Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 17, 2012

SaLuSa, August 17, 2012

Det er ikke ukjent for dere at vi gjennom lang tid har arbeidet med ulike faktorer som har forsinket fremskrittet. Kanskje til og med vi har undervurdert hvor vanskelig det ville bli, men nå ser vi at våre allierte står like foran et vesentlig gjennombrudd. Vi vil avholde oss fra å gi for mye detaljer, men denne gangen vil det som skjer være av en størrelsesorden som ikke kan holdes skjult og det vil være umulig for media å ignorerer det.

Utviklingen på bank- og finanssektoren vil vise tydelig at uansett hva de gjør nå, så kan de ikke gå tilbake til den måten de har praktisert tidligere og de vil komme til å måtte akseptere omfattende forandringer. Vi er kommet til et punkt dere den eneste muligheten for de store bankene er å akseptere den nye modellen, som ligger klar til å iverksettes. Uansett hva de måtte prøve på så finnes det ingen mulighet for å gjenopplive det gamle, og det vil snart være ute av bruk. Det vil effektivt være det grønne lyset for våre medarbeidere trenger for å sette i gang og introdusere det nye systemet.

Det er andre faktorer som også står nær foran et gjennombrudd og vil gjøre endringene i regjeringene mulig. Vi legger press på våre allierte for at de fjerner de som ikke tjener sitt folk en gang for alle. Denne prosessen går også fremover stadig raskere og dere vil kunne finne fersk informasjon fra andre kilder enn vår. Det vil imidlertid være gode nyheter uansett hvordan det blir gjort kjent og det vil vise dere at svært mye har skjedd som dere ikke har vært klar over. Vårt ønske er at alt det som skjer blir gjort synlig for folket, slik at dere i fremtiden vet nøyaktig hvor dere står.

I altfor lang tid har vi måttet holde detaljer tett til brystet og selv nå må vi fortsatt være varsomme med hva vi avslører. Det er et spørsmål om å holde planene våre for oss selv for å unngå at de som fortsatt er lojale til Illuminati får muligheten til å forpurre og forsinke dem. Noen av dem er selvfølgelig bundet til dem ennå, gjennom bestikkelser, utpressing og trusler og er fortsatt redde for konsekvensene hvis de ikke følger ordre. Vi har imidlertid invitert dem til å gå over til vår side og har garantert dem asyl slik at de ikke vil være i fare. Det betyr ikke at de vil slippe unna med sine forbrytelser, men det er ikke en sak vi vil håndtere og den er best lagt i de høyere makters hender. Siden rettferdighet alltid vil skje fyllest er det ikke noe poeng for dere å kaste bort deres energi på å bekymre dere om hva som vil skje med dem.

Dere har rett til å få vite hvem som har stått bak de grusomme forbrytelsene mot menneskeheten. I det å få denne viten ligger det også en lærepenge for dere, for ellers ville dere finne det vanskelig å akseptere at dere som kollektiv har tillatt at det har skjedd. I mange tilfeller har dere i virkeligheten gitt deres godkjennelse ved å ikke forhindre dem. Nå skal det også være sagt at de mørke Sjelene har vært særdeles manipulerende og svikefulle, for ellers ville de ikke ha kunnet gjennomføre eller komme unna med sine forbrytelser. Det har også krevet omfattende hemmelig og lojalt samarbeid fra dem som har utført deres ordrer. Dualiteten har i sannhet gitt dere mye alvorlig læring, men også mange vakre læremuligheter, så det har på ingen måte vært ensidig. Nå er den perioden i ferd med å avsluttes og dere kan reise hjem til deres virkelige virkelighet.

Etter hvert som sannheten kommer frem, så vil den også bringe folk sammen med tanke på deres forståelse av hva Gud er, eller ikke er. Det som er falskt vil ikke lenger kunne stå side om side med det som er sant og dere vil finne ut at mange av de åndelige lærere har fått sine ord forvrengt slik at de passet inne med ambisjonene til dem som ønsket å ha kontroll over dere. I virkeligheten har de også tilføyd ting for å støtte opp under deres egne tolkninger. Den ene religiøse lære er ikke bedre enn den annen, selv om noen har en mer presis forklaring av Gud. Han/Hun er ikke i Menneskets bilde eller et individ slik dere vill forstå det. God er selve kjernen, den energien i hvilken alt har sin eksistens. Gud er Kjærlighet og allmektig og er Far/Mor til alt liv. Vi anerkjenner Kilden og er fulle av takknemlighet for alt vi har, hvorav livet selv er mer verdifullt enn alt.

I tilfeller der dere har kommet på villspor, som dere ville si, bekymre dere ikke om konsekvensene. Hensikten med dualiteten er å erfare og for å vokse åndelig, og når dere hadde mistet forbindelsen med Gud har dere gått deres egen vei og måttet stole på at samvittighetene veiledet dere. Uheldigvis er det slik at mennesket alltid har hatt ett flokkinstinkt og vanligvis fulgt sin leder, og således har dere blitt ledet langt vekk fra Lyset og Sannheten. Nå har dere imidlertid løftet dere opp igjen og kastet av lenkene som de mørke hadde lagt på dere, og dere er på vei tilbake til Lyset. Det har medført at dere har tiltrukket dere dem som veileder dere, ettersom dere nå er mer responsive til deres nærvær og ”hører” deres råd og responderer på deres tilskyndelser. Om dere ikke har lagt merke til det, så prøv å sitte i stillhet og slapp helt av, så vil dere mest sannsynlig innlede en samtale med deres Veiledere og deres Høyere Jeg.

For dere som fortsatt forbereder der til Oppstigningen er vårt råd at dere holder deres energi nær inntil dere og ikke gir den vekk til situasjoner som er emosjonelt opprørende som følge av de mørkes handlinger. Det er altfor lett å bli rasende over deres handlinger, men hvis dere har oppnådd tilstrekkelig kontroll over følelsene deres, så kan dere unngå det, og det vil være desto bedre tjent med. Hold dere rolige, for dere vil ha mer enn nok og være glade og lykkelige over etter hvert som fremtiden utfolder seg for dere. La alt det gamle fare og lev slik dere ser for dere at livet vil være etter Oppstigningen. Det vil bli den lykkeligste tiden dere noen sinne har opplevd og denne inneværende perioden og tiden før det igjen vil bli som en vond drøm. Gjør dere klar for plutselige forandringer som er i ferd med å komme inn i deres liv, som vil bekrefte at dere er på vei ut av dualitetens åk, og fra Illuminati som har utnyttet dere til beste for seg selv.

Mange ganger har dere spurt oss hvorfor vi ikke rett og slett tar saken i egne hender, men vi må si at det ikke er mulig med mindre vi blir gitt autorisasjon fra Gud. Vi har ofte fortalt dere at vi er svært varsomme med å blande oss inn og det er fordi dualiteten er et eksperiment. Målet var å finne ut hva der ville gjøre dersom dere ble atskilt fra Gud og hver eneste en av dere meldte dere frivillig til å være med på det. Belønningen for dere ville være de erfaringer dere ville høste, som ville gi dere en mye raskere evolusjon enn det som normalt er mulig. Det innebar at dere måtte være ansvarlige for deres egne handlinger og det ville vi ha tatt fra dere dersom vi skulle ha grepet inn. Vi må likevel fortelle dere at våre mandater nå er blitt utvidet og det gir oss mulighet til å ta en del saker i våre egne hender.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg avslutter med å sende vår kjærlighet til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge