Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 11. november, 2016


Mike Quinsey - 11. november, 2016

Mike Quinsey

For det amerikanske folket var resultatet av presidentvalget en total overraskelse ettersom det var mye jevnere enn man hadde spådd og Trump opplevde en springflo av sterk støtte, i stor grad fra folk som hadde ventet med å bestemme seg helt til de siste dagene. Ingen av de to kandidatene var særskilt vel mottatt som kandidater til en så viktig posisjon som president i USA. Imidlertid vil det, sannsynligvis innen en periode på tre måneder eller mindre, etter all sannsynlighet skje ting som vil overskygge alt det som har skjedd hittil. De nye Amerikas Forente Stater venter i kulissene på å bli proklamert, og det betyr at valgresultatene ikke lenger vil ha noen relevans etter at det har skjedd. Under disse omstendighetene er det forventet at Trump vil trekke seg og således åpne opp for nye kandidater i et nytt valg. I så tilfelle blir Paul Ryan ansett for å være den som blir innsatt som interrimspresident frem til nye valg kan bli avholdt.

At dette skjer, er ikke til å unngå og ingen ting kan hindre store forandringer fra å skje ettersom de allerede er skrevet inn i fremtiden og vil manifestere temmelig snart. Dette vil bli vendepunktet for hele Menneskeheten, som da beveger seg inn på en vei som vil frigjøre dem fra de mørke Sjelenes makt og herredømme. Dette vil sette Menneskeheten i stand til å gjøre kvantesprang fremover og dere vil få bevitne introduksjonen av fordelaktige og høyst velkomne forandringer som har blitt holdt tilbake altfor lenge. Så mange begivenheter har ligget og ventet på en anledning til å avdekke den sanne fremtiden for Jorden og hennes beboere.

Dette er endetiden i en Solar syklus som har vart i mer enn 25.000 år og i løpet av den perioden har praktisk talt alle sammen hatt mangfoldige liv på Jorden. Dere har kommet dere vel gjennom dem og har blitt mye mektigere sjeler enn da dere begynte denne syklusen. Evolusjon er nøkkelen til alle opplevelser og erfaringer dere har hatt og læresituasjoner blir ofte gjentatt for å sikre at dere har lært det hele godt. Som Sjelegruppe har dere lykkes der hvor tidligere sykluser har endt i katastrofe. For hver gang gikk de sjelene som ikke var klare til å stige opp, inn i en ny syklus for å fortsette sin erfaring og læring med tanke på å utvikle seg gradvis videre og skape en ny anledning til å stige opp. Det ligger overhodet ikke noe press på dem, for hver eneste sjel får lov til å utvikle seg i sitt eget tempo. De vil imidlertid fortsatt få støtte av sjeler som har sluppet seg ned fra de høyere riker nettopp i den hensikt. Noen av dem vil imidlertid komme fra andre sivilisasjoner og alle har meldt seg frivillig. Dette er helt vanlig blant dem som allerede har steget opp.

Når sannheten om deres sanne selv begynner å bli avdekket, vil det være mange som finner den vanskelig å tro, og det vil gi både sjokk og glede. Dere kan imidlertid være fullkomment trygge på at de som har blitt gitt rollen med å legge sannheten frem for dere alle, ikke vil etterlate noen som helst tvil hos dere om at det er sannhet. Forandringene på Jorden vil bringe dere fordeler og goder som er garantert å høyne livskvaliteten deres. Det vil bli en æra hvor dere har alt dere trenger for å sikre et komfortabelt eksistensnivå. En æra hvor dere ikke trenger å bekymre dere om deres liv og helse ettersom standardene vil være mye høyere enn før. Mange gamle transportformer vil forsvinne og åpne veien for nye som er mye mer pålitelige og ikke forurenser hverken luft eller jord. Havene og ferskvannsressursene vil også bli renset nærmest over natten takket være bruk av avanserte teknologier.

Med tiden vil all healing bli utført med kun lys og lyd, så det vil skje en absolutt revolusjon på dette området. Således inneholder fremtiden mye som vil glede dere og forbløffe dere og dere vil absorbere de høyere vibrasjonene og ha perfekt helse til enhver tid.

Når dere først begynner å «drømme» om disse fremtidige godene, så vil dere også trekke dem til dere. Jo flere sjeler som gjør dette, jo raskere vil dere kunne ta dem i bruk. Det er også verdt å nevne at nødvendigheten av å bruke mesteparten av livet deres med å gå på jobben også vil bli borte ettersom mye av det dere fortsatt gjør manuelt vil bli utført av roboter. Allerede nå har utviklingen kommet ganske langt og de utfører i dag en rekke enklere oppgaver. Det som stort sett var science fiction i forrige århundre er nå raskt i ferd med å bli virkelighet og dette gjør det mulig for dere å endre måten dere lever på temmelig raskt. Og mange fremskritt som har vært holdt skjult for dere, og som dere ikke har fått ta del i, vil skyte fart så snart de mørke Sjelene, som holdt dem tilbake, blir fjernet.

Det beste dere kan gjøre er å ha et åpent sinn dersom dere ønsker å utvikle dere raskere når nye idéer og fakta blir presentert for dere. Noe som angår mange henger sammen med fødselen av et nytt familiemedlem, når man lærer at en sjel tar bolig i barnet før det blir født og har valgt hvem som skal bli dens foreldre. Dette valget blir gjort med tanke på hva slags livsopplevelser de ønsker å ha frem til de blir voksne og kan gjøre ting på sin egen måte. Dette valget er gjort på bakgrunn av ting de har behov for å lære og i mange tilfeller er dette en pågående prosess og de kan inkarnere flere ganger med de samme foreldrene. Alt er naturligvis ikke prøvelser og hardt arbeid, for karma vil også omfatte de gode tidene i livet deres, når dere får en velfortjent pause og oppnår det dere ønsker dere. Det er også verdt å huske på at livsplanen dere blir nøye gjennomtenkt og deres valg av foreldre vil være dem som er best egnet til å gi dere det dere trenger for å lykkes.

En del lesere vil tvile på at de valgte sine foreldre fordi de har hatt en vanskelig barndom. Men dere kan være sikre på at i slike tilfeller, så skyldes det ikke noen feil, og uansett hvilken grunn dere hadde for å velge dem, så var det for å gi dere de opplevelser og erfaringer dere trengte. I slike tilfeller er oftest karma involvert idet dere har en del ting dere ikke har fullført, som må gjøres ferdig. Når dere begynner å tenke på den karmiske sammenhengen, så kan det hjelpe dere å finne grunnen til de opplevelsene dere har hatt. Samtlige har verdi og noen er avgjørende viktige for deres videre fremskritt i deres evolusjon. Dere kan ikke unnslippe dette unntatt ved å ende deres liv før tiden, men denne type handlinger skaper bare enda flere problemer for dere. Ta livet på alvor og gjør deres beste til enhver tid, så vil dere forhåpentligvis klare å gjøre dere ferdig med det en gang for alle. Noen av dere tviler kan hende på at dere valgte foreldrene deres ettersom dere har hatt en tøff og vanskelig oppvekst, men vit at dette kan virke begge veier, for foreldrene kan også ha ting de skal lære.

Fordi dette er endetiden er mange sjeler svært travelt opptatt med å høyne sine vibrasjoner og med å øke sjansene sine for å kunne løfte seg opp og ut av de lavere vibrasjonene. Mange vil lykkes med det og intuitivt vite når de er på rett spor mot suksess. Vær omtenksomme og vennlige mot andre sjeler og la det være rom for deres manglende forståelse dersom de mangler kjærlighet for andre Mennesker. Alle sjeler blander seg med hverandre på Jorden og alle lærer av hverandre, så vær våken og legg merke til når dere mister kontrollen, og når dere har funnet årsaken, så er det svært lite sannsynlig at dere må oppleve det på nytt.

Ting er på i ferd med å nå et punkt hvor store ting må skje temmelig snart ettersom det er en voksende uro blant folk som har liten eller innen peiling på hva som foregår. De kan bli temmelig frynsete i nervene og dette er oppskriften for at ting skal komme ut av kontroll. Det er behov for veiledning og tilstrekkelig hjelp til å la dem få vite at fremtiden kommer til å bli aldeles vidunderlig, slik at de kan endre sine oppfatninger, fordi livet kommer til å bli mye bedre.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge