Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 10, 2012

SaLuSa, August 10, 2012

Energiene som omgir dere øker stadig i frekvens og når nye høyder og de av dere som er sensitive for dem vil føle dere veldig oppløftet. Slik vil det fortsette helt frem til Oppstigningen og når den tiden kommer vil dere være helt klare til å stige opp. Den utrolige reisen dere har gjort gjennom dualiteten, gjennom hundrevis av liv, er nå i ferd med å avsluttes. Hver eneste sjel får nå muligheten til å legge dualiteten bak seg og det er en fordel å ha forberedt seg til Oppstigningen. Mange har levd sine liv med ønske om å gjøre godt for andre og blir ofte beskrevet som at de har et hjerte av gull. De vil også bli løftet opp, ettersom Oppstigningen ikke i seg selv har noe med religion å gjøre, selv om noen som har en sterk tro også har en måte å være på som sømmer seg for en som er av Gud.

Vi har mange ganger referert til at dere alle er Ett, og når dere kan ta det inn over dere og være mot andre slik dere ønsker at andre skal være mot dere, så er dere allerede kommet langt på veien mot Lyset. De mørke Sjelene har forsaket sitt Lys for å fremme grådighet i stedet for deling, likegyldighet til andre sjeler, problemer fremfor medfølelse og kjærlighet. De har skapt fiender der ingen tidligere fantes og demonisert religionene slik at de flyr i strupen på hverandre. Når dere kan gjennomskue planen deres for å skape kaos med fullt overlegg, kan dere også kople dere fri fra deres energier og la Lyset deres skinne inn i hver eneste mørke krok og transmutere den.

Skap et livsmiljø omkring dere som løfter deres energier, ved å trekke til dere kun det som er godt og rent. Det innbefatter hva dere lesere, musikken dere lytter til og hva dere nyter som gir dere glede i livet. Mange filmer og TV-show for eksempel, er med hensikt laget for å gjøre dere urolige og fylle deres sinn med negative handlinger og bilder. Hensikten med dette er å programmere dere på en slik måte at deres følelse av rett og galt gradvis eroderer. Det fører over tid til at dere blir ufølsomme overfor myrderier og ødeleggelse og ikke motsetter dere det når det bli en del av deres egen virkelighet. Hvordan kan dere da finne indre eller ytre fred, når deres sinn kontinuerlig blir bombardert med slike negative bilder? Velg med større omhu og gled dere over de ting i livet som dveler ved lykke, glede og kjærlighet.

Gjennom altfor lang tid har dere vært utsatt for all slags negativitet, helt til det nærmest blir akseptabelt. Det var selvfølgelig hensikten fra de mørke Sjelenes side, men de kan ikke presse det på dere med mindre dere selv velger å tillate det. Dere trenger ikke nødvendigvis involvere dere ved å opponere mot dem, men dere kan i stedet velge å gå i retning av en levemåte som bevisst leder dere mot Lyset og løfter dere opp, høyt over deres lave energier. Det lar seg gjøre, men det krever viljestyrke og evne til å stå opp for sine prinsipper. Dere trenger ikke å følge mengden bare for å være sosiale, men kan etablere dere egen kodeks for hvordan dere vil oppføre dere.

Kjære Sjeler, vi mener ikke å preke for dere, for når det kommer til stykket er det dere selv som er ansvarlige for deres handlinger. Det vi gjør er å veilede dere så dere kan oppnå et lykkelig og tilfredsstillende liv, slik at dere på naturlig vis beveger dere inn på veien mot Oppstigningen. Dere behøver ikke å være Helgener, men lev ut deres høyeste tolkning av hva et godt liv innebærer. Det betyr ikke å gå til ekstremer, men gjør rett og slett det dere kan for å leve i Lyset og hjelpe deres medreisende på denne planeten. Dersom dere alle kunne gjøre det, hvilket vidunderlig sted ville ikke da Jorden være. Og dette er ikke noen urealistisk drøm, for med Oppstigningen vil drømmene deres bli til virkelighet i mye større grad enn dere kan forestille dere.

Etter hvert som tiden har gått og deres forståelse øker, har det naturligvis ført til at stadig flere spørsmål dukker opp hos dere. Og det er jo åpenbart at dere ønsker mer detaljer etter hvert som dere begynner å ta in over dere at Oppstigningen ikke betyr dramatiske omveltninger i deres situasjon. Vi vet at jo mer informasjon dere kan få, jo lettere vil den siste delen av reisen bli for dere. Selv om endetiden leder opp til en ny begynnelse, forstår vi fullt ut at dere ønsker å være rimelig godt forberedt. Så med tanke på det har jeg gjort det kjent for erkeengelen Michael at dere burde bli tilsendt en kopi av Steve Beckow’s intervju med ham, gjennom Linda Dillon, fra den 6. august. Det er en relativt omfattende forklaring av hva Oppstigningen innebærer og er eksplisitt i detalj slik at dere virkelig kan forstå det.

Nøyaktige hvordan veien frem til Oppstigningen vil arte seg er fortsatt uklart, fordi det er temmelig mange begivenheter som må presses inn i en mye kortere tidsperiode enn vi hadde håpet på. Så vi ber dere ta ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at når den tid kommer at det er nødvendig, så vil dere være fullt forberedt og ha gjort de fremskritt som kreves. Det er mange sider av Avsløringen som inneholder nøkkelen til mye av det vi ønsker å komme i gang med og det er en offisiell anerkjennelse av vårt nærvær som er det viktigste for oss. Det er nå millioner av mennesker som nå tror på at vi virkelig eksisterer og dere har hatt nesten 70 år på dere til å komme til den konklusjonen. Nå, mer enn noensinne, ser folk oss på himmelen daglig og vi plasserer våre skip bevisst der hvor det er sannsynlig mange mennesker vil se oss.

Noe som ikke alle kjenner til er at vi har sørget for at freden er blitt opprettholdt i verden idet at vi har forhindret at en ny verdenskrig ble satt i gang. Vi har også gjennom mange år forhindret at atomvåpen er blitt brukt. Og sist men ikke minst, har vi i den senere tid satt en stopper for terroraksjoner under falsk flagg som var planlagt for å skape voldsomme konfrontasjoner og konflikt.

Naturligvis ønsker ikke deres regjeringer og militære ledere å bli presset inn i en situasjon der de må innrømme at så er skjedd, og de frykter for konsekvensene hvis de skulle fortelle sannheten. Imidlertid må det snart skje og vi øker stadig presset på dem til å innrømme at de har hatt kontakt med oss, slik at det kan bli mulig for oss å bevege oss åpent blant dere. Det er fortsatt noen som tror at vi har tenkt å ta over makten, men det er jo egentlig en temmelig absurd antakelse, for hvis det var vår intensjon, hvorfor skulle vi vente helt til nå? Slik vi ser det er denne tanken sådd gjennom mange år med negativ omtale av oss der vi har blitt fremstilt som monstre som planlegger å invadere planeten deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil understreke at vi er oppstegne Sjeler, slik som alle medlemsnasjonene i den Galaktiske Føderasjon er. Med mindre det er publisert noen falske rapporter om våre møter med dere, så er det ingen kjente tilfeller hvor vi har opptrådt fiendtlige overfor dere. Vi ber dere være snill å ikke forveksle oss med de Grå (den grå rasen) som er ansvarlige for abduksjonene dere har hørt om og dere må huske på at de er invitert til Jorden av den Amerikanske regjeringen, i den hensikt å utveksle informasjon og teknologi til nytte for begge parter. Velsigne dere alle og fortsett å holde blikket festet på den storslagne fremtid som venter dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge