Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 9, 2011

SaLuSa, May 9, 2011

Forandringene på mange nivåer begynner vinne kraft og med ett er det mange aspekter av det normale dagliglivet som ikke føles så komfortable som de pleide å gjøre. Det er en følelse av utrygghet og uvisshet, med mindre dere er blant dem som ser at de er en måte å få slutt på den gamle måten. Imidlertid, selv om det ikke alltid er like tydelig, så bebuder forandringene begynnelsen på en ny æra som vil gjenspeile folkets ønsker. Makten vil ikke lenger ligge i hendene på de få priviligerte som dikterer hvordan verden skal utvikle seg. Diktatorer og Tyranner som motsetter seg forandringer, vil ikke kunne beholde sin makt når de står ansikt til ansikt med folkets krav og i noen tilfeller vil de måtte fjernes rent fysisk. I god tid før Oppstigningen, vil nye innsettelser ha blitt gjort på alle politiske arenaer, slik at de rette menneskene med åndelig forståelse og innsikt kan lede dere videre. Slikt har skjedd i fortiden, men aldri i et slik omfang som dere nå vil få oppleve. Deres nye ledere må være renhårige, med fullkommen integritet, slik at de ikke kan felles av kritikk, og stå for frihet, sannferdighet og et ønske om å tjene Lyset og Kjærligheten.

Det Åndelige Hierarki er godt klar over hva dere har behov for og har planlagt slik at de sjeler som er nødvendige for å se dere vel gjennom til Oppstigningen, er der når dere trenger dem. De på sin side vet at det er deres skjebne å tre frem når muligheten kommer, og den tiden nærmer seg svært raskt. Dere kan være sikre på at ingen ting er overlatt til tilfeldighetene, men nøye og metodisk planlagt med tanke på den største dag dere vil oppleve i dette livet. Oppstigningen er en stor begivenhet i den evig pågående utviklingsprosess og vil være et gigantisk steg fremover og inn i de høyere dimensjoner. Det er fantastisk vakkert og oppmuntrende å se hvordan lyset vokser i styrke på Jorden. Det øker hele tiden og bringer sammen sjeler med felles ønsker om å skape en ny Verden hvor mørke energier ikke finnes, men i stedet en himmelsk eksistens i skjønnhet og harmoni. Ved å holde fast på sin visjon er de med å hjelpe dens manifestasjon og den vil mer enn oppfylle alles drømmer. Dere kan stå med én fot i begge verdener, men før eller senere vil dere gjøre en permanent overgang til den nye Verden.  

Våre allierte har presset sterkt på for at avsløringen skal kunne bli mulig og det gir resultater nå og straks fakta begynner å komme ut vil det bli som et skred. Etter all denne tiden er folket rede til å høre sannheten om oss, selv om de mer ekstreme hendelser og begivenheter som noen av avsløringene handler om, vil kunne være ganske sjokkerende. Det vil blant annet kunne skje når man får vite at utenomjordiske har vært i kontakt med deres regjeringer i over 80 år, at det er kjent at de har baser inne i Jorden og på Månen og Mars. Mens dere har blitt forledet til å tro noe annet, har NASA fjernet alle spor av deres eksistens på sine fotografier og filmer. Med alle mulige midler har dere blitt holdt uvitende om vårt nærvær og om alle andre sivilisasjoner som har forsøkt å kommunisere med dere. Selvfølgelig har det funnet sted individuelle møter, men de mørke kreftene har håpet at de i det store og det hele ville bli ignorert. Det har aldri vært noen bedre anledning enn nå til å la sannheten komme frem og vi arbeider sammen med våre allierte for å gjenopprette ytringsfriheten blant deres journalister og nyhetsmedia.  

Alt det vi har snakket om nå, er med tanke på å forberede dere på vår ankomst til Jorden. Det er det neste steg i å løfte dere fremover, slik at vi ved å arbeide sammen, kan begynne å rydde opp på Jorden og bringe henne tilbake til sin opprinnelige renhet. Det er åpenbart at det er mye som må gjøres, men med våre teknologier er det mulig å få det til på en relativt enkel måte. Imidertid er vår primære rolle overfor dere å sikre at de som er på veien mot Oppstigningen kommer trygt frem dit. Vi nærer overhodet ingen tvil om at dere vil være fullt ut forberedt og at deres bevissthet vil ha nådd det nødvendige nivå. Dere opplever gradvis nye nivåer og noen av dere kan allerede bekrefte slike forandringer inni dere. Det kommer med en dypere forståelse av livets mening og den intelligensen dere kaller Skaperen av Alt Som Er.  

Den Galaktiske Føderasjon består av sivilisasjoner som for lengst har steget opp og som nå er en del av Kjærligheten og Lyset. For dere ville de fremstå som guder, hvilket de på en måte er, men ikke på den måten som dere tradisjonelt forestiller dere det. Mange av dem har et utseende som menneskene, men der slutter også likheten, ettersom de bærer i seg de høyere energiene som dere tydelig kan kjenne i deres nærvær. Deres berøring kan være helende og deres ord så fulle av kjærlighet og trygghet, selv om de sjelden bruker ord, men heller telepatisk kommunikasjon. Det er noe dere også etterhvert vil mestre og bruke på grunn av at man kan uttrykke seg absolutt klart med telepati, i motsetning til ord som ofte er upresise. Faktisk er det slik at når deres bevissthetsnivå stiger, så vil dere oppleve telepatisk kontakt som en normal utvikling. Dere tar allerede del i den, kanskje uten å forstå det selv og dere tar det for nesten som en selvfølge for eksempel med kjæledyrene deres. De forstår som oftest mye mer enn dere tiltror dem, og det kan dere lett prøve ut.  

Vår oppmerksomme og vær våkne, for det er svært mye som skjer nå som har med Oppstigningen å gjøre, og filtrer ut alt det som ikke har noen relevans for fremtiden. For eksempel vil de som ikke er innstilt på eller interessert i å stige opp, kunne spre tvil og sågar direkte disinformasjon. Dere trenger å holde fast ved deres egen oppfatning om hva dere forventer i de kommende månedene. På dette tidspunkt skulle det være forventninger som oppfyller kravene for at Oppstigningen kan finne sted, og disse vil bli til virkelighet. Planen har vært operativ og i gang i lang tid, men det er først nå at mange av hendelsene begynner å gi mening. Se etter de positive hendelsene som vil føre til at nye regjeringer tar form og legg merke til de enkeltmenneskene som kommer åpent ut med sannheten. Noe mindre enn det vil ikke “føles riktig” og er bare å legge vekk.  

Kjære Sjeler, endetiden er virkelig i gang nå, og etterhvert som vibrasjonene deres øker, vil dere oppdage at dere mye lettere skiller mellom sannhet og usannhet. Den negativitet som fortsatt finnes rundt om på Jorden vil ikke kunne påvirke dere lenger og dere vil gå mye støere på deres egen vei frem mot Oppstigningen. Dere trenger ikke å se dere tilbake, for svært lite av det som eksisterer nå har noen plass i fremtiden deres. Om noe har en plass der, så vil det bli løftet opp i en form som er i harmoni med de høyere vibrasjonsnivåene.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er gleder meg over at for de av dere som har ører og øyne åpne, så blir det stadig flere bevis på at positive begivenheter er rett rundt hjørnet. Vi avslutter med å sende vår Kjærlighet og vårt Lys med dere på veien.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge