Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 6 februar, 2015

SaLuSa, 6 februar, 2015

Kaos og opprør fortsetter på Jorden, men på samme tid fortsetter Lyset å øke og gir styrke til dem som sprer Lyset. Det er umulig for oss å si med sikkerhet når det vil bli den dominerende kraften, men tidspunktet nærmer seg raskt. Med de kontinuerlig økende Lysnivåene er noe annet resultat ikke mulig og det er merkbart at flere mennesker enn noen gang er rede til å aktivt vise sin støtte til Lysarbeiderne. Som tiden går vil stadig flere mennesker komme sammen og arbeidet deres vil hjelpe til å fremskynde den virkelige starten på Oppstigningen. Vi oppfordrer dere til å holde dere trygt i Lyset deres og ikke la dere bli direkte involvert i hevnfeidene mellom ulike fraksjoner av de mørke Sjelene. De vil møte sitt endelikt på en måte som er resultatet av deres handlinger mot Menneskeheten gjennom tusener av år. De har selv skapt den veien som leder til deres fall og slutten på deres aksjoner mot de som er av Lyset.

Vi føler den frustrasjonen som råder blant dere i forbindelse med de pågående problemene i Midtøsten. Imidlertid kan dere være helt sikre på at vi gjør så mye vi har tillatelse til å gjøre, og vi har forhindret en eskalering av den krigen som pågår. Folk spør hvorfor vi ikke kan gripe inn og stanse den, men det ville ha vært å gripe inn i den karmisk prosess som må få spille seg ut. Inntil det som skal læres er lært, kan vi kun forsøke å begrense tap av liv og de ødeleggelser som finner sted. Alle deres opplevelser og erfaringer i denne syklusen har hatt til hensikt å hjelpe dere å løfte dere selv opp av mørket, slik at dere i sin tur kan hjelpe andre. I den sammenheng har dere hatt ekstrem suksess og stadig flere sjeler våkner nå i de nye vibrasjonene. Dette er viktig dersom de skal greie å overvinne mørket og bevege seg inn i Lyset. Mange er nå i stand til å utvide sin bevissthet og begynner å bli klar over hva som er årsaken bak forandringene som finner sted.

Det er så mye som venter på å bli avslørt, som vil løfte dere raskt opp og fjerne de hindringene som ligger i veien for dere og holder dere tilbake. Disse hindringene har stort sett oppstått på grunn av at de mørke Sjelene har prøvd å stanse dere og hindre dere i å lære sannheten om dere selv. Alt dette er imidlertid i ferd med å forandre seg og i den nære fremtid vil dere bli skjenket mange sannheter om den rollen dere har hatt i den syklusen som nå er i ferd med å avsluttes. De aller fleste av dere er bare skygger av deres virkelige Selv og etterhvert som bevissthetsnivåene fortsetter å øke, vil dere lære mer om deres sanne Selv. Dere er mye mektigere enn dere kan forestille dere eller sågar er forberedt på å tro, men sannheten vil "føles" riktig ettersom dere dypt inni dere vet at deres sanne Selv er et Vesen av Lys. Mens dere har vært i de lavere vibrasjonene har dere handlet ut fra en begrenset bevissthet, men denne utvider seg nå takket være de stadig økende vibrasjonene.

I virkeligheten er dere på reise tilbake til deres høyere tilstand av væren, og ved å forlate 3dje dimensjon vil dere ta et massivt steg oppover. Når dere ser dere omkring kan det synes lite sannsynlig at mange sjeler er klare til å løfte seg opp, men dere vil bli forbløffet over hvor raskt de kan forandre seg. Hver og en av dere spiller ut en rolle som gir dere de læringsmulighetene dere trenger for å komme videre i deres evolusjon, og som forbereder dere til de forandringene som kommer. Før dere blir født har hver sjel en avtalt forbindelse til sine evner og kunnskaper som vil gjøre at de er rustet til å møte det som kommer og som således gjør at de kommer seg gjennom livet med de erfaringene de hadde behov for. Deres sanne Selv er et multi-talent og har all den erfaring som trengs for å takle et liv på Jorden, eller enda bedre – å bevege seg videre inn i de høyere vibrasjoner.

Som dere nå er oppmerksom på, er værmønstrene i ferd med å endre seg gradvis mot det bedre. Det vil komme problemer som skapes av endringene, men dere vil ha rikelig tid til å tilpasse dere. Nettoresultatet vil være et mer akseptable temperaturer uten de ekstremene dere nå er vant til å oppleve. Også oseanene vil varmes opp, og når dere legger de to sammen, vil dere finne at mange forandringer vil skje i naturen. Dyrearter vil bevege seg til områder som har betingelser som passer bedre for deres behov. Alt i alt vil det hele være til det bedre, ettersom dere vil kunne nyte et mer moderat klima.

Sykdom og andre helseproblemer vil med tiden forsvinne etter hvert som vibrasjonene stiger høyere. Aldring vil også gå stadig langsommere etter at man har nådd voksen alder og dere vil nå et punkt hvor aldring ikke lenger skjer. Så etter hvert som tiden går vil det hele tiden skje kontinuerlige forandringer, som er til beste for dere så snart dere er inne fjerde dimensjons vibrasjonsnivå. De gamle vibrasjonene vil opphøre å være så virkningsfulle som de har vært, så dere vil i stadig økende grad bli oppmerksom på forandringene. La imidlertid ikke alle disse begivenhetene trekke deres fokus vekk fra livsplanen deres ettersom alt raskt vil falle ganske så pent på plass. Dere har selvfølgelig vært klar over slike eventualiteter før dere inkarnerte på Jorden. Dere vil derfor ha en "indre viten" om forandringene etter hvert som de finner veien inn i livet deres. Vi er som alltid på vakt med hensyn til hva som skjer på Jorden og vil alltid gjøre vårt beste for å sørge for at dere er informert. Fremtiden er lys og etter hvert som tiden går vil vi kunne komme mye nærmere dere.

Moder Jord arbeider med sine egne behov og er svært aktiv på grunn av hennes behov for å løfte sine egne vibrasjoner. Faktum er at uansett hvordan Menneskerasens utvikling og fremskritt går, så vil hun gå videre med de nødvendige forandringer som hjelper til å skape den nye Jorden. Dere er begge avhengige av hverandre for å oppnå en smidig overgang til de høyere nivåer. Så jo raskere Menneskene slutter å voldta Jorden, jo raskere kan den bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Nå har vi imidlertid kastet blikket langt inn i fremtiden, så tillat at det tar en viss tid for disse kommende forandringene å manifestere. De vil ikke skje over natten, men vil forløpe på velordnet vis. Utlevering av Velstands-Programmene samt nye Styresett og regjeringer, er blant de første forandringene, og andre venter i kulissene.

Vi håper at dere er godt i gang med å forberede dere selv til forandringene på det personlige plan. Vi tenker her på forandringer som vil gjøre at kroppen deres kan bli sunnere og dette henger sammen med deres valg av mat. Hold dere til frisk og fersk mat heller enn industriprodusert mat som vanligvis inneholder kjemiske tilsetningsstoffer. Fysisk aktivitet er også viktig, og selv bare det å gå tur hjelper, i motsetning til hard trening.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og i en så viktig tid i deres liv prøver jeg å hjelpe dere å følge med på forandringene. Jeg forlater dere nå i Lys og Kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge