Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 11, 2011

SaLuSa, March 11, 2011

Universet ser frem til at dere skal bli Galaktiske Vesener, hvilket dere er i ferd med å bli forberedt til. Så lenge dere har et sterkt ønske om å bevege videre fra Jorden og inn i de høyere dimensjoner, så vil dere ikke møte noen virkelige vanskeligheter. Alt dere trenger er i ferd med å falle på plass og det er det kolossale samspill mellom energier, noen kommer så langt borte fra som den Sentrale Solen. Bare gjør alt dere kan for å tiltrekke dere høyere energier og dere kan være sikre på at de finner dere. Bevis finnes allerede, ettersom noen sjeler nå er fullt klar over at deres bevissthetsnivå har løftet seg betydelig i den senere tid. Dette året bringer med seg et mangfold av muligheter for de av dere som ønsker å bidra i arbeidet med å bringe fred til Jorden eller være med å bringe Moder Jord tilbake til sin jomfruelige tilstand igjen. Vi vet at det er mange av dere som ivrer etter å hjelpe på et eller annet vis og vær sikker på at deres ønske ikke går upåaktet hen.  

Det som gleder våre hjerter er at dere nå begynner å forstå viktigheten av den perioden dere er inne i. Dette er stormen dere må gjennom før alt blir rolig igjen og det krever at så mange som mulig av dere går gjennom den uten å ta øynene fra det endelige målet. Det er mye som kan distrahere dere og trekke dere ut av fokus og de mørke kreftene vil ikke gi seg før de får ultimatum. Enten går de av slik de blir bedt om eller så vil de bli satt i en uholdbar situasjon som ikke gir dem noe alternativ. Hver eneste sjel vil på et tidspunkt bli stilt overfor sine egne gjerninger, men det er ikke vår rolle å straffe noen. Vi overlater til de høyere makter ta seg av ugjerninger som er gjort mot menneskeheten. Alt om dere er kjent og dere kan ikke lure noen eller lyve dere ut av noe dere har gjort. Til og med tankene bak deres handlinger er kjent, helt ned til den enkelte tanke dere har hatt.  

Dere vil selvfølgelig selv vite om dere har noen mørke gjerninger på samvittigheten og tilgivelsen begynner hos dere selv. Dere har vært i dualiteten for å lære av deres erfaringer og det er bare menneskelig å gjøre feil. ”Øye for øye og tann for tann” er overhodet ikke slik karma virker, for dere er selv med å beslutte hvilke ytterligere erfaringer dere trenger for å overvinne svakheter hos dere selv. Resultatet til slutt er at dere blir så mye sterkere og dere vil aldri måtte gå gjennom samme opplevelse igjen. Lysarbeidere har vanligvis nådd et slikt forståelsesnivå at de ventelig skaper svært lite karma for seg selv i sitt nåværende liv. De har indre viten om hva som er rett og galt, som leder dem gjennom de utfordringene dualiteten stiller dem overfor. Det er en sterkere indre stemme i dem, som varsler dem hvis de er i ferd med å bevege seg vekk fra sin livsplan. Fri vilje er en rett dere er gitt av Gud, men det øyeblikket dere sier ja til deres livsplan, så vil Veilederne deres bruke enhver anledning til å holde dere på rett kurs.  

Når dere har steget opp, vil dere ha få eller ingen problemer med de lavere energier, siden de ikke kan eksistere i de høyere vibrasjoner. Men det er likevel mulig, for eksempel, å pådra seg karma, selv om deres motiver har vært rene og ærlige. I deres ønske om å gjøre det gode, er det nødvendig å forsikre seg om at dere ikke samtidig ”blander dere inn” i en annen sjels livsplan. Imidlertid vil dere være klar over hva som kreves av dere og derfor er det lite sannsynlig at dere trår over streken. Uansett vil dere mest sannsynlig være del av en gruppe som jobber i en felles bevissthet. I så tilfelle er det fordi dere trekkes til hverandre for å arbeide sammen mot felles mål. Noen av dere inkarnerer sammen nettopp av den grunn, og når det gjelder jordiske familier kan de være svært kraftfulle. ”På godt og vondt”, som dere ville si, så vil dere alltid finne dem dere er ment å være sammen med, så vær våken for de læringsmulighetene som oppstår av slike anledninger. Det spiller overhodet ingen rolle hvem som er den utløsende faktor i de erfaringene dere får sammen, side alle de som blir berørt av dem er ment å være del av dem.  

Behold roen mens begivenhetene skrider frem på Jorden, for til tider kan de fremstå som ganske så foruroligende, men vit at ingen ting vil vare særlig lenge. Det er mye opprydding og rensing som skal gjøres, men dere vil ganske snart forstå hva meningen med det er og ta ting etter hvert som de kommer. Det som er enda bedre er at avsløringen av sannheten vil åpne for at vi kan ta den første kontakt med dere og nesten før dere får sukk for dere vil vi etablere et verdensomspennende kommunikasjonssystem. På den måten vil dere være kjent med våre planer, fordi vi ønsker at dere skal være delaktige i det som skal skje. Det vil med sikkerhet bli en stadig økende aktivitet etter hvert som tiden går og i mellomtiden overvåker vi alt som skjer, slik at vi kan holde de mørke kreftene stramt i tøylene. Vi gjør faktisk svært mye mer enn dere har vært klar over, men av nødvendighet må vi holde detaljene for oss selv. Imidlertid har dere hørt om de operasjonene vi utførte for å vise at vi virkelig mente de pålegg vi hadde gitt til deres styresmakter, at atomvåpen ikke ville bli tillatt brukt. Vi beviste at vi kunne uskadeliggjøre atomstridshodene på rakettbasene deres akkurat når det passet oss.  

Gjennom tusenvis av år har vi beskyttet dere og Jorden og ofte har det vært i forbindelse med en eller annen naturkatastrofe. Krig er deres anliggende og den er ofte karmisk på grunn av deres tidligere ønske om å krige mot deres naboer. De omfattende bønnene om fred har nå brakt dere hjelp og vi ble gitt tillatelse til å hjelpe dere. Dere har stadfestet med all ønskelig tydelighet at dere har fått nok av krig og planer eksisterer nå for å få en slutt på dem en gang for alle. Vi vil ikke ha noen vanskeligheter med å sikre fred i verden. Igjen henger det sammen med vår overlegne teknologi og hvis noen gjør forsøk på å bryte fredstraktaten, så vil vi umiddelbart gripe inn, med Skaperens velsignelse. Vi ber dere derfor nok en gang om å beholde roen og sende ut deres Lys og Kjærlighet til det sted eller til dem som dere føler har mest behov for det. Kjærligheten er et mektig våpen som kan smelte selv de mest herdete hjerter og når flere av dere kommer sammen for å sende den ut, så blir den desto sterkere.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius sier på vegne av min gruppe at vi ønsker vi kunne gjort noen få landinger for å inspirere dere. Imidlertid forholder vi oss, med full respekt, til deres premisser, og alt vil bli gjort med høvelig planlegging og tillatelse. Til slutt vil hele verden vite om oss og dere vil ha moro av å prøve å identifisere hvilken sivilisasjon de kommer fra, de uttallige skipene dere vil få se. De små speiderskipene vil dere se regelmessig på himmelen, for de er spesielt egnet for å reise i deres atmosfære. I denne forbindelse, la oss bare si at det er sant at George Adamski virkelig hadde et møte med Venusianere. De landet med sitt klokkeformede speiderfartøy, en type som er observert ved mange andre anledninger også. Faktum er at det har vært mangfoldige slike møter gjennom mange hundre år. Vi ser frem til den spennende tiden som ligger foran oss og vi har ikke noe imot en feiring når vi endelig kan komme åpent fram.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge