Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 30. May, 2014

SaLuSa, 30. May, 2014

Vi holder et våkent øye med såkalte hissige konfliktområder hvor negative energier oppstår ved konfrontasjoner mellom grupper som har ulike mål i livet. Noen velger å påtvinge dem på andre med det resultat at sammenstøt finner sted som ofte fører til alvorlige konsekvenser. Dette presenterer enda flere læringsmuligheter for alle det angår inntil de innser at ulikheter må løses gjennom fredelige forhandlinger og at dette er den eneste vei fremover. Menneskene har nesten alltid forsøkt å takle ulikheter gjennom bruk av trusler eller vold for å vinne frem med sitt eget syn. Budskapet om at fredelige forhandlinger er den eneste måten å oppnå fredelige løsninger på er akkurat i ferd med å begynne å bli akseptert, og folket leder an.

Snarere heller enn senere vil deres ledere innse at det kun finnes én vei til varig fred. Med dette vil store forandringer komme, som vil løfte dere ut av de lavere vibrasjonene og inn i en fredelig æra. Vårt nærvær bidrar til å sikre at ikke ting faller tilbake til de gamle mønstre av konfrontasjoner ettersom vi hindrer de mørke Sjelene å vinne frem med sin nåværende holdninger. Vi har blitt gitt autorisasjon til å gripe inn der hvor det er nødvendig for å opprettholde utviklingen i retning av verdensomspennende fred og en fullstendig slutt på krigsliknende konfrontasjoner. Så dere kan være trygge på at uansett hvordan det måtte se ut i det ytre, så gjøres det kontinuerlige fremskritt mot de målene som er satt.

I det større bildet overvåker vi kontinuerlig været deres og den effekt det har på dere, men visse nødvendige endringer må få lov til å gå sin gang som en del av de sjakktrekk som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Arbeidet på bakken skrider jevnt og trutt frem med tanke på et antall ulike prosjekter, og i et ønskelig tempo, samtidig som mange nye idéer venter på å bli avduket. Ganske mange av dem er allerede kjent for dere og det handler rett og slett om å vente på det rette øyeblikket for å introdusere dem. På den ene eller den annen måte vil dere etter hvert greie å forandre på deres levevis slik at dere kan eliminere mange aspekter som er kostbare og tidkrevende. Dette kjenner dere allerede til gjennom en rekke måter som kan hjelpe hver eneste familie og disse vil tilslutt dekke alle deres behov uansett hvor mange mennesker det dreier seg om.

Det vil også komme mange endringer når det gjelder den medisinske profesjon ettersom dere ved å ta steget inn i de høyere vibrasjoner ikke lenger vil være utsatt for «skjær vekk ondet med kniv» arbeidsmåten. Faktisk vil dette bli helt unødvendig ettersom kroppens vibrasjoner til slutt vil øke til et punkt hvor ikke lenger noen sykdom kan angripe kroppen deres. I mellomtiden vil dere gradvis forbedre den behandling som gis og redusere behovet for å bruke kniven. Sykdommer av mange typer florerer på Jorden, men disse vil også gradvis forsvinne takket være økningen i vibrasjonene. Så dere kan se at fremtiden er lys og at alle uønskete aspekter av livet vil forsvinne.

Vi vet at mange av dere lurer på hvorfor det har tatt så lang tid å nå frem til dette punktet og det henger sammen med at hver tidsalder har passert uten at tilstrekkelige fremskritt har blitt gjort. Imidlertid har dere nå lykkes i å oppnå tilstrekkelig høye vibrasjoner til at dere kan ta farvel til de gamle og snart vil dere begynne å oppleve de fordelene som følger av dette. Det er så mye som er i forandring, selv i dette øyeblikk, som dere ikke er klar over, selv om en del mennesker følger med på forandringene som en del av jobben sin. Problemet deres er at så mye fortsatt holdes hemmelig og i tillegg kommer disse som motsetter seg fremskrittene og gjør alt de kan for å «grumse til vannet».

Som enkeltmennesker kan dere hjelpe andre gjennom det som for mange er en vanskelig periode, gjennom å forsikre dem om at alt vil bli mye bedre ganske snart. Det som de opplever at foregår omkring dem er kun de ytre aspekter av storslagne forandringer som permanent vil forandre ting til det bedre. De gamle måtene å gjøre ting på er ikke lenger egnet i den tiden dere er inne i og som sådan vil de ganske enkelt svinne hen. Noen mennesker vil bli skremt av det de ser, men dersom dere har anledning til å snakke med dem, kan dere simpelthen forklare dem at det er en nødvendig renselse som foregår slik at den Nye Tidsalder for alvor kan komme i gang. Så snart kabalen mister sin makt til å påvirke fremtiden deres vil sannheten komme ut og bemerkelsesverdige og høyst velkomne forandringer vil skyte fart. Dere kan være forsikret om at vi har alle de nødvendige virkemidlene til disposisjon slik at vi kan sette i gang for full fart så snart det er trygt å gjøre det.

Dessverre er massemediene fortsatt under inflytelse av kabalen, men dette er et område hvor vi arbeider med å fjerne “dem som trekker i trådene”. Pressen er ennå ikke fri til å trykke hva den vil, men når disse som for øyeblikket har kontrollen er ute av veien, vil den ene avsløringen etter den andre åpne øynene deres for hvordan dere med overlegg har blitt villedet og holdt tilbake gjennom tusener av år. Forsøk å lese mellom linjene i nyhetsoppslagene, for til tider er de oppdiktet og fullstendig løgnaktige. De virkelige nyhetene blir undertrykt, men med tiden vil ikke dette lenger være mulig når så mange kilder begynner å åpne opp for sannheten.

Dere er i ferd med å komme ut av en tidsalder hvor de mørke har fått lov til å ha frie tømmer og hvor de på denne måten representerte de vanskeligste utfordringer for Lyset. Til tross for at sluttresultatet ikke var kjent på grunn av at dere var gitt fri vilje, var det hele tiden forventet at Lyset ville komme seirende ut av det. Denne seieren ble et faktum ganske nylig og det er derfor vi med stor overbevisning kan slå fast at dere nå er i en posisjon hvor det er umulig å angripe dere. Det er rett å slett et spørsmål om å ta inn over seg at Lyset har gått av med seieren og vil løfte dere inn i de første store forandringene og også inn i vibrasjonsnivåer dere kjenner som 4de dimensjon.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan forsikre dere om at alt skrider frem som det skal og at dere i nær fremtid vil forstå og se at veien til den høyere dimensjon åpner seg opp. Hjelp deres medreisende med å se Lyset i aksjon og vit at deres fremtid er i Lyset, og at de mørke Sjelene er på retrett og vil ikke bli tillatt å blande seg inn. Deres tid er på det nærmeste over og snart vil det komme avsløringer som bekrefter deres fall. Det var alltid planlagt at Lyset ville seire på slutten av denne Tidsalderen og at alle Lysarbeidere sammen med sjeler av kjærlighet og omtanke ville føre Menneskerasen til “lovede landet”. La Kjærlighet og Lys være deres veileder og beskytter.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge