personer som vil stå som fyrtårn når det blir behov for deres ekspertise, og det vil bli mange politiske spørsmål som må løses. De fleste av våre primærkontakter er kjent med sitt ansvar og sin oppgave og en del av dem har vi kontaktet direkte. Men det er ikke uvanlig at det skjer mens de er ute av kroppen under søvnen. Om dere skulle lure på hvor vanlige slike opplevelser er, så kan vi fortelle dere at nesten hver eneste sjel forlater kroppen når de sover. Mye viktig arbeid kan avstedkommes fordi vi har muligheten til å møte dere på den måten. Det er helt normalt at dere møter deres kjæreste og næreste som allerede har reist videre. Noen ganger vil dere huske det som om det virkelig har skjedd, andre ganger vil det kjennes som om det bare er noe dere har drømt.  

Det begynner å gå opp for dere at dere er mye mer enn deres fysiske kropp. Dere er udødelige sjeler med evig liv og deres virkelige hjem er ikke i de lavere vibrasjoner. Dere er i virkeligheten guddommelige sjeler med en ufattelig skaperevne og med evnen til å nå opp til Kristus-Bevissthetens nivå. Dualiteten er ikke noe annet enn et hologram, som er laget for at dere skal kunne erfare mørket og Lyset i like stor grad, i en dimensjon med fri vilje. Etter mange sykluser og hundrevis av liv er dere nå på vei mot avslutningen av tiden i dualiteten og dere er gjenstand for enorm interesse. Mange andre sivilisasjoner følger med stor interesse med på hvordan det går med dere og de vet at den Galaktiske Føderasjon sikrer at dere avslutter denne perioden med suksess. Vi har ofte informert dere om at dere skal gjennomføre Oppstigningen i deres fysiske kropp, som vil endre seg til en krystallbasert struktur, hvilket er unikt i universet. Kan dere forestille dere hvilke horder av Vesener, ofte fra svært høye dimensjoner, som er involvert i denne prosessen? Da skjønner dere at det kan ikke bli annet enn en fullkommen suksess.  

Kjære sjeler, la dere flyte med begivenhetenes strøm og vær våkne slik at dere ser alle muligheter som kan sikre et positivt resultat. La dere ikke påvirke av negative aspekter, som ofte er et resultat av at noen sjeler vil ødelegge det dere allerede har oppnådd og forvirre dere med desinformasjon. Hvis hjertet deres er i tvil om sannhetsgehalten i noen dere leser eller hører, så legg det til side. Dere kan alltids ta det opp igjen senere om nødvendig. Avsløringene om Menneskeheten vil gi dere sannheten om deres historie og åpne øynene deres for at hendelser i den nyere tid slett ikke er som dere har blitt forledet til å tro. Dere vil lære dere å skjelne mer presist og med relativ letthet avsløre falsk informasjon som har til hensikt å villede dere. Tro oss når vi forteller dere at de mørke kreftene er fullstendig klar over Oppstigningen og at de gjør sitt beste, eller verste, for å hindre at dere greier det. For hver eneste sjel som velger Lyset, så mister de mer og mer kontroll og dere kan vite med sikkerhet at de ikke kan oppnå sitt mål om total kontroll over verden og dens folk.  

Internett er den kilden der dere kan finne sannferdig informasjon, men dere kan se frem til den dagen media også får muligheten til å rapportere ærlig og sannferdig om det som skjer. Kommunikasjon er et av de områdene vi vil ta tak i og vi skal gjøre det lettere for dere å være i kontakt med hverandre uansett hvor i verden dere er. Etterhånden vil dere utvikle deres evne til telepatisk kommunikasjon til vårt nivå, og noen av dere opplever det allerede som helt naturlig. Det nye Mennesket vil ikke være til å kjenne igjen i forhold til nå. Ikke så mye i utseendet, men i de evnene som medfølger når dere blir Galaktiske Vesener. Det er mye nærmere deres virkelige Selv og dere vil kunne slutte dere til vår Føderasjon, hvis det passer inn i deres fremtidige planer for de neste steg i utviklingen.

  Hvis dere føler dere oppglødd med tanken på Oppstigningen, så er det med full rett, for alt kommer til å være ganske så forskjellig fra det dere opplever nå. Å si at dere forlater helvete til fordel for Himmelen ville ikke være noen overdrivelse, selv om ingen av dem eksisterer slik religiøse skrifter antyder. Ja; de høyere dimensjonene er himmelske og en tilstand av fryd og fullkommen lykke. Livet der er en endeløs gledesopplevelse og det er harmoni mellom alle livsformer. Skjønnheten er i alt levende, uten noen udyr, og bevissthetsnivået i hvert levende vesen gjør at dere føler kontinuerlig kontakt med dem. Noen av dere snakker allerede med plantene og dyrene deres, men få høre hva de svarer. Men det vil dere gjøre straks dere er i den høyere dimensjon.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg elsker å ha muligheten til å kunne løfte dere opp og ut av den hengemyra av negativitet som finnes på Jorden. Den vil bli renset etter hvert som alle de lavere energiene blir transmutert. Slik vil Lys og Kjærlighet gjennomsyre hele Jorden når den også er klar for Oppstigningen.  

Tusen takk,SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge