Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 18. november, 2016


Mike Quinsey - 18. november, 2016

Mike Quinsey

Jorden og dens befolkning befinner seg midt oppi en omfattende forandringsprosess og den har et slikt omfang at det er nærmest umulig å holde seg oppdatert om alt som skjer. Husk imidlertid, uansett hvilket syn eller oppfatninger dere måtte ha, at forandringene er nødvendige for at Menneskeheten skal kunne bevege seg inn i den Nye Tidsalderen. Det vil bli mye misnøye ettersom mange mennesker bare vil se det umiddelbare resultat av det som skjer, uten å forstå de sanne beveggrunnene bak forandringene. Det vil virke temmelig kaotisk, men denne «filleristingen» av de gamle systemene er helt nødvendige for å tvinge gjennom de reformene som kreves dersom de skal bli «gjenoppfunnet» og egnet for den Nye Tidsalderen. Husk på at dere med tiden vil gå inn i den Nye Tidsalderen og det er mye arbeid som må gjøre for at alt skal bli klart til det. Det er også et aspekt av å hente inn etterslepet når det gjelder forandringer som har blitt stukket kjepper i hjulene på, men som er avgjørende viktige med hensyn til å bygge veien som skal ta dere inn i de høyere dimensjonene. Følgelig er det ingen ting som er av lavere vibrasjoner som kan være med videre, og de må da falle bort. Den samme logikken gjelder for alle sjeler, og det vil komme til et punkt der bare de som er klare kan stige opp.

Mange vil komme til å bekymre seg om hva de må gjøre for å komme videre og være sikre på at de kan stige opp. Svaret er enkelt, for dersom dere fortsetter å holde vibrasjonene deres høye og sprer kjærlighet til alle uten unntak, så har dere absolutt ingen ting å frykte. Det krever en sjel med sterk vilje for å greie å holde seg sentrert når alt omkring dem er i forandring og fremtiden synes usikker. Tro på dere selv og hold fast ved det dere tror på, så vil dere med tiden se at fremtiden blir tydeligere og tydeligere. De gamle energiene vil smått om senn forsvinne og i deres sted vil det komme en lysende fremtid fri for alle de gamle problemene. Sjelene av lav vibrasjon vil være borte og med dem også planene deres om å styre livene deres og ha total makt over dere og deres muligheter for fremtiden. Enden på deres tid var uunngåelig straks det ble helt klart at uansett hva de måtte finne på, så ville den Nye Tidsalderen manifestere.

Som vi allerede har snakket mye om, så vil de positive forandringene ta tid, men så snart de kommer i gang og ventetiden er over for dere, så vil dere glede dere over å være tilstede i denne perioden og i mange tilfeller ta aktivt del i den. Det er helt sikkert at det dere opplever vil være mye mer til deres glede og fordel, og alt det gode arbeidet som blir gjort vil komme alle til gode. En re-valuering av alle lands valutaer er i gang og det vil også være oppmuntrende å vite at uansett hvilke prosjekter som settes i gang, så vil det være penger nok til å gjennomføre dem. Dere kan være helt trygge på at de sjelene som skal ha ansvaret for massive fondsmidler for gjenoppbygging og andre humanistiske prosjekter, vil være håndplukket på grunn av sin dedikasjon og pålitelighet når det gjelder det høyeste beste for hele Menneskeheten.

Det er ikke mer enn naturlig at de fleste mennesker ønsker å få vite spesifikke datoer for viktige begivenheter som lenge har blitt forutsagt. Fra de høyere dimensjonene, hvor alt er i nået, er det imidlertid ofte vanskelig å si noe entydig om dette, på grunn av hvordan dere lever i 3dje dimensjon. I tillegg er det en stor grad av fluiditet i alt som skjer og det finnes ulike veier til målet. Dette er årsaken til at dere alltid blir oppfordret til å fortsette å holde fokus på det dere ønsker dere. Som dere nå burde vite, så kreves det bare et relativt lite antall mennesker for at forandringene skal bli til virkelighet. Så behold beina på bakken og deres håp og drømmer på det høyeste, så vil dere til slutt høste belønningen for deres besluttsomhet og utholdenhet. Dere er nær ved å motta det dere har drømt om i tusener av år, og det har dere gjort dere vel fortjent til.

Det er ikke mye av sanne nyheter som når dere gjennom de normale nyhetskildene, som fortsatt er i høy grad kontrollert og sensurert. Internett er imidlertid fortsatt deres beste informasjonskilde og pålitelige nyheter er ganske sikkert rapportert på mer enn ett nettsted. Likevel er det vanskelig å finne linker til alle nyheter om hva som skjer, for en del blir ansett å være altfor hemmelige til å slippes ut i det offentlige rom. Ikke desto mindre skulle dere likevel kunne greie å skaffe dere et noenlunde relevant bilde av hva som skjer rundt om i verden. Den største hindringen for at dere skal finne sannheten, er alle de falske rapportene som legges ut på nettet med overlegg for å forvirre dere og skape tvil. Vær derfor forsiktige med hva dere godtar som sannferdig og dersom dere har god intuisjon kan dere sannsynligvis identifisere artikler eller nyheter som bærer lavere vibrasjoner.

Dere kan være helt sikre på at det foregår mye i kulissene og at mange sjeler er dedikert til å sørge for at Lyset vinner kampen mellom de positive og negative kreftene. Selv om det var forutsagt, var det endelige resultatet aldri helt sikkert, men avhang av dem som er av Lyset og som gjør sin del for å sikre at det manifesterer. Det er all grunn til å gratulere dere med at dere har stått stødig gjennom mange år med usikkerhet og aldri vaklet uansett hva som skjedde på Jorden. Dere vil bli belønnet på så mange slags vis ved at dere vil stige opp og nyte til fulle å bli løftet opp i de høyere dimensjoner. Dere vil ha deres del av æren for Lysets seier som vil bli feiret i mange år fremover. Imidlertid er det fortsatt arbeid som må gjøres når de mørke Sjelene om kort tid ikke lenger vil være i stand til å øve innflytelse på eller kontrollere hva som skal skje i fremtiden.

Nå som ting har utviklet seg så positivt, kan alle Lysarbeidere være mere åpne om sitt arbeid og hjelpe andre å forstå hva det er som skjer på Jorden. Mange vil bli forvirret og bekymret om fremtiden og trenger forsikringer med hensyn til det endelige resultatet av hendelsene som for øyeblikket finner sted på Jorden. Fremtiden vil overgå de fleste menneskers forventninger ettersom forandringene vil forandre samfunnet til det ugjenkjennelige, til et samfunn som er integrert og i stand til å møte og understøtte alle menneskers behov.

For øyeblikket vil ting fortsette å skride frem inntil et definitivt resultat blir oppnådd, et utkomme som gjør at Menneskeheten kan komme videre og begynne å etablere den nye Republikken og den Nye Tidsalderen. De menneskene som kan sørge for dette, befinner seg allerede på Jorden og er godt forberedt og står klare til å gjennomføre sitt arbeid. Det vil begynne med små steg, men vil utvikle seg raskt så snart de nødvendige pengemidlene legges inn i dem. Disse vil komme gjennom GESARA og massive pengefond vil bli tilgjengelige. Dette burde bli en av de første utviklingsstegene som vil iverksettes så snart alle planene ligger klare. En del av disse prosjektene vil være massive og dekke alle menneskers viktigste behov.

Rystelsene etter presidentvalget i USA kan fortsatt føles og det gjenstår ennå å se hva de til slutt fører til, men de har rystet svært mange mennesker ut av sitt søvngjengeri. Valgresultatet har også ført til stadig nye avsløringer og avdekket mye av de mørkes gjerninger. Spørsmålet er om dere vil respondere med å bringe Lyset inn eller om dere vil tillate at deres frihet blir ytterligere erodert. Dette er en tid for handling dersom dere skal eliminere trusselen som truer deres eksistens. Motstanden mot dem øker raskt, og det er ikke noe for tidlig, ettersom de var fast bestemt på å etablere én enkelt verdensregjering som de selv hadde total kontroll over. Imidlertid vil hele sannheten om deres aktiviteter komme ut og folk vil bli fullstendig sjokkert over hva de da får vite.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge