Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 15, 2012

SaLuSa, August 15, 2012

Vi er på vei inn i den avsluttende fasen av forberedelsene til Oppstigningen og det krever at vi samarbeider tett med våre allierte på Jorden. Det å plukke fra hverandre det omfattende nettverket av korrupsjon og alle de korporasjonene som Illuminati har gitt så mye makt, har vært en gigantisk oppgave og er fortsatt ikke avsluttet. Dere må huske på at de mørke Sjelens plan ble lagt for mer enn to hundre år siden og dens tentakler har trengt seg inn i nesten enhver sektor i livene deres. Som en kreft har den spredd seg raskt og har vært vanskelig å eliminere fullstendig, men vi har greid å få satt en stopper for den. Våre medarbeidere på Jorden har klart å bruke akkurat de omstendighetene de mørke selv har skapt og så vendt dem mot dem, og det har ført til en alvorlig svekkelse av deres maktstruktur.

Fjerningen av mange av toppmedlemmene i Illuminati fortsetter og generelt er neste fase i oppbygging, der deres lakeier i politiske og regjeringskretser vil bli fjernet. Arbeidet går svært bra og snart vil det åpne muligheter som bringer Avsløringen mye nærmere, slik at vi kan få organisert gjennomføringen av andre store prosjekter. Tro oss, Kjære Sjeler, de som har ansvaret for at ting virkelig kommer i gang har all mulig støtte fra oss. Vi vil alle trekke et lettelsens sukk når vi endelig kan arbeide åpent sammen med dere. Et aspekt av deres oppløftelse fortsetter ufortrødent, uansett hva som skjer av vanskeligheter som kan forsinke deres vei fremover, og det er mengden med Lys som dere tar i mot. Det fosser ned til Jorden fra mange kilder, mange av dem sågar utenfor solsystemet deres. Dere er del av et galaktisk skifte som er av enorme dimensjoner og kraft, og på dette tidspunkt begynner dere å kjenne forandringene.

På deres nivå, der dere har nok med de daglige rutiner, er det ikke vanskelig å forstå at dere kan tro at svært lite skjer i det hele tatt. Det er svært langt fra sannheten og Vesener utenfor Jorden er involvert i et av de mest spennende eventyr de noensinne har vært med på. Det er slik at hele Universet er oppmerksom på den enorme betydningen av det som dere nå snart skal oppleve. Hvis dere virkelig visste hva dere allerede har klart å oppnå, ville dere ikke bekymre dere om det vi ville kalle små detaljer. Selvfølgelig er de viktige for dere, men ingen er mer viktig enn selve Oppstigningen. Vi ber dere derfor å holde blikket festet, uten å vakle, på dit dere skal og overlate detaljene til oss, så vil dere ikke bli skuffet.

Etter hvert som dere absorberer mere Lys vil dere merke at bevissthetsnivået deres øker. På det fysiske nivå kan det av og til føles som om dere ikke har føttene på bakken, og dere kan oppleve perioder med svimmelhet. Det vil gå over og dere vil virkelig merke at dere føler mer fred inni dere og føle dere så trygge på fremtiden at dere vil fremstå som en som gløder av kjærlighet. Følelsene dere vil være rolige og lette å ha kontroll over, men dere vil oppleve en dyp følelse av lykke og fryd over å være på Jorden i en slik monumental tid. Det vil også være den underbevisste forståelsen om at dere endelig har løftet dere ut av dualiteten og at den ikke lenger har noe tak på dere. Dere har nådd deres mål og vunnet kampen for å komme dere gjennom dualitetens utfordringer med Lyset deres strålende klart.

Tenk stort og tenk Oppstigning, for dette er den mest fantastiske opplevelsen dere noensinne vil ha og dere vil huske hvert sekund av den. Hver eneste sjel har den samme muligheten til å stige opp, så vi ber dere om ikke å bekymre dere for de rundt dere som synes å være helt uinteressert. De vil få en siste sjanse til å stige opp og du har ikke noen mulighet til å vite hva som vil kunne få dem til å våkne. Enten det blir sånn eller slik, så vil de fortsette på en vei som er riktig for dem og de vil fortsette å ha livsopplevelser som fører dem videre på utviklingens vei. For all del, hjelp mennesker når dere har anledning til det, men prøv ikke å presse deres egen tro og meninger på dem, fordi det er ikke til så mye hjelp som dere kunne tro, og dere kan komme til å gjøre mer skade enn gavn. Sjeler utvikler seg i ulikt tempo og det finnes ikke to som er nøyaktig like. La dem selv finne sin egen vei og vit at de har Veiledere med seg, akkurat som du selv har, som arbeider hele tiden for å hjelpe dem å finne veien.

Som dere kanskje legger merke til, er det stadig flere kilder som vier sin oppmerksomhet til hvordan fremtiden deres vil se ut rent konkret. Det er tross alt bare en kort stund igjen til dere vil stige opp og dere har behov for å vite hva dere kan forvente. På det nåværende tidspunkt er det ingen kilder som prøver å favne alle aspekter ved forandringene, men enkeltvis gir de dere informasjon om hva dere vil oppleve i den umiddelbare fremtid og umiddelbart etter Oppstigningen. Deres gamle teknologier er for lengst foreldet og må vike plassen for store teknologiske fremskritt som dere inntil nå er blitt nektet å få. Som dere allerede vet, er mange av dem basert på Fri Energi, som finnes over alt i Universet. Uansett hvor mye av den dere bruker, vil den aldri kunne ta slutt, og den er enkel å høste og ta i bruk.

En annen stor forandring er at alle forurensende apparater og installasjoner vil bli erstattet av teknologier som er forurensningsfrie. Forurensningen har ikke bare ødelagt landjorden, men også luften og havene. Dere og andre organismer har slitt med sykdommer og død som konsekvens av det, og jorden har blitt forgiftet. Men i den nære fremtid vil dere igjen ha friskt og rent vann som er godt for helsen, ren luft og en jord som er blitt renset for giftige kjemikalier og alle former for søppel. Moder Jord må bringes tilbake til sin jomfruelige, opprinnelige renhet etter at hun i tusener av år har latt menneskene livnære seg på henne. Til slutt vil alle områder som har blitt forurenset med negative energier også bli restaurert, inntil ingen ting annet enn høyere energier er igjen.

Den Galaktiske Føderasjon har forberedt seg godt til den tiden som kommer og vi har laget ferdig audio-presentasjoner, ”radioprogrammer” om dere vil, som vil gi dere klar forståelse av hva det er som vil skje. Dere har en rimelig bra idé allerede, men vi ønsker å utvide deres kunnskap, slik at dere er bekvemme med forandringene. Det vil hindre at dere blir helt satt ut når dere opplever at de skjer med hurtigtogsfart. Til og med selve økningen av Jordens vibrasjoner vil medføre en grad av renselse, fordi de lavere energiene vil bli transmutert gjennom molekylære endringer. Våre teknologier vil tillate oss gjøre mye av arbeidet direkte fra skipene våre, som er stasjonert rundt hele kloden. Sannheten er at vi allerede har arbeidet på den måten ganske lenge, for å holde den enorme forurensningen i havet og atmosfæren på et lavt nivå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og taker for deres tålmodighet. Den vil bli rikelig belønnet. Vi er deres venner og behandler dere som sådanne og ser frem til å dele så mye med dere som dere vil glede dere over, inkludert turer med skipene våre. Hold frem som dere stevner og vit at vi og mange andre sjeler er med dere og vi elsker hver eneste en av dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge