Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 13, 2012

SaLuSa, August 13, 2012

De Olympiske Lekene er avsluttet, uten noen tilfeller av terrorangrep, selv om de mørke Sjelene hadde andre planer. Et fantastisk arrangement, en anledning som brakte alle verdens nasjoner sammen og knyttet bånd mellom dem og beviste at dere som art kan leve side ved side i fred. Den positive energien som ble skapt har koblet seg til Lyset rundt hele kloden. Den vil forsterke ytterligere det Lyset som allerede finnes og deres bevissthetsnivå vil øke merkbart. Kjære Sjeler, det er ingen tvil om at dere er godt på vei mot Oppstigningen og den eneste som kan stoppe fremgangen er du selv. Etter hvert som dere blir immune mot de lavere energiene, ser vi for oss en vidunderlig vei som ligger foran dere og vil ta dere rett inn i den neste dimensjon. Det er ingen grunn til å se seg tilbake, for det er så mye å se frem til.

Uansett hva som skjer omkring dere, så husk på at deres egen fremgang fortsetter, og at ingen ting vil hindre dere i å nå Oppstigningen. Vi har imidlertid en hel rekke forpliktelser overfor dere og skynder på med en rekke tiltak som vil etablere den broen som fører dere inn i den Nye Tidsalder. Det er visse mål vi har, så som Avsløringen, som vil skape de forutsetningene som er nødvendige for å løfte dere opp. For øyeblikket er vi nødt til å vente tålmodig, ettersom det, som med alle slike hendelser som forandrer livet totalt, er nødvendig å finne det mest passende øyeblikk for å sette i gang. Vi vil imidlertid fastslå en gang til at en eventuell forsinkelse mht. Avsløringen vil ikke forsinke deres vei fremover.

Vi viste oss på himmelen i forbindelse med Olympiaden, men det var en beskjeden oppvisning tatt i betraktning hvor ofte dere nå ser oss på himmelen. Den fulle Avsløringen vil være den siste spikeren i kista for Illuminati, for den vil avsløre omfanget av deres hemmelighetskremmeri og også til virke ekstremer de har gått for å kvitte seg med folk som har truet med å fortelle det de vet. Og ikke nok med det, men det henger sammen med at det ville også avsløre for alle og enhver at de har utviklet sine egne romskip. Når sannheten kommer ut vil den føre til de mest sjokkerende avsløringer om deres Romprogram og den ekstreme hemmeligholdelse som har ført til at dere ikke har fått del i de resultater som ble oppnådd på turene til Månen og til Mars.

Etter hvert som sannheten kommer ut, vil det også tvinge myndighetene og de militære til å legge kortene på bordet om sin hyppige kontakt med representanter for utenomjordiske sivilisasjoner som de så standhaftig har benektet hele tiden. For eksempel har de reelle fakta om romskipet som krasjet i Roswell blitt allment kjent, men dere vet fortsatt svært lite om hva som skjedde med de romvesnene som var involvert. Så Avsløringen er en så viktig sak som vi overhodet ikke tar lett på, så når vi velger å være tålmodige, så er det med svært god grunn. Dette er en sak som har grepet så dypt inn i alle aspekter av deres liv. Det at ingeniørene har rekonstruert romskip og forstått virkemekanismene har på noen områder kommet dere til gode, men på den annen side har de i hemmelighet blitt tatt i bruk i militære øyemed, for å brukes mot dere. Det har også vært et utstrakt misbruk av landets økonomiske ressurser for å finansiere super-hemmelige store prosjekter, i de fleste tilfeller for å øke Illuminatis makt og kontroll over dere.

Vi vil likevel ta saken i vår egen hånd om nødvendig, men kanskje dere nå forstår hva det innebærer og at det er ingen liten sak for oss eller en eventuell høytstående tjenestemann å komme med kunngjøringen om vår eksistens og hva som har blitt gjort. Det vil gjøre slutt på alle de hemmelige operasjonene som ofte har blitt rettet mot fremmede land i forsøk på å skape dissidens og borgerkrig. Det er slike virkemidler de har brukt, de som bryr seg så lite om dere og deres liv og som har hatt en agenda for å redusere jorden befolkning. Denne ondskapen har sivet dypt inn i deres samfunn og sannheten kan ikke holdes skjult stort lenger nå. Slutten på tyranniet til dem som har vært ansvarlig for alt dette er snublende nær og vi og våre allierte arbeider meget hardt for å få en vellykket avslutning på vårt arbeid for å få sannheten frem.

Forskjellen på nå og tiden frem til nå, er at vi nå presser hardt på for å få en offentlig kunngjøring, en Avsløring fra høyeste hold. Vi tror, og det med rette, at det ville veie mye tyngre enn om den kom fra oss, og vi foretrekker fortsatt en slik løsning. Tross alt så vet jo dere at vi er her, og bit for bit åpner det seg en vei som vil gjøre Avsløringen mulig, hvilket er uunngåelig med tanke på det presset vi legger på deres statsledere. Så vi ber dere akseptere at ting skjer på en slik måte at det blir til beste for flest mulig mennesker. Det er uunngåelig at man kommer til et punkt da visse fakta må komme ut, og hvis det er noen mennesker som ikke er forberedt på det, så er det ikke fordi vi ikke har prøvd å forberede dem. Hele prosessen for å gi dere kunnskap om oss og vår tilstedeværelse har pågått i mange år og de aller fleste av dere har vokst opp i Romalderen og blitt vant til det.

Når sannheten om hva som virkelig har skjedd begynner å demre for folk, vil de kreve svar og det er der dere Lysarbeidere kan gjøre en god jobb ved å forklare hva det er som skjer. Selv for dem som er temmelig godt orientert finnes det enda kilder til mye videre kunnskap og disse begynner å bli tilgjengelige nå. Hvis dere er klare for det, kan dere være sikre på at veilederne deres vil arrangere for at dere på et eller annet vis blir ledet til dem. De er hva man kunne kalle de ukjente helter som aldri har bedt om noe til gjengjeld for det de har gjort for dere. Men dersom dere anerkjenner at de er der, så ville de sette pris på deres anerkjennelse. Gjennom livet har det vært mange såkalte tilfeldigheter som har vært til gode for dere. Uten unntak er det veilederne dere som står bak dem og til tider har det vært et spørsmål om liv eller død. Dere må imidlertid ikke glemme at deres skytsengler også er der for dere og om nødvendig kan de utføre ”mirakler”, hvis det er det som må til.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for at vår innsats har ført dere inn i en relativt fredelig periode i deres liv. Vår hensikt er at det skal fortsette slik og med tiden vil vi gjøre det som må til for å sikre varig fred på Jorden. Vårt ønske er at de aspekter av livet som ikke vil ha noen plass i de høyere dimensjoner, blir fjernet. Det er en del av den renselsen som allerede er i gang og som snart vil være i full sving. Alt den Galaktiske Føderasjon trenger er samarbeid fra myndighetene slik at vårt arbeid blir offentlig anerkjent. Det ville kunne være det første trinn i Avsløringen, som ville tillate oss å ha mye mer kontakt med dere, hvilket vi fortsatt ønsker å arbeide for.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge