Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 12, 2011

SaLuSa, August 12, 2011

Det kan synes som om det går langsomt fremover, men like fullt er vi i ferd med å overvinne de siste hindringene mellom oss og Avsløringen. På samme tid ligger alt klart med tanke på å ta neste skritt, med å sette inn de nye regjeringer, og det er det å finne det riktige tidspunkt som nå er nøkkelen. Når vi først har kommet så langt, så kommer vi ikke til å forhaste oss, for det vil nok bli en del etterdønninger etter at vi har gått til handling. Det er ingen liten oppgave å få folks tanker til å falle til ro igjen, men vi har full tillit til at vi har alt det som skal til for å greie det. Over lang tid har vi studert den menneskelige psyke nøye og vi har god forståelse for hva vi har å hanskes med. Som dere er klar over, finnes det noen som ikke ønsker at vi skal komme til Jorden, enten av frykt-årsaker eller fordi de føler at det er i strid med deres tro. Imidlertid vil vi raskt oppnå tillit over alt, ved å vise vår store innsikt i deres problemer og kunnskapen om hvordan fremtiden planlagt for dere, av de høyere makter. Det vil raskt bli klart at vi er her for å hjelpe dere med å komme vellykket gjennom avslutningen av Dualiteten.

Det er ingen tvil om at mennesker med psykiske evner fanger opp at Avsløringen, og kunngjøringen i den forbindelse, er nær. Dette fører til at ulike datoer blir gitt ut. Når det kommer til stykket vil kanskje ingen dato bli satt i det hele tatt, men hendelsen vil simpelthen komme og gå, som et resultat av det enorme planleggingsarbeidet som ligger til grunn. Det vil faktisk være en spennende måte å begynne det som vil bli et nært forhold mellom oss. Når vi kommer, vil vi bli hos dere og vårt nærvær på himmelen vil øke og bli helt normalt. Saken er at vi vil gjøre svært mye for at dere skal bli vant til skipene våre, inkludert å la dere få besøke moderskipene våre. Nærmest over natten vil dere være fortrolig med skipene våre, og oss, og i stand til å se hvilken sivilisasjon de kommer fra. Vi ønsker at dere skal få føle det vennskap vi kommer med, for vår skjebne er å stå hverandre nær. Husk på det at mange av dere allerede er i kontakt med oss.

Mens dere gleder dere over den ene avsløringen etter den andre, vil også deres ”tapte forfedre” komme ut fra sine hjem inne i Innerjorden. De er allerede en del av deres historie, helt tilbake i Lemuria og Atlantis, da deres sivilisasjon nesten ble utslettet av enorme katastrofer. Det er ikke tilfeldig at mange av de arkeologiske funn fra den tiden, blir sett på som å komme fra en høyt utviklet sivilisasjon. Deres nåværende syklus begynte for omkring 10.000 år tilbake, da dere ble tvunget tilbake til en huleboerliknende tilværelse. Disse tidlige opplevelsene ligger fortsatt i deres underbevisste minne og noen av dere har fortsatt frykt for en ny verdensomspennende katastrofe. Avslutningen på Dualiteten er en tid for feiring og den skal oppfylle ønsket om en lykkelig avslutning og anledningen til å legge den bak dere. Dere har tilbrakt hundreder, kanskje tusener av liv i den, og dere er nå mye høyere utviklete sjeler enn da dere først startet på erfaringssamlingen her.

For mange mennesker kommer sannheten til å være fullstendig overveldende, men nå er tiden kommet for å lære om deres sanne historien. Dualiteten har sløvet hjernene deres og et slør har blitt dratt over minnene deres, slik at dere kunne fokusere på de erfaringene dere gjorde, uten å bli distrahert. Dette sløret er i ferd med å forsvinne raskt nå som dere våkner til Oppstigningen, som er en vidunderlig mulighet til å løfte seg opp til de høyere dimensjoner, som er deres egentlige hjem. Det blir mye for dere å ta inn, men vi skal vekke deres underbevisste minner forsiktig, slik at dere forstår hvem dere virkelig er. Ingen av dere er kun Jord Boere, og dere har deres hjem langt fra Jorden, i de fjerne strøk av Rommet. Mist aldri av syne at Dualiteten er et eksperiment som dere gikk frivillig inn i. Dere gjorde dette vel vitende om, at selv om dere kunne komme til å miste deres egentlige identitet, så ville dere bli vekket opp igjen når tiden var inne. Den tiden har for lengst kommet, og vi må få si at det har vært en stor suksess. Hvis dere ser bakover, en 60 års tid, så føler vi at dere vil være enige med oss i at deres bevissthet har vokst ganske betydelig, og særlig etter millenniumsskiftet. Snart vil den vokse i sprett og sprang og dere vil igjen vite hvem dere virkelig er.

Bare dere selv kan løsrive dere fra det mørket som har holdt dere i en slavetilværelse under de mørke Sjelene. Dere har blitt manipulert og holdt nede, slik at dere ikke skulle stille spørsmål ved deres ledere og dere har vært innpodet falske doktriner og trossetninger om grunnen til at dere her er på Jorden. Prøv i det minste å ha et åpent sinn, for det er ingen som kommer til å dømme dem som ennå ikke er i stand til å løsrive seg fra de lave vibrasjonene som har sløvet hjernen. Faktum er at alt som er mulig blir gjort for å hjelpe dem å åpne opp sitt sinn for nye tanker og forstå hva det er som foregår rundt dem. Vår hjelp vil bli mye mer åpenbar når vi kan arbeide åpent blant dere. Uten å bruke noen som helst form for ”tankekontroll”, vil vi bare legge fakta foran dere med hensyn til deres tro, som holder dere tilbake.

Vårt ønske, og Mestrenes, er at hver enkelt sjel skal få alle muligheter til å løfte seg opp, og om det ikke skulle lykkes, så vil det være på grunn av deres frie vilje og frie valg, som har fått dem til å gå en annen vei. Vi ærer og respekterer det valget, for det er bare et individs Høyere Selv som vet hvor deres erfaringer vil lede dem. Om dere føler at en sjel som står dere nær er slik, så er det beste dere kan gjøre å gi dem av deres kjærlighet, vel vitende om at det vil for alltid opprettholde et bånd mellom dere. Like mye som dere selv føler dere i stand til å gjøre deres egen beslutning med tanke på Oppstigningen, så er det klart at dere må la andre gjøre det samme. Den frie viljen er ufattelig verdifull, og det er ikke alle sivilisasjoner i Universet som har det Guddommelige privilegiet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser fra medlemmene i den Galaktiske Føderasjon. Vi fortsetter å gi dere informasjon litt etter litt, og gradvis vil dere se at informasjonen danner et helhetlig bilde som hjelper dere å forstå. Hittil har så mange mennesker sittet fast i de gamle paradigmene, til de grader at de ikke har kunnet forstå eller akseptere de sannheter som har blitt vist dere. I dag er dere mer åpne og tar ansvaret for deres egen oppvåkning og det er så mange flere Kilder av Lys som dere kan finne. Om dere fortsatt søker, så husk at dere har med dere deres personlige Veiledere, som bare venter på at dere skal spørre dem om hjelp. De er svært opptatt av å hjelpe dere, og ved så å gjøre, oppfyller de sine egne mål og ønsket om å hjelpe dere å fullføre deres livsplan. Tillat Veilederne deres å finne den beste måten, og skaffe dere det dere trenger, heller enn å lage spesifikke instruksjoner til dem om hvordan dere ønsker det. Bare vær rede til å gjenkjenne det når det skjer, og forvent det uventede.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge