Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 10, 2011

SaLuSa, August 10, 2011

Noen mennesker er redde for at Illuminati vil prøve å utnytte de problemene dere nå opplever i verden til sin egen fordel, slik at de kan skaffe seg verdensherredømme. Det har alltid vært deres ambisjon, men nå råder de ikke lenger over en slik makt at de kan greie det, og det er Lyset som vil vise veien til de løsningene som kan gjenopprette håpet og tilliten til fremtiden. Som de fleste av dere kan se, er det uro og sinne overalt omkring dere, som stadig øker, og det vil ikke stilne av før det er tatt tak i rotårsaken til problemene. Vår plan er den eneste som kan gi folk tilliten tilbake og vise at et kvantesprang fremover er mulig. Vi ber dere bare om å holde fokus på en ny verdensorden, et nytt paradigme, som kan løse de nåværende problemene. Alt det som skjer nå har blitt forutsett i mange år, ettersom de mørke maktene har planlagt at deres samfunn skal bryte sammen og kollapse. Av karmiske årsaker har det måtte få gå sin gang, men nå har tiden kommet for å sette en stopper for den pågående ødeleggelsen og det uungåelige sammenbrudd i deres sivilisasjon.

Kampen mellom mørket og Lyset har kommet til slutten nå, og selv om Lyset nå er den dominerende den dominerende kraften for godt, er det også nødvendig at folket ser at det tar over ansvaret for Jorden. Alt dette er i ferd med å skje og det bidrar til at Avsløringen presses frem. Det er derfor enda viktigere nå at dere holder fokus på fremtiden og ikke vakler, når dere ser det økende kaoset omkring dere og at lov og orden synes å falle fra hverandre. Renselsen, som allerede er i full gang, må nødvendigvis bringe til overflaten de negative energier som ligger under uroen og opprøret. På den måten kan de bli smuldret opp og transmutert, slik at Lyset kan få slippe inn. Vi for vår del stråler inn høyere vibrasjoner til Jorden for å styrke Lyset, som nå vokser raskere enn noensinne. Så la dere derfor ikke forvirre av tegnene på omveltning og forandring, for dere vil se at i det lange løp skjer de for å sikre det riktige resultatet.

Vi tar oss av de tingene som det haster mest med når det gjelder å hindre Illuminati å dra fordel av situasjonen i verden. Sammen vil vi nå målet om å skape stabilitet og således skape de forhold som skal til for at vi kan sette i gang neste trinn i vår plan. Så snart vi kan gjøre det, vil dere se at hendelsene skyter fart og dere vil ikke lenger være i tvil om at vi er ”over kneika”. Fra da av begynner en spennende tid hvor alt det dere har blitt lovet vil manifestere. Vi har alt det som skal til for å løse oppgavene, og mye mer enn det også, og selv om noen av dere er bekymret for tidsfaktoren, kan dere ta det helt rolig, ettersom våre teknologiske ressurser kan håndtere alt som måtte kreves av oss. Intet problem er for stort, og dere må huske på at vi har enorme ressurser vi kalle på om det skulle bli nødvendig.

For øyeblikket er alt i smeltedigelen og selv ikke vi kan vite akkurat hvordan det kommer til å arte seg. Vi vet imidlertid hva det vil lede til, og at ethvert forsøk på å støtte det gamle finanssystemet vil feile. Anledningen til å innføre et nytt økonomisk system er skapt av dem som aller mest ønsker at forandringen ikke skal skje. Det er derfor ganske ironisk at de vil måtte stå og se på innføringen av det nye pengesystemet, uten lenger å ha makt til å påvirke det. Den tiden er over da de kunne trekke i trådene bakom politikken og de mister stadig mer makt, fra den ene dagen til den neste. De ser skriften på veggen, som dere pleier å si, og vet at den uvegerlige slutten for dem, ikke kan unngås. Det er større krefter i sving enn de mørke sjelene greier å fatte, og deres dager er talte.

I mellomtiden ber vi dere ta ting som de kommer, en dag av gangen, mens dere tillater at fremtiden kommer inn i deres liv. Og dere trenger ikke bekymre dere, for suksessen er allerede sikret. Selvfølgelig vil det bli kaotisk, med ulike rykter som svirrer over alt, og det vil være rene festen for dem som ønsker å skape frykt. Dere må bare huske på hva dere har arbeidet for gjennom tusener av år, og dere kommer ikke til å bli skuffet. Planen er altfor stor og omfattende til at den kan utsettes særlig mye lenger, og dere vil få oppleve nytten av forandringene mye raskere enn dere kan forestille dere. Vi er klare til å sette i gang umiddelbart, og når vi først gjør det, kan det nok bli litt hals over hode, og skje mer enn dere klarer å holde oversikt over. Men uansett alt det, vil det bli moro og gledesfylt, fordi dere vet at det er helt og holdent til deres fordel, og til gode for Moder Jord.

Mange av dere leser fra en rekke kilder som er kanalisert fra utenomjordiske og det har sannsynligvis aldri vært en tid som nå, hvor det er en generell enighet om hva som er i ferd med å skje. La det være rom for ulike tolkninger av de hendelsene som kommer, for som dere liker å si: ingen ting står skrevet i stein. Ta med dere det som kjennes riktig i deres hjerte, og la det andre bare være inntil bildet blir klarere og dere kan se på det igjen. Det er én ting som vil skje uansett, og det er Oppstigningen, for den er bestemt av Skaperen. Mange veier leder dit, men til slutt vil dere være der, dersom det er deres ønske og dere er forberedt til det.

Dere er midt oppi der det skjer og vi ser ned til dere fra vårt utsiktspunkt høyt, høyt over dere. Vi har fritt utsyn og ser alt som skjer fra ulike vinkler, så vi ber dere ta trøst i det og være rolige, når vi forteller dere at alt vil bli bra. Ting utvikler seg raskt og vi håper å snart se en avslutning på de som har størst innvirkning på områdene av høyest viktighet. Avsløringen er et verktøy som er målrettet og vil åpne mange dører så snart kunngjøringene er skjedd. Sannheten vil sjokkere mange når det blir klart i hvilket omfang dere har blitt kontrollert, og mange vil ha vanskelig for å tro det. Imidlertid er tiden kommet da dere skal begynne å finne ut hvordan det har skjedd og hvem som har vært ansvarlig.

Selvfølgelig er det mange av dere som allerede er kunnskapsrike og politisk våkne. Like fullt vil sannheten om hva som har foregått bak scenen bringe mang en overraskelse. Det som vil være til stor hjelp for dem som har mye å fortelle, vil være forandringer i lovverket og det at de blir fristilt fra taushetsplikten og de eder de har avlagt, som skulle sørge for at de ikke snakket. Dette blir mulig fordi verdensfred vil bli proklamert og gjør en slutt på all krig. På den måten vil det ikke lenger vil være noen grunn til å hemmeligholde ting av militære hensyn. I et opplyst og oppløftet samfunn vil deling være det naturligste av alt, fordi det eksisterer et ønske om at alle skal få glede av alle oppdagelser og nyvinninger. På den måten vil dere til enhver tid ha de mest up-to-date innovasjoner og som sivilisasjon vil dere raskt utvikle dere sammen. Det er også verdt å merke seg at det blir helt og holdent unødvendig å samle seg rikdom, for når alle har alt de trenger, så finnes det ikke lenger noen grunn til å forsyne seg med mer enn man har bruk for.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over å kunne hjelpe dere med å forstå hva det innebærer å leve i de høyere dimensjoner. Det er lutter glede og svært tilfredsstillende, og dere kan være deres Sanne Selv, som Vesener av Lys og Kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge