Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 8. Mai, 2015

SaLuSa, 8. Mai, 2015

Det gleder oss å se at det nå begynner å gå opp for mange mennesker at forandringene virkelig er i ferd med å starte. Fortsatt kreves det tålmodighet ettersom den første begivenheten ikke vil skje før det rette øyeblikket kommer, og først etter at alt er lagt ordentlig til rette og alle de involverte er fullkomment forberedt. Det har tatt tid å komme til dette punktet ettersom disse arrangementene krever samarbeid og koordinering mellom mange land. Alt dette skrider frem som det skal og når vi forteller dere at forandringer snart vil komme, så forteller det hvor langt planen er kommet i sin utvikling. Naturligvis vil renselse fortsatt finne sted, men så snart de viktigste sakene er ryddet opp i, vil dette raskt komme i bakgrunnen. Andre forandringer er også under utvikling og når først det hele starter, vil det bli en serie av forandringer dere vil ønske velkommen. Så snart dere får vite hva dere har i vente, føler vi at dere vil være enige i at det var verdt den lange ventetiden. Vær trygge på at ingen ting kan hinder fremtiden i å materialisere slik dere har blitt fortalt at den vil.

Ett sikkert tegn på forandringene er hvordan dere fortsatt opplever at tiden går stadig fortere. Når dere ser dere omkring er det åpenbart at også Moder Natur er i forandring. Den kanskje mest synlige forandringene er at isen rundt polene smelter etter hvert som temperaturen i havet blir, samtidig med gradvise forandringer i årstidene deres hvor skillet mellom dem ikke er så tydelige som de har pleid å være. Alle slike forandringer fører frem mot en ny og vidunderlig periode som virkelig vil etablere den Nye Tidsalderen. Mange av dere greier ikke å forestille dere hvordan alt dette kan oppnås på så kort tid, men husk på at vi har fordelen av å disponere teknologier som dere ennå ikke kjenner til. Alle forandringene vil raskt materialisere og legge på plass de byggesteiner som vil legge grunnlaget for alt det som er nødvendige for at våre løfter skal oppfylles.

I mellomtiden vil deres tilstedeværelse på Jorden hjelpe til med å skape en viss fred, ettersom Lyset deres er mye mektigere enn dere kan forestille dere. Sannheten er at mange av dere har våknet opp og avtjener deres livskontrakt som handler om å gjøre dette til virkelighet. Dere er fortroppene til den Nye Tidsalderen og oppvåknet til deres oppgave med å etablere Lyset på Jorden. Vi er stolte av å være en del av dette og følger hele tiden med på hvordan det går med innsatsen dere gjør, for å sikre at dere kan utføre arbeidet deres uten at noen stikker kjepper i hjulene for dere. Dere har forberedt dere til dette gjennom mange liv og vi har full tillit til deres evner og hengivenhet til oppgavene. For øyeblikket er det en del regjeringer som må skiftes ut. Det er jo åpenbart at den Nye Tidsalderen ikke kan begynne for alvor før de rette menneskene, som virkelig representerer dere, er på plass. Planene for å realisere slike forandringer er allerede på plass og like mange andre venter på den rette anledningen til å iverksettes. Så selv om dere ikke kjenne til detaljene, så er vi klare til å gå til aksjon straks vi får klarsignal til å sette i gang.

Vi er også nødt til å la dere få vite at de mørke for en tid nå har hatt romskip som med letthet kan oppfattes å være utenomjordiske, så det er nødvendig at dere er forsiktige så dere ikke raskt legger skylden på oss dersom de prøver å iscenesette et "falskt" angrep på dere. Å skape ødeleggelse og kaos er det siste halmstrå de klamrer seg til for å prøve å forsinke det uunngåelige. Dere kan være helt trygge på at vi vil overvåke en slik situasjon og begrense aktivitetene deres så langt det er mulig. Endetiden vil bli feiret som en seier for Lyset og vi forsikrer dere nok en gang at ingen ting kan forandre på det. De mørke har kjørt et godt løp, som dere ville si, men de ville aldri fått tillatelse til å gjøre noe som kunne ha ødelagt Jorden. De har gått langt nok som det er og har nå klare begrensninger for hvor mye lenger de kan gå. Deres til vil komme hvor de vil bli fjernet fra Jorden så de kan holde på med aktivitetene sine et annet sted. Det har hele tiden vært en plan som har fulgt Menneskehetens evolusjon og nå i denne perioden er den inne i sin siste fase.

Deres nåværende verden har blitt skapt av Menneskeheten og dere hadde fri vilje og fritt valg til å gjøre dette. Når dere har hatt brennende ønsker eller tanker om å skape ting for deres egen utvikling, har dere fått inspirasjon fra dem som har gått denne veien før dere. Men hele tiden har det vært opp til dere å gjøre det endelige valg. Dere har en del beviser om tidligere sivilisasjoner og vet at dere har hatt mange inkarnasjoner i ulike tidsperioder. Hver syklus har gitt dere muligheten til å se om idéene deres tålte tidens tann, men hittil har slike perioder endt med at sivilisasjonene deres kollapset. Denne gangen har dere imidlertid løftet dere over de lavere vibrasjonene og har gjort dere fortjent til deres rettmessige plass i de høyere vibrasjonene.

Vi kan forsikre dere at enhver mulighet bli presentert for Menneskeheten for at de skal kunne utvikle seg videre, men dette har ofte blitt korrumpert og således feilet i oppnå sitt potensial. I denne perioden dere nå befinner dere i, har materiell utvikling blitt holdt tilbake, men deres åndelige utvikling har gjort kjempesprang fremover. De av dere som har lykkes med dette fortjener ros, for dette er ikke bare resultat av deres nåværende liv, men en kontinuerlig klatring mot høyere åndelige mål gjennom mange liv. Deres styrke ligger iden sterke troen på de sannheter dere har funnet inni dere selv, til tross for de mange distraksjoner som kunne ha ledet dere på vidvanke. Det, Kjære Dere, er grunnen til at dere står rakrygget, men likevel ydmyke, i dere egen sannhet og skinner som et fyrtårn av Lys midt i mørket som eksisterer på Jorden. Deres tilstedeværelse på Jorden har sikret at denne syklusen har endt i et høyt toneleie og at alle som er av Lyset vil dra fordel av det.

Fortsett å holde blikket rettet fremover og la fortiden være der den er, for med tiden vil den ikke lenger ha noen verdi med tanke på deres åndelige behov, ettersom den allerede har tjent dere vel. All denne erfaringen har bygget opp deres styrke og evne til å overvinne enhver hindring dere måtte møte. Dere er mye mektigere enn dere kan forestille dere og dere har ennå ikke forstått deres fulle potensial. Dette vil skje raskere enn dere kanskje forestiller dere og derfra og videre vil dere snart få nyte opplevelsene deres i de høyere vibrasjonene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi vil som alltid være i nærheten for å hjelpe dere på deres vei, men det vil komme en tid hvor dere også vil bli Galaktiske vesener, slik vi allerede er. Dere er skjebnebestemt til dette og dere vil komme tilbake mye mektigere enn da dere reiste. Måtte deres reise gi dere stor tilfredshet og stor glede etter hvert som dere våkner opp til Lyset.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge