Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 20 februar, 2015

SaLuSa, 20 februar, 2015


Gjennom en tid nå, har energien fra de høyere rikene hatt mer innflytelse, og en større rolle å spille i livene deres. Dette vil gradvis tilta etter hvert som de gamle og de nye energiene blir mer klart definerte. Den transmuterer mer av de lavere energiene og tar således fra dem deres evne til å holde tilbake Lysets fremmarsj. Sannheten er at dere er over kneika, som dere ville si, og at ingen ting annet enn suksess ligger foran dere. I mellomtiden er det mulig at ting på mange måter ikke ser særlig annerledes ut, men positive forandringer finner sted over alt i verden. De gamle splittende holdninger og synsmåter blir ikke lenger akseptert og folk er i ferd med å våkne opp til det faktum at som én rase, Menneskerasen, burde dere arbeide sammen til alles beste. Altfor lenge har disse som har hatt ubetinget interesse av at dere konkurrerte mot hverandre, lykkes med å fremelske en følelse for individualisme heller enn gjensidig samarbeid. Nå er dere, folket, imidlertid i ferd med å våkne opp og innse at som En Rase, er det i deres felles interesse å arbeide for hverandre. Vi ser tydelig at når det gjelder store og viktige saker, så kommer dere villig sammen og representerer en mektig, forenet kraft for det gode.

Så derfor, Kjære Sjeler, tro aldri at anstrengelsene deres for å bringe varig fred til Jorden ikke gir resultater. Dere oppnår mye mer enn dere greier å fatte og vi oppfordrer dere til å gjøre alt som står i deres makt for å spre Lyset. Dette betyr ikke at dere skal plassere det rett foran nesen på mennesker som ikke er klare for det, men at dere gir litt mer der dere vet at det vil bli vel mottatt. Men vær imidlertid nøye med at dere snakker om sannheten slik dere forstår den, for dere ønsker jo ikke å skape mer misinformasjon enn det som allerede finnes. Etter hvert som tiden går, vil mer direkte informasjon bli gitt dere, og gradvis vil et tydeligere bilde vokse frem. I tidligere tider kunne ting bare presenteres på en måte som folk kunne forstå, og en måtte være nøye med å ikke gjøre det for detaljert eller komplisert. Det har selvfølgelig alltid vært vanskelig å finne ord som kunne beskrive noe som ordene ikke var skapt for å beskrive. Nå har imidlertid vitenskapen deres utviklet seg med forbausende fart, så dette er ikke så vanskelig som det pleide å være.

Evolusjonen deres har gått fremover i kjempesprang, og selv om sannheten for det meste er holdt unna dere, ligger deres vitenskapelige fremskritt milevidt foran det som dere har fått vite om. Dere har allerede teknologi som gjør at dere kan reise til Månen, og har etablert anlegg på Mars som er mye mer avanserte enn det som er allment kjent. Det er imidlertid vår ønske at dere ambisjoner blir gjennomført i fredelige hensikter, og dette er umulig så lenge de mørke fortsatt har innflytelse. Vi kan si med absolutt tillit at denne situasjonen vil forandre seg, og det er skjebnebestemt at dere i fremtiden vil møte deres motstykker fra Solsystemet. Da og bare da, kan dere forvente å ta deres plass ved deres side og gå videre inn i Lyset sammen.

Dere har gått en lang vei for å nå frem til dette punktet i evolusjonen deres, og kan med rette betrakte det som en belønning for deres urokkelige søken etter sannheten og for at dere har spredt Lyset. På Jorden har det oftest vært vanskelig for dere å utvikle dere ettersom de mørke Sjelene har vært frie til å gjøre hva de måtte ønske for å forhindre at dere fant ut sannheten om dere selv. Sannheten er imidlertid et særdeles mektig verktøy som overlever til tross for alle forsøk på å forvrenge eller eliminere den. Nå er det flere og flere sjeler som er i ferd med å våkne opp, en mektig kraft for det gode har vokst frem og veileder dem mot sannheten som har blitt holdt skjult for dere. Som alltid, og slik det er helt naturlig, vil dere bli trukket til sjeler med tilsvarende vibrasjoner som dere selv, særlig i tilfeller der de vil kunne hjelpe dere i deres fremtidige utvikling. Dere har et ordtak som meget presist beskriver dette: "Når studenten er klar, dukker Læreren opp" og det er på denne måten at dere utvikler dere jevnt og trutt i et tempo som passer for hvor langt dere er kommet i deres utvikling. Så bekymre dere overhodet ikke om deres personlige utvikling, fordi ting vil utvikle seg etter hvert som de rette øyeblikkene kommer.

Dere kan ikke ha unngått å legge merke til at mørke hemmeligheter i stadig økende grad kommer frem i lyset, og uansett hvor mye de involverte måtte prøve, så er det ikke mulig for dem å hindre sannheten i å komme frem. Denne perioden har vi snakket om tidligere, hvor alt som har vært skjult vil bli avdekket. Man kunne si at dette er tiden hvor Lyset vil snu hver eneste stein så ingen ting kan holdes skjult lenger. Om folk tar med seg sine hemmeligheter når de "går over", så spiller dette likevel ingen rolle, ettersom hver eneste sjel vil måtte se sannheten om sitt liv i øynene. Uansett hva dere for øyeblikket måtte tro, så kan dere ikke skjule dem i de høyere vibrasjonene fordi, som dere allerede vet, er det kun sannheten som kan eksistere i Lyset. Så dersom dere skulle bære på mørke hemmeligheter, tenk over om ikke det ville være bedre å få fred med dere selv nå heller enn senere.

Prøv som dere kanskje ville si, "å holde dere et hestehode foran" og lev livet deres slik dere etter deres beste forståelse ville gjøre det når dere er i Lyset. Behandle alle sjeler som deres like, fordi bak hver ytre menneskeperson dere ser, befinner det seg en sjel, akkurat som deg selv, som for tusener av år siden kom fra Engleriket. På Jorden spiller hver sjel en rolle som medlem av Menneskerasen, men er ikledd en kropp som tjener sin hensikt i samsvar med hvor de lever. Enn videre vil den ha blitt genetisk utrustet med alt den måtte trenge for å spille ut sin rolle på Jorden. Så vi ber dere om ikke å bedømme andre på basis av hvordan dere ser på denne personen, men se på dem som en medreisende som gjennomgår de opplevelser og erfaringer de trenger for å utvikle seg. Vi tviler ikke på at noen av dere vil spørre: men hvis de alle opprinnelig var Engler, hvorfor har de da ikke mere Lys nå? Svaret er at i de lavere vibrasjoner, slik som deres nåværende 3dje dimensjon, er det vanskelig å bringe de høyere nivåer av Lys gjennom.

Imidlertid er det deres oppgave og mål å bringe mere Lys gjennom for å øke vibrasjonsnivået deres. På et tidspunkt i den nære fremtid vil dere i sannhet lykkes med det, og som resultat bli i stand til å løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Faktisk er det slik at så snart dere er rede til det, vil dere bli løftet opp, men dere vil fortsatt kunne besøke de lavere dimensjonene, ettersom dere vil være i stand til å senke vibrasjonene deres slik at dere kan gjøre det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dette er en frydefull tid å betrakte Lyset som utstråler fra Jorden, når det stadig vokser i styrke. Fortsett det gode arbeidet og vit at vi alltid er med dere, beskytter dere, og hjelper dere når de trengs. Som alltid forlater jeg dere i Kjærlighet og Lys.

Tusen takk, SaLuSa,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge