Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 10, 2011

SaLuSa, October 10, 2011Dere har et ordtak at “alle veier fører til Roma”, og visst er det like mange veier som fører til Oppstigningen, eller like få, dersom det er mange individer som har reist nøyaktig den samme veien. I så fall er det resultatet av deres egne valg. Dere har fått råd om hvilke veier som er best å ta for å sikre deres fortsatte utvikling, men når alt kommer til alt er det deres eget valg hvilken vei dere tar. Av det følger at det er dere selv som har brakt dere akkurat dit dere er nå. Det faktum at dere er her akkurat nå er også deres valg, så dere ville gjøre klokt i å være observante på hva dette livet gir av læringsmuligheter. Dere har med sikkerhet hatt med dere karma, og det har til dels vært med på å bestemme kursen i livet deres. Dersom dere leser denne meldingen er oddsen store for at dere er blant dem som har bestemt seg for å stige opp, og dere vil ha et travlere liv enn vanlig for å få ryddet vekk all karma. Hvor mye karma dere har med har dere vanligvis besluttet selv, så uansett hvordan du ser på ditt liv, så er det ditt eget valg i den sammenheng. Mange tror at de har gjort en gullkantet avtale, men det er ikke tilfelle, for alt må forstås ut fra et høyere nivå.

Noen ganger vil de tøffeste prøvelsene vente inntil dere har utviklet dere tilstrekkelig i deres forståelse, slik at dere kan takle dem. Så som dere skjønner, kan denne perioden i folks liv være ganske handlingsmettet, med ting som skjer hele tiden. Mens alt dette foregår, kan man til tider føle at man har feilet og mislykkes, men da må dere huske på at fra et åndelig synspunkt finnes ikke noe slikt. Dere vil instinktivt vite hva som er sant, så det er ingen hensikt å dvele ved fortiden og hva man kunne gjort annerledes. Å løfte seg selv opp er ikke ment å være vanskelig og ingen gjør med vilje livet vanskeligere enn det behøver å være. Dere kan selvfølgelig gjøre det lettere ved å forstå hvorfor dere går gjennom en viss fase, og det oppnår man ved ikke å gjøre den samme feilen om igjen og om igjen. Som vi ofte påpeker, så har dere mange sjeler som hjelper dere og sannheten er at dere aldri takler ting helt alene, og råd er å få hvis man bare er villig til å lytte.

Etter hvert som bevissthetsnivået deres stiger, så vil dere også komme Veilederne deres nærmere, og for dem vil det bli lettere å påvirke dere. Noen problemer, spesielt med andre familiemedlemmer og nære venner, blir bearbeidet og finner sin løsning når dere er ute av kroppen mens dere sover. Normalt sett husker dere det ikke konkret når dere våkner, men underbevisst holder svaret inni dere, både du selv og andre som er involvert. Har dere ikke opplevd å sove på en problemstilling og så våkner dere om morgenen og svaret er der? Det er slik det fungerer og igjen minner vi dere på at dere alltid får hjelp når dere søker den.

Vi fra den Galaktiske Føderasjonen er også deres veiledere, men på et mer generelt nivå, og vår innflytelse er rettet mot dem som er i maktposisjoner eller i myndighetene. Nå for tiden hjelper vi dem som aspirerer mot å lede dere ut av den nåværende kaotiske perioden. Det er ikke enkelt for slike sjeler ettersom de mørke maktene fortsatt har sine lakeier over hele verden, og det er dem som hindrer at ting kan bli gjort. En som har fått erfare dette er President Obama, den Lysende Sjelen som for tiden har så mange som prøver å sette kjepper i hjulene for alt han forsøker å få gjort. Imidlertid gjør vi stadig grep som fører til at den makten de har hatt i tusener av år raskt blir mindre. Vi har allerede satt en stopper for at de kan hindre utviklingen fremover og våre allierte er klare til å gi dem nådestøtet. Vi fullt ut forberedt til våre neste trekk, som vil sørge for at de blir fjernet en gang for alle.

Ta enhver ting etter hvert som de kommer, fordi som Lysarbeidere har dere den fordelen at dere forstår hva som foregår. Dere er i stand til å se bakenfor de ytre hendelser og således hensikten med dem. Ved å fokusere på fremtiden hjelper dere med å skape en sikker veg frem mot den. Tross alt bryter dere forbindelsen med alt som ikke lenger tjener dere og som ikke vil være med etter at det store skiftet finner sted. Tegnene ligger tydelig rett fremfor dere og indikerer hvor fremtiden ligger. Så snart vi kan kommunisere direkte med dere gjennom media, vil ikke folk lenger være i tvil om hvilken vei det går og hvordan fremtiden vil se ut. Vi ønsker oss at dere er helt klare på hvorfor vi er her, og det vil frembringe et lettelsens sukk fra dem som ennå ikke er klar over at vi kommer for å arbeide sammen med dere når forandringene skal gjennomføres.

Mange mennesker spør om de skal forandre sine planer, nå som de vet at omfattende forandringer vil skje i livene deres. Vi vil besvare det med å foreslå at dere fortsetter livet som dere pleier, inntil det eventuelt blir nødvendig å endre planer. De finansielle endringene vil rett og slett flytte dere til en annen arbeidsmåte, som vil være mye mer tilfredsstillende og sikre at dere er beskyttet mot alle de urettferdige, og til tider lovstridige skatter og avgifter, dere nå betaler. Pengene deres vil ha reell verdi og mindre vil gå til skatt, og ingen ting vil bli tatt fra dere før utbetaling. Når velstand eliminerer alle de problemene om kommer av at så mange har så altfor lite, vil livet bli mye mindre stressende og mye mer tilfredsstillende.

Alt det gale som har blitt gjort mot dere i med loven i hånd vil bli gjort godt igjen og i mange tilfeller må også lovene bli forandres. Etter hvert som dere løfter dere høyere i dimensjonene vil det vær mindre behov for Lover, fordi det høyere bevissthetsnivået gjør at dere vokser fra å overhodet tenke på å handle i strid med dem. På Jorden er fattigdom en av de store årsakene til kriminalitet og det stresset mange opplever i sitt daglige liv medfører at ting bygger seg opp over tid til man kan miste selvkontrollen. Lysarbeidere, som av natur er roligere og har kontroll på følelsene sine, vil neppe bli påvirket på en slik måte.

Det er på sin plass å påskjønne dere for å ha skapt de forholdene som nå tillater oss å presse på med vår hjelp for å hindre de mørke kreftene å stadig stikke kjepper i hjulene for deres Oppstigning. Er det ikke en rar følelse at dette året blir siste gang dere feirer Jul på tradisjonelt vis? Neste år vil det være helt nye former for feiring, og de vil være mye mer åndelige i sin form, mens de kommersielle interessene vil forandre seg til det mye mer seriøse. Feire for all del, men la fokus ligge på den virkelige grunnen til å feire.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og blir litt ivrigere for hver uke som går, fordi vi også kommer stadig nærmere til å ha åpen kontakt med dere. De innledende forberedelser er allerede gjort og de fleste regjeringer er forberedt på å ta offisielt imot oss. Det vil i sannhet bli en stor anledning for deres sivilisasjon og da er det helt på sin plass med feiringer.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge