Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 8. april, 2016


Mike Quinsey - 8. april, 2016

Mike Quinsey

Det er fortsatt mye kaos rundt omkring på Jorden, men det hadde likevel vært atskillig verre om det ikke var for de Galaktiske Styrkene. De mørkes nettverk er i ferd med å falle fra hverandre og det er kaos blant dem også. De har mistet mye av sin makt til å bestemme hvordan dere skal leve livene deres. Dersom de hadde fått det slik de ønsket, ville dere ha blitt kastet ut i globale kriger uten ende. De har imidlertid blitt stoppet helt og fullt, slik at en verdenskrig har blitt forhindret. Med tiden vil det bli satt en stopper for alle slike avskyeligheter og til slutt vil det ikke lenger forekomme væpnete konfrontasjoner i det hele tatt. Freden nærmer seg og den vil bli av varig, slik at Jorden igjen kan bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige skjønnhet. Dette vil bli en periode med enorm vekst i deres evolusjon etter hvert som den nye Jorden tar form og en fantastisk Galaktisk Tidsalder begynner, som er skjebnebestemt til å bære dere raskt fremover og gi dere mange spennende muligheter.

Mange sjeler har fortsatt et lukket sinn og vil være ute av stand til å gripe de mange muligheten som kommer deres vei. Naturligvis vil det være en grad av oppvåkning, men skal man komme videre i denne tiden krever det at man har gjort en del dertil egnete forberedelser. Imidlertid vil dere få hjelp hele veien og hjelpen er alltid tilgjengelig, så husk på å påkalle de høyere makter når dere trenger det. Når dere så gjør, gir dere Veilederne deres muligheten til å sikre at dere følger deres egen livsplan som er så viktig for deres evolusjon. Mange sjeler har kommet til Jorden spesielt for den anledningen som når utfolder seg og som ikke vil komme igjen på lang, lang tid. Etterhvert som det er trygt å gjøre det, vil nye oppfinnelser som vil høyne livskvaliteten deres betydelig, bli introdusert og dere vil finne at forandringene kommer i raskere takt enn noensinne.

Universet deres myldrer av liv som for det meste befinner seg på et høyere utviklingsnivå enn dere selv. Dere vil derfor bli ønsket velkommen og berømmet for det dere har greid å oppnå, og dere vil møte mange forskjellige sivilisasjoner. Dette betyr at dere vil utvikle et tankesett som er svært forskjellig fra det dere nå har og være rede til å anerkjenne de mange endringer som trengs i deres oppfatninger om Livet. Jo raskere dere kan åpne deres sinn for andre måter å se ting på, jo raskere kan dere utvikle dere åndelig og komme videre. Mange sjeler har blitt hjernevasket til å tro på de belæringer som har vært designet for å holde dere tilbake gjennom bruk av frykt og kaos som verktøy. Sannheten vil imidlertid komme ut ettersom ingen ting kan holde den tilbake i all evighet og ved å bruke deres kritiske sans og lytte til hjertet vil dere "føle" hva som er sant og hva dere kan tro på. Finn en kilde som er av Lyset og hold dere til den slik at all annen informasjon dere mottar kan veies opp mot den. Som regel vil en sjel instinktivt vite hva som er sant og dere kan stole på følelsene deres i denne sammenheng. De fleste av dere vil ha utviklet dere tilstrekkelig til å gå hele veien og oppleve Oppstigningen. Det er så visst verdt enhver innsats dere har gjort for å holde dere på den rette vei.

Dere nærmer dere en tid hvor dere vil kunne samtale direkte med Veilederne deres, men glem ikke at dere i mellomtiden kan ta kontakt med dem mentalt. De holder overoppsyn med dere og følger nøye med på alle deres aktiviteter og gjør sitt beste for å holde dere på den rette åndelige vei. De kan hjelpe dere med å sikre at dere holder dere til livsplanen deres og holde dere unna trøbbel, så mye så at de kan redde livet deres dersom å miste livet ikke er en del av planen. Så glem ikke at Veilederne deres er villige og kjærlighetsfulle Vesener som er i Lysets tjeneste. De kjenner dere etter all sannsynlighet bedre enn dere selv gjør og dette er grunnen til at dere rådes til å lytte til deres subtile signaler gjennom intuisjonen. Lytt til den stemmen inne i hodet deres som ofte advarer dere om farer som ligger i de aktivitetene dere er i ferd med å kaste dere ut i.

Akkurat i denne tiden er dere inne i en særdeles viktig periode ettersom dere som er av Lyset nå har fått tilstrekkelig styrke til å kunne hindre forstyrrelser i opp-Lys-nings-prosessen og introduksjonen av de forandringene dere har ventet så lenge på. Så nå er det kun spørsmål om en siste periode for å samle enkelte løse tråder, så skulle alt være klart for den neste etappe. Dette året betraktes som et år hvor det vil komme mange avsløringer og forandringer som i sannhet vil innvarsle at den Nye Tidsalderen er kommet. Dere Lysarbeidere er utvilsomt fullt forberedt ettersom dere har levd med forventningene deres i temmelig lang tid. Forsinkelsene har vært uunngåelige ettersom fokus har ligget på å sikre at det rette øyeblikket ble valgt for å sette forandringene i gang.

Vibrasjonene fortsetter hele tiden å øke og flere sjeler sanser en indre oppvåkning. Dette betyr at de vil være mere mottakelige for de forandringene som er i emning. Så snart de enorme fordelene de kommende forandringene vil gi blir alminnelig kjent, vil enda flere sjeler våkne opp. Etter mange liv på Jorden er dere temmelig indoktrinert med hensyn til hvilke forventninger dere har, men løftene om de vidtrekkende godene forandringene vil gi, som vil løfte dere ut av fattigdom og nød, vil forandre perspektivet deres. Disse er for Menneskeheten som helhet og vil bringe alle opp til et nivå som sikrer at dere har fullverdige liv uten mangel eller nød.

Under de rådende omstendigheter forventes det ikke at dere skal være i stand til å begripe den fulle betydningen av det som skjer, men i den nære fremtid vil dere bli fullt opp-Lyst om sannheten om deres lange reise gjennom de lavere dimensjonene. Det aller viktigste er at dere trenger å huske at dere meldte dere frivillig til slike opplevelser og erfaringer i de lavere vibrasjonene, vel vitende om at de ville akselerere deres evolusjon. Dere er ikke i stand til å huske dette nå, men det vil dere så snart vibrasjonene deres er løftet opp igjen. Da vil alt bli klart og dere vil være takknemlige for at dere fikk denne muligheten til å utvikle dere så raskt. Uansett hva folk måtte tro er hensikten med at de er på Jorden, så er livet evig og dere søker hele tiden videre vekst og utvikling på veien tilbake mot Lyset.

Til tider må det synes som om livet ikke har noen mening, men det er i stor grad takket være de mørke som har løyet kontinuerlig for dere og sørget for at dere til enhver tid "har hatt for lite av alt". Dette inkluderer sannheten om hvem dere egentlig er fra et åndelig perspektiv, for til og med det har blitt forvridd og forvrengt for at de skulle ha full kontroll over dere. Alt dette vil forandre seg i den nære fremtid og til slutt er det bare sannheten som vil bestå. Behold derfor roen og vit at hver eneste en av dere spiller en avgjørende viktig rolle i de forandringene som finner sted og som er av ytterste viktighet for helheten.

De begivenhetene som ligger klare til å manifestere er så viktige at Jorden er overvåket og beskyttet av Galaktiske Styrker som er langt høyere utviklet en dere som er på Jorden. Dere kan derfor leve helt uten frykt med hensyn til de endelige resultatene av disse begivenhetene, både på og utenfor Jorden. Fremtiden er allerede skrevet, Lyset seirer og de mørke Sjelene fjernet for å sikre at de ikke lenger kan blande seg inn i deres liv. Dere føler kanskje at ting er så ute av kontroll at det ikke vil være noen ende på problemene i verden, men dere kan være helt trygge på at alt blir kontinuerlig overvåket. Den kaotiske tiden vil gradvis avta etterhvert som de mørkes aktiviteter blir stoppet og igjen vil fullkommen fred vende tilbake til Jorden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge