Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 23. Oktober, 2015


SaLuSa, 23. Oktober, 2015

Tiden går stadig raskere og for dere synes det som om det aldri er tid nok til å få gjort de oppgavene dere har satt dere fore. Likevel klarer dere dere bra og oppnår så mye i deres arbeid for Lyset. Det er så mange av dere, spredd ut over hele kloden, som gjør deres del i å bringe Lyset til Jorden. Dere har faktisk lykkes så godt at Lyset nå er så mektig at ingen ting kan stanse det fra å bringe enda flere sjeler inn i det. Til tider har dere vært skuffet fordi det tar så lang tid å rense planeten for negativiteten som har bygget seg opp gjennom årtusener. Likevel har dette gitt flere sjeler muligheten til å finne Lyset for seg selv. Imidlertid har tiden kommet hvor den Nye Tidsalderen må manifesteres og med tanke på det, så har det blitt satt i gang handlinger for å få fart på ting. Illuminatiene er blitt vingestekket og fått sin makt vesentlig redusert, og som dere kanskje er klar over, så kan de ikke lenger benytte sine kjernefysiske våpen. Vi har ofte understreket dette poenget ved å la skipene våre sveve over rakettsiloene deres og desarmert dem. Ikke under noen omstendighet vil de bli tillatt å bruke dem og vi har sørget for at de forstår dette til fulle.

Dere er skjebnebestemt til å stige opp og ingen ting vil få anledning til å hindre at det finner sted. Det synes om Jorden er i opprør og kaos, men når så mye skjer på en gang, er vi ikke overrasket. Renselsesperioden er i full sving og det er nødvendig å rydde veien slik at den Nye Tidsalderen kan manifestere. Den gamle måten å gjøre ting på må forandres og mange av disse forandringene er nødvendige før dere kan dra fordel av de nye oppfinnelsene som vi venter ivrig på å gi dere. Den som vil være aller mest til gode for dere er ganske sikkert en enhet som vil gjøre at dere kan være selvforsynte med energi til alle deres behov. Dere er allerede blitt gitt denne kunnskapen, men det vil ta tid før alle kan få glede av den. Dere kan være trygge på at vi kjenner alle deres behov og vi vil dekke dem så snart som mulig, så snart omstendighetene er de rette for dette.

Vi har mange måter vi kan hjelpe dere med raskt å finne deres plass i den Nye Tidsalderen, så dere kan være helt sikre på at vi står klare. Vi ber om at dere har tiltro til fremtiden og føle dere fullkomment trygge på den, ettersom vi har forberedt oss på å være ved deres side gjennom perioden med store forandringer. Vi har full oversikt over hva dere trenger og med våre avanserte teknologier kan vi uten problemer møte deres behov. Til og med distribusjonen kan vi ta oss av ettersom vi ikke har noen som helst problemer i den sammenheng. Når dere tenker over størrelsen på mange av skipene våre, som er mange kilometer lange, så vil dere forstå at vi har full tillit til våre evner. I løpet av kort tid ønsker vi at dere skal kunne ha deres essensielle behov dekket, og vi har virkemidlene til å sørge for det.

Kjære Sjeler, vi vet at denne tiden kan være frustrerende for dere og vi gjør alt det som er mulig for å lette omstendighetene for dere. Det er situasjoner hvor vi naturlig nok ikke kan avsløre våre intensjoner ettersom vi må holde våre metoder hemmelige. Vi vil imidlertid si at ingen ting kan unnslippe vårt skarpe blikk, selv om det er gjemt ute av syne. Dere må huske på at våre teknologier er himmelvidt foran deres for øyeblikket. Det gir oss selvfølgelig en fordelaktig posisjon når vi må takle de mørke. Det finnes imidlertid visse restriksjoner for hva vi kan gjøre for dere ettersom det er situasjoner dere selv må finne veien ut av, ved hjelp av dere egne evner. Dersom vi gjorde enkelt ting for dere, ville vi berøve dere en viktig læringsmulighet som dere har behov for, og da må vi tre til side.

Dere har deres ledere og vi beskytter dem i sitt arbeid slik at de mørke Sjelene ikke alltid får det som de vil. Det krever mot og besluttsomhet å stå støtt i sin sak ansikt til ansikt med dem, når de prøver å forpurre ting. Det er mange modige sjeler som utfører Lysets arbeid uansett hva som måtte bli gjort for å forsøke å stoppe dem. Resultatet har vært en jevn strøm av informasjon som har hjulpet folk å forstå hva det er som skjer i denne spesielle tiden. Det er svært viktig at folk vet hva som skjer, men også at de er klar over implikasjonene. Vi kan med full selvtillit si at alt skrider frem meget bra, men dere må se det større bildet for å forstå det fullt ut.

Saker som angår Solsystemet deres er vel ivaretatt og andre Vesener har nylig tilsluttet seg oss for å bidra til å beskytte dere. Det er et så sterkt system på plass at vi vet uten skygge av tvil at dere er trygge mot innblanding utenfra. Dere er derfor sikret en trygg reise til fullførelsen av tiden deres i den nåværende dimensjonen. På det personlige nivå har dere mange sjeler med dere som passer på at dere har det bra og hjelper dere med deres livsplan. Dere har aldri befunnet dere i en så viktig tid som dere nå gjør, og vi vil se til at dere fullfører deres reise gjennom de lavere dimensjonene og opp i de høyere, i deres fysiske kropp.

Den informasjonskilden dere kan ha mest tillit til er Internett, men dere må være våkne, for de mørke legger ut falsk informasjon for å forvirre dere. De fleste av dere har høynet vibrasjonene dere og har en sterk intuisjon og dette er en pålitelig måte å sjekke ut i hvilken grad det er sant det som legges frem for dere. Dersom dere føler tvil, legg det bare til side inntil dere vet at det er ekte, så kan dere ikke ta for mye feil. Dere har mange pålitelige informasjonskilder og det er klokt å holde seg til dem dere har funnet troverdige. David Wilcock er en kilde som mange bruker med stor tillit og han er absolutt en gullgruve av informasjon. Men også han er utsatt for "angrep" på grunn av sitt arbeid, men han er fullt beskyttet av Lysets styrker. Det finnes selvfølgelig mange andre kilder hvor det er klokt å bruke deres evne til å skille mellom sant og usant. Dersom det ikke høres eller føles sant, så legg det til side inntil dere kan være sikre.

Det er mange Lysarbeidere som er involvert i å få sannheten ut, men inntil Illuminati er fjernet for godt, er det vanskelig å gi hele historien. Ting er helt annerledes en majoriteten av dere tror, og situasjonen blir ikke bedre av dem som hevder å være eksperter, men som også har blitt misledet. Dette er grunnen til at vi ofte har anbefalt dere å holde dere til kilder dere stoler på. Således er det viktig å være åpen for nye tanker og meninger, selv om de måtte være i strid med deres nåværende forståelse av verden. Når sannheten endelig kommer ut vil dere bli sjokkert over å innse at dere har blitt misledet i så lang tid og blitt sittende fast i en tidsmessig bakevje. På dette tidspunktet skulle dere ha nytt fruktene av alle oppdagelsene dere har gjort og kommet mye, mye lenger enn dere er. Men til tross for alle de nye idéene og oppfinnelsene som har blitt gjort, så har de mørke hatt slik makt at de kunne legge dem på hylla og bare bruke dem for seg selv. I det lange løp vil dere ikke gå glipp av noe av det, men dere har vært nødt til å godta et mye vanskeligere liv enn nødvendig.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan uttrykke meg mye friere nå som de mørke mister stadig mere makt over dere. Under de rådende omstendigheter kan kunnskap være farlig, særlig når de ønsker å holde den for seg selv. Dette vil endre seg om ikke lenge og en æra av ytringsfrihet vil begynne, hvor dere vil kunne utrykke dere uten frykt. Allerede nå er deres sinn i ferd med å begynne å ane i hvilken grad dere blir holdt i mørke og dette medfører at dere stiller stadig mer spørsmål om hva dere har blitt fortalt i fortiden. Fortsett med deres gode arbeid og frykt ikke for konsekvensene, for dere vil bli beskyttet. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Velsignelser og ser hele tiden frem til når vi kan komme sammen.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge