Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 8 august, 2014

SaLuSa, 8 august, 2014

Ting skrider frem akkurat som intendert og vi kan forsikre dere om at dere ikke trenger å vente mye lenger før det vil bli helt tydelig at store forandringer er i anmarsj. Bud er blitt gitt om at noen ytterligere forstyrrelser i planen om å frigjøre dere fra de mørke Sjelene vil bli tillatt. Deres vei er allerede skjebnebestemt og snart vil makten deres bli så redusert at deres skjebne vil være temmelig forskjellig fra det de har planlagt. Det er ganske visst enkelte individer som fortsatt har så mye makt at de kan legge hindringer i veien, men de handler under visse begrensninger. De vil ikke bli tillatt å endre retningen på menneskenes marsj mot den Nye Tidsalder og den frihet som hører med.

Vi fortsetter å overvåke alt som skjer på Jorden, og det kan være greit å huske på at det ikke finnes noe gjemmested for vår teknologi, som kan se gjennom de tykkeste murer og alle faste stoffer. Vi kan derfor fortelle dere at vi har makt og autorisasjon til å sikre at deres skjebne er i henhold til Himmelens Plan. Selvfølgelig vil den påvirkes av deres frie vilje, men det vil ikke endre veien mot deres skjebne. Dere er allerede i ferd med å bevege dere inn i de høyere vibrasjoner og dere vil være tjent med å sikre at dere er fullt ut forberedt på dem. Det er tiden nå for å konsentrere dere om deres egen evolusjon og passe på at dere ikke blir lokket ut på noe sidespor i forhold til målet deres.

Det er mange øyne som fokuserer på deres bitte lille blå klode og dere er høyaktet for deres mot og hengivenhet til Lyset. Alt det dere har lært og erfart vil hjelpe andre i sin evolusjon og noen av dere vil ta med dere deres kunnskap og erfaring langt ut i Universet. Det neste trinnet i deres evolusjon vil være når dere oppnår full bevissthet, og dette er ikke så langt unna som dere kanskje kunne forestille dere. Så snart dere har nådd dette trinnet er dere totalt frie sjeler og deres skaperevner vil være ubegrenset. Det er imidlertid opp til hver enkelt av dere hvilken vei dere vil følge, men det vil ikke skorte på veiledning og muligheter. Deres nåværende liv er temmelig fjernt fra det dere kan forvente i tiden som kommer. Faktum er at dere er i ferd med å avslutte erfaringene deres i de lavere dimensjoner og vil forlate dem med et enormt utvidet bevissthetsnivå.

Dere kan sikte så høyt dere bare måtte ønske og med tiden vil dere få muligheten til å realisere drømmene deres. Noen sjeler er fanget i de lavere vibrasjonene på Jorden, men de får all mulig hjelp så snart de gir uttrykk for et ønske om å løfte seg selv opp. Ingen blir overlatt helt til seg selv, men vi er bundet av Universets Lov om kun å gi hjelp når vi blir bedt om det. Dette kan synes å være tøffe kår, men et individs frie vilje må respekteres og aksepteres. På denne måten kan evolusjonen deres skride frem på en måte som er best mulig tilpasset det de har trenger og i virkeligheten gi dem all den tid de måtte trenge. Tiden slik dere forstår den, er ikke den sanne virkelighet i de høyere dimensjoner. Imidlertid har dere forstått at den ikke er konstant gjennom Universet deres.
Dere har masse å lære om sannheten om ting utenfor deres egen planet, men selv Jorden har mange hemmeligheter å dele med dere. Det er for eksempel kjent at den er hul og at Vesener lever inni den, og etter Oppstigningen vil dere møte dem. De er i virkligheten høyere utviklet enn dere er og vil glede seg over å dele sin kunnskap med dere, og hjelpe dere å utvikle dere raskere enn dere ellers ville gjort. De har fulgt med på utviklingen deres i tusener av år og er godt kjent med deres behov. De vil være til enorm hjelp i menneskehetens utvikling i fremtiden og dere kan være sikker på at ethvert offer dere måtte gjøre nå vil være vel verdt det, ettersom freden vil komme veldig snart. Når folk får vite om hva som er planlagt for fremtiden vil dere komme sammen på en måte som aldri har skjedd før, når det omsider går opp for dere at dere er Alle Ett. Dette skulle være lett å forstå når dere innser at dere gjennom mange liv har levd i mange ulike kulturer og religioner. Hvordan ellers forestiller dere dere at dere kunne utvikle dere og strekke dere mot de høyere dimensjoner?

Vi vet at noen av dere begynner å bli trette av den tilsynelatende endeløse kampen mot de mørke, men dere kan være forsikret om at dere allerede befinner dere i endetiden og på vei inn i den Nye Tidsalderen. Vi har ikke noe imot å gjenta nok en gang at vi har overoppsyn med all begivenheter på Jorden og dette er deres forsikring om at det ikke vil bli noen tilbakevenden til det gamle. Faktum er at de gamle måtene å gjøre ting på allerede er i ferd med å forsvinne i bakgrunnen og at mange nye fremskritt, som vil løfte dere full fart inn i den nye Tidsalderen, som bare venter på å bli introdusert. Som alltid avhenger dette av riktig timing og vi vil ikke sette deres fremtid i fare ved å gå altfor fort frem. Etter lange perioder med mørke velger vi når øyeblikket er inne til å bringe dere inn i den Nye Tidsalder, når de mørke ikke lenger er i stand til å påvirke eller forstyrre våre planer. De vil til slutt bli fjernet fra Jorden ettersom den nye Jorden ikke har rom for slike lave vibrasjoner. Vær oppstemte og glade, for den lange reisen deres er snart over og Guds gaver venter dere, som vil gi dere fred og velstand.

Etter hvert som dere erverver mer og mer kunnskap er det fristende å forsøke å spre kunnskapen, men vi foreslår, med mindre dere skal holde et foredrag, at dere ikke prøver å pådytte andre deres synspunkter. Dere vil finne at andre sjeler vil bli ledet til dere når den rette tiden er inne for dem. Det legges ikke noe press på noen, ettersom dere har hele evigheten på dere til å utvikle dere, men vi vil likevel gi dere et lite «skyv» i ny og ne for at dere skal fortsette å søke enda større sannheter. Ofte skjer dette ved at en eller annen kilde blir lagt foran dere, så det er klokt og gjenkjenne slike anledninger og ta dem tilstrekkelig på alvor. Vi hører noen av dere spørre om hvordan de kan vite når de skal respondere og vårt svar er: stol på intuisjonen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig gald for å kunne holde dere oppdatert med begivenheter som avgjør tempoet i deres fremskritt. Verden fortsetter å være i opprør nå som det ryddes opp i «saker» som lenge har vært et problem. De er karmiske i sin natur og må få gå sin gang til de er fullført. Som så ofte er tilfelle når det gjelder endetider, er befolkningen utsatt for stort press. Imidlertid er det slik at hver eneste en av dere er der dere er ment å være slik at ethvert gjenværende karma kan utbalanseres. Vi ber dere derfor å gjøre deres beste for å takle det, slik at det blir fullstendig avsluttet. Dette vil sikre at dere kan nyte overgangsperioden og være fullt forberedt på fremtiden. Den Galaktiske Føderasjonen sender sin kjærlighet og forsikrer dere at vi gjør alt vi kan for at dere skal ha det bra.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge