Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 12, 2011

SaLuSa, October 12, 2011Der er ingen tvil om at deres skapende krefter åpner opp veier mot Oppstigningen som er svært kraftfulle, og at det setter fart på forandringene. Det skjer på flere nivåer og frembringer de første av mange foreløpige endringer som må til for at de store forandringene skal kunne settes i verk. Alt går som det skal og budskapet har sunket inn hos de mørke makthaverne om vi ikke lenger er villige til å vente på at de skal flytte seg. Vi vil fjerne enhver person som forhindrer vårt arbeid for å bringe menneskene på Jorden i en posisjon hvor de kan begynne Oppstigningsprosessen. Mye er allerede gjort og har lagt fundamentet for suksess, og det er det vi nå bygger på.

Hvert eneste enkeltmenneske kan hjelpe også nå, ved å konsentrere seg om Lyset og alt som er positivt. Dere vet kanskje ikke eksakt hva som skal skje, men dere vet tilstrekkelig til at dere kan projisere hva dere enn visualiserer som vil gjøre den Gyldne Tid til virkelighet. Se for dere den overveldende glede som følger av å bli frigjort fra alle de bånd som har holdt dere nede og at dere på ny er fullkomment Selvstendige Vesener. Føl den nye friheten, og eliminasjonen av alt som hittil har begrenset deres selvutfoldelse. Vit at med tiden vil dere kunne reise hvor som helst i verden, med ny teknologi som gjør at avstander ikke betyr noen ting. Farten vil være som lyset selv og oppnås ved å bruke den frie energi som det er overflod av i Universet.

Enkelte steder underveis vil det oppstå perioder av usikkerhet mens det gamle er i ferd med å bli erstattet av det nye og det er fordi enkelte ting, som for eksempel det nye økonomiske systemet, ikke lar seg implementere over natten. På samme vis kan det oppstå noen forsyningsproblemer når det gjelder distribusjon av matvarer, slik at mangel kan oppstå noen steder. Ikke la det skape panikk, for vi vil bruke all vår kompetanse og teknologi til å løse det slik at alt blir som normalt igjen så snart som mulig. Om dere lever i fjerne og isolerte områder, kan dere være mer utsatt, men dere vil intuitivt vite når dere må forberede dere på det. Vi nevner slik eventualiteter slik at dere kan tenke gjennom dem i god tid.

Så snart vi har fri tilgang til media vil vi selvfølgelig sørge for at dere godt informert om hva som skjer rundt dere. For øyeblikket håper vi at vi har gitt dere tilstrekkelig hjelp til at de første store endringene kan skje før året er omme. Imidlertid, og vi antar at det er åpenbart for dere, så må vi få ting i gang snart, ettersom det er mye som skal gjøres på enda kortere tid. For oss er det ikke noe problem å greie det, men vi tenker på hvordan det vil påvirke dere, når det er så mange mennesker som ennå ikke har noen idé om hva som er i ferd med å skje i livene deres. Det vil være vidunderlige nyheter, men ikke desto mindre kan det være litt av et sjokk å få snudd hele livet på hodet. Det er her Lysarbeiderne kan være til stor hjelp, ved å forklare hva det er som foregår. Det er viktig at folk forstår at denne syklusen må avsluttes, men at det er middelet som leder inn på den veien som vil løfte dere opp i de høyere dimensjoner.

Kjære Sjeler, vi er virkelig stolt av alt dere gjør for å arbeide med oss og sammen har vi oppnådd store steg fremover, til tross for motstanden. Vi vet at enda mange flere ivrer etter å tilby sine tjenester for oss og Moder Jord, og sjansen til det kommer når tiden er moden. Dere kan være sikre på at planen hele tiden har vært at dere skal delta i prosjektene og faktum er at vi alltid har oppmuntret dere til det. Vår rolle har aldri vært tenkt slik at vi skulle gjøre alt arbeidet selv, og vi kunne si til dere at det er deres Jord og deres ansvar å sette allting rett igjen. Vi kommer imidlertid alltid til å hjelpe dere, fordi oppgaven langt overgår deres nåværende evner og kompetanse og teknologi.

Det er nesten så vi kunne ta en liten ferie og la dere nyte de kommende ukene, når det vil bli åpenbart at ting unektelig beveger seg i retning av en kunngjøring. De av dere som har pålitelige informasjonskilder, slik som David Wilcock på internett, bare for å nevne én av mange, kan følge hendelsene praktisk talt mens de skjer. Imidlertid må dere bruke deres egne kritiske sans for å skjelne hva dere aksepterer som sant, fordi desinformasjon fortsatt er blandet inn mellom sannferdige rapporter. Uansett er dere på vei inn i spennende tider hvor deres forventninger vil bli innfridd. Året 2012 nærmer seg raskt og vi vil våge å spå at det begynner med en virvelstorm av hendelser, som tydelig vil vise begynnelsen på slutten av dualiteten, og begynnelsen på en ny æra viet til Lyset.

Dette er tiden for å glede seg over det som skjer, ved å se bakenfor de ytre forandringer til det forventede resultatet. Dere ved at ”oppryddingen” er helt nødvendig for at det nye skal kunne ta plassen til det gamle. Uvegerlig vil gjennomføringen av det ha ubehagelige konsekvenser for noen mennesker, som uunngåelig vil bli involvert. For noen vil det være av karmiske årsaker, og dersom dere tror at det er tilfelle, så godta at det må være en leksjon dere skal lære av det. Det har ofte ikke noe å gjøre med deres nåværende liv å gjøre, men kan være noe dere har båret med dere fra et tidligere liv. Dere har en tendens til å spørre hva det er som har gjort dere fortjent til det, men se aldri på det som en form for straff. Livet er en kontinuerlig erfaring og husk at det også finnes ”godt” karma, som også trekkes til dere av deres tanker og handlinger.

Mist aldri perspektivet på det som skjer omkring dere, for dere er ikke nødvendigvis i stand til å se grunnen til hver hendelse. Når dere imidlertid forstår Oppstigningsprosessen, så vil dere også være åpne for de nødvendige forandringene, som varsler om at det kommer, alt det som vil løfte dere opp. Selv om dere ikke kan ”se” bevissthetsnivået som øker omkring dere, kan dere føle de høyere energinivåene omkring dere. Når 11.11.11 kommer, vil et enda større energiskifte føles, og dere vil med sikkerhet vite at et kjempesteg fremover har skjedd.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og våre aktiviteter rundt Jorden øker i samsvar med vår innsats for å få kontroll over de mørke makthaverne. Deres evne til å lage trøbbel har vi fått bukt med og de er i ferd med å lære nå at vi ikke aksepterer noe mer nonsens fra dem. De er i sjokk, fordi de trodde de aldri kunne beseires, og arrogansen deres har ført dem inn i en blindgate. Lyset er overlegent nå og fortsetter å spre seg over Jorden. Vi har vunnet kampen og søker nå å hjelpe dere å innføre nye styresett rundt om i hele verden, som er bygger på Kjærlighet til alle levende Vesener.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge