Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 13 februar, 2015

SaLuSa, 13 februar, 2015

Den illusjonen dere lever mens dere er på Jorden, er det dere selv som har skapt, fordi dere ble gitt frihet til å gjøre frie valg mens dere opplevde og erfarte atskillelsen fra helheten. Naturligvis har de i Åndeverdenen som har ledsaget dere gjennom deres mange liv, prøvd å veilede dere mot Lyset. På dette stadiet er syklusen dere befinner dere i, i ferd med å ende, og dere blir gitt deres siste muligheter til å nå et stadium i deres evolusjon hvor dere ikke lenger har noe behov for å leve i de lavere vibrasjonene. Så lenge dere har befunnet dere i denne syklusen, og for de fleste av dere vil det være fra begynnelsen for omtrent 26.500 år siden, har muligheter hele tiden eksistert for å vokse gjennom erfaring. Imidlertid har noen sjeler mistet så mye av lyset sitt og blitt så knyttet til de lavere vibrasjonene, at de har lite eller intet konsept om hvordan de kan løfte seg opp, eller om sin sanne natur. På samme måte som deres Åndelige Veiledere, forsøker også vi å opp-Lyse dem, men mange av dem nekter å se sannheten i øynene. Så på slutten av syklusen kan dere være sikre på at enhver anledning blir benyttet og hjelp gitt, for å vekke sjeler opp til sitt sanne selv.

Det finnes imidlertid mange muligheter for "tapte" sjeler til å våkne og de blir aldri "gitt opp" og overlatt til seg selv så de må klare å utvikle seg på egen hånd. Enn videre har de all den tid de måtte trenge for å begynne på sin vei tilbake til Lyset. For dem som ikke har utviklet seg tilstrekkelig langt til å finne sin plass i de høyere vibrasjonene, venter begynnelsen på en ny syklus. Det finnes ingen skam knyttet til disse sjelene som fortsatt er i de tidlige utviklingstrinn av sin evolusjon og ingen mangel på hjelp for å hjelpe dem tilbake på veien mot Lyset. Sjeler som er kommet så langt at de ikke har behov for flere inkarnasjoner i de lavere vibrasjonene, vil få oppleve en oppvåkning og en mye dypere forståelse av sannheten. Den enkle sannheten er at dere er ikke kroppen deres, og når dere vender tilbake til de Mentale Rikene, vil dere ikke ha bruk for noen kropp, men dere kan “tenke” dere inn i hvilken som helst “form” dere måtte ønske.

Det sanne åndelige livet er så forskjellig fra det dere har vært vant til, men dere vil bli hjulpet gjennom de høyere trinnene i evolusjonen deres. De nivåene dere besøker mellom inkarnasjonene er fortsatt i hovedsak av de lavere vibrasjonene, og der vil dere fortsatt ha beholdt deres jordiske “form” inntil det var aktuelt å inkarnere igjen. I hvert tilfelle blir dere veiledet med hensyn til hvilke endringer dere burde gjøre i valget av hvem dere velger som deres foreldre. I noen tilfeller blir de valgt for dere i den hensikt å sikre at dere får opplevelser og erfaringer som samsvarer med deres behov, og dere vil alltid selv ha godkjent valget. Så selv om dere for øyeblikket ikke skulle være fornøyd med foreldrene deres, så husk på at dere har valgt ut dem som kan gi dere de erfaringene dere trenger for å utvikle dere. Naturligvis har foreldrene deres størst innflytelse på dere når dere er unge, og den perioden er således svært viktig for resten av livet deres.

La det også være kjent at det kan ha vært tidligere tilfeller hvor deres nåværende familie har vært inkarnert sammen, i andre relasjoner til hverandre. Så tro ikke at de nødvendigvis er nye for dere, selv om dette som oftest er tilfellet. Velsigne de sjelene som har inngått avtale med dere om å være del av deres liv, fordi hver og en av dem gir av seg selv for at dere skal få de nødvendige erfaringer. Dette er selvfølgelig like mye for at de skal få de erfaringene de har behov for, som at dere får deres. Faktum er at alle sjeler som kommer inn i deres liv spiller ut sin livsplan, slik at hver og en av dere har et ansvar overfor hverandre. Sjeler vil komme og gå i livet deres etter behov, så pass på at dere behandler nye venner med omtanke ettersom de kan være viktige for dere. Når det er meningen at de skal være en viktig del av livet deres, kan dere være sikker på at dere vil opprettholde kontakten med dem. Dersom de simpelthen er tilfeldige møter, så er det mulig at de ikke vil ha noen videre rolle i livet deres.

Rundt om i verden er det opprør og uroligheter fordi de gamle måtene å gjøre ting på ikke lenger fungerer, og de som har makten klamrer seg til den, men det er nytteløst. Noen ganger resulterer dette i voldsbruk ettersom ingen av partene vil gi seg og innrømme nederlag, men før lang tid er gått vil dere se at de som representerer Lyset vil ta ledelsen. De kan ikke nødvendigvis bringe forandringer umiddelbart, men på samme måte som president Obama, må de være tålmodige og gjør det som er mulig mens de er i maktposisjon. Vær trygge på at Lyset til slutt vil vinne frem, og selv om det vil bli lagt hindringer i veien for det, er det ingen ting som kan stanse Lys-Styrkenes uunngåelige seier. Når dere vet dette, skulle det være lettere å ri av stormen, fordi uansett hva som skjer, så er den endelige seieren sikret. Alt vi kan be dere om er å fortsette å være sterke i deres besluttsomhet om å følge deres egen vei og å hjelpe lyset til å overvinne de mørke energiene fullstendig.

Reisen har vært lang og krevende for å nå frem til dette stadiet i deres evolusjon. Imidlertid har Lyset alltid vært tilstede og arbeidet med omhu for å opprettholde Sannheten, som gradvis har kommet frem i lyset. For noen har den vært langt mer enn de greier å fatte eller forstå, men Sannheten vill alltid stå støtt over tid, mens alt annet vil svinne hen med tiden. Dette er en oppvåkningens tid og Lysets Styrker vil være aktive for å hjelpe sjeler å løfte seg opp og akseptere at deres sanne selv også er av Lyset. Dere er mektige sjeler som foreløpig ikke forstår deres potensial, men etter hvert som dere beveger dere lenger inn i Lyset, så vil dere få noen forbløffende opplevelser og åpenbaringer.

Vårt møte med dere om ikke lenge vil åpne mange dører til sannheten slik dere ville forstå den, og gjøre det mulig å kaste av dere alt som er mindre enn sant. Mange ganger er det vanskelig å uttrykke dette i ord som dere bruker, ettersom de har sine begrensninger, men alt som er mindre enn sant vil ikke føles riktig og dere vil kunne kaste det av dere. Altfor lenge har dere blitt foret med all slags usann og forfalsket informasjon, men nå er dere blitt klokere og mer erfarne, slik at dere kan skille sannheten fra alt som er mindre enn sant. Stol på intuisjonen deres, og om dere fortsatt skulle være i tvil, så bare vent inntil erfaringene deres setter dere på rett spor. Dere han mange sjeler i Åndeverdenen som følger med på hvordan det går med dere og ofte vil de komme dere nær for å gi dere hint om sannheten.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over å ha en større grad av frihet til å formidle mange sannheter som vil gjøre veien videre så mye enklere for dere. Det er først i den senere tid at bevisstheten deres har økt tilstrekkelig til at vi kan gi dere mere informasjon å tenke over. Og det har nå blitt en mer takknemlig oppgave siden så mange sjeler er i ferd med å våkne opp til sannheten.

Tusen takk, SaLuSa!

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge