Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 9, 2012

SaLuSa, July 9, 2012

Uansett hva dere ser foregår i verden omkring dere eller hører om, så kan dere være sikre på at det foregår mye mer enn dere aner. Hele tiden er vi aktive og hjelper våre allierte å nå sine mål, men inntil det virkelig begynner å haste unngår vi å blande oss direkte inn. Dere kan stole på at vi er kontinuerlig på vakt for å sikre at våre allierte er trygge, for selv om vi vet at de mørke sjelene er klar over at deres tid er omme, representerer de fortsatt en trussel. Uansett hvilke forsinkelser som har skjedd, kan dere være sikre på det ikke forandrer våre planer og alt det vi hadde planlagt å gjøre vil bli gjennomført. Tiden er ikke av så stor betydning for oss, ettersom vi ikke arbeider etter lineær tid, selv om den likevel er så viktig i deres liv.

For det første ser vi deres seier som om den allerede har skjedd, så vi vet at fremtiden deres er sikret uansett hva som skjer. Store forretningskonserner vakler og forretningsforehavender som er basert på korrupte arbeidsmåter blir avslørt én etter én. De har ingen mulighet til å motstå de høynede energiene som stråles inn til Jorden og som transmuterer de lavere energiene som de har benyttet seg av. Sannheten siver ut dag for dag og folk får øynene mer og mer opp for hvordan de har latt seg fange i Illuminatis planer om å gjøre dere til slaver. Det er ikke lenger mulig og hele deres sivilisasjon deltar nå i et verdensomspennende krav om omfattende forandringer, som vil frigjøre dere fra de lenkene som har blitt lagt rundt dere. De Forente Stater er hovedfokus for det som skjer og ved å være et eksempel vil de lede verden tilbake til frihet og velstand. Det vil ikke skje over natten, men uansett vil det skje mye raskere på grunn av vårt nærvær.

Universets øyne er på dere og det er ganske forbausende at en slik liten planet vekker så mye interesse, men det som skjer med dere og Jorden, vil være av ytterste betydning for hele Universet. Dere er, for å si det slik, den siste mursteinen i forandringens byggverk og den påfølgende Oppstigningen som alle venter på. Da dere steg ned i de lavere vibrasjonene, visste dere at deres rolle var svært viktig for andre, og dere er høyt elsket for alle de offere dere har gjort for dem. I utgangspunket var dere fullbårne Sjeler av Lyset som visste at dere kunne greie å erfare mørket og likevel til slutt finne veien tilbake. Så når dere ser på alle deres medreisende, så vær snill å huske at de er alle det samme som dere selv. I Guds øyne er ingen sjel bedre enn en annen, men kun på ulike erfaringsstadier.

Kjære Sjeler hold blikket festet på fremtiden deres og prøv på alle mulige måter å unngå å kaste bort deres tid og energi på ting og temaer som hører til det gamle regimet som er på vei ut. Deres skjebne er forseglet og de vil bli fjernet hvis de forsøker å stikke kjepper i hjulene for våre planer. For øyeblikket stikker de fortsatt hodene sammen for å forsøke å forsinke dem, men de vil ikke lykkes ettersom vi er fullt klar over hva de holder på med. De ledende spillerne i Illuminati får fortsatt tilbud om å tre ned på ulike vis og gi fra seg makten, og på én eller annen måte vil de bli fjernet. Straks deres innflytelse og makt blir stoppet, vil hele kabalen falle fra hverandre og ikke lenger være den trussel de er i dag.

Lyset som i disse dager gjennomsyrer deres verden løfter opp stadig flere sjeler som fullstendig har vært holdt nede av de lavere vibrasjonene og de begynner sakte men sikkert å forstå sannheten om sine liv. De innser nå at de har blitt forhindret i å finne den sanne forståelse av meningen med livet og er åpne for sannheten som nå kommer frem. Vi kan garantere dere at vi vil gjøre vårt beste for å formidle informasjon til dere som vil løfte dere alle opp og lede dere inn en vei som fører dere inn i Lyset. Til å begynne med vil dere finne det forvirrende på grunn av så mange ulike meninger som noen vil hevde er sannheten. Som alltid antyder vi at det beste er å følge intuisjonen, men pålitelige lærere vil tre frem på Jorden, som vil være respektert og folk vil lytte til dem på grunn av deres evne til å formidle sannheten.

La enhver distraksjon fare som måtte oppstå på grunn av det som hender omkring dere og rett øynene mot Oppstigningen og det som kommer etter den, så vil dette bli en av de mest storartede periodene i deres liv. Etter å ha opplevd tøffe levekår, fattigdom og nød vil dere omsider befinne dere i en situasjon hvor dere kan nyte alle fordelene ved å være i en høyere dimensjon. Renheten og friskheten i luften, jorden og sjøene vil virke uvirkelig etter alt dere har opplevd. De klare fargene og skjønnheten i alt omkring dere vil være en sikker indikasjon på at dere er på et sted der skaperverket uttrykkes i sin høyeste form. Harmoni og balanse vil finnes hvor enn dere snur dere, samtidig som fred og glede vil være en naturlig del av livet. Det som kanskje vil oppleves som mest forbausende for dere er at alle andre livsformer ikke bare snakker med hverandre, men også med dere. Det vil være temmelig ulikt det dere har vært vant til og dere vil finne stor glede ved alt som er å oppdage alt som finns i de høyere riker.

Hvorfor skulle dere bekymre dere om de nåværende tilstander når så mye er i ferd med å forandre seg til det bedre i løpet av så kort tid? Ta ting etter hvert som de kommer, for dere har evnen til å takle det som kommer etter alt dere allerede har erfart gjennom livene deres. Usikkerheten om fremtiden deres er jo eliminert, så dere kan bare overse forsøkene på å distrahere dere. Noen ganger kan den komme innenfra, fra folk som ennå ikke kjenner sannheten. Som dere allerede vet, er det mange som er fastlåst i sin tro og som fortsatt forventer at katastrofer vil skje i de siste månedene, på et vis som skal sette dem fri fra Jorden som De Utvalgte. På samme måte som enhver annen sjel vil de oppleve det de selv har skapt, så dere kan gi rom for dem og andre til å snakke om sin egen sannhet uten å la dere påvirkes av det. Det er ikke deres oppgave, ei heller deres ansvar, å forandre andres tro, med mindre de inviterer dere til det.

Etter hvert som dere lærer om livet og hvordan det fungerer, vil dere forstå at dere ikke må blande dere inn i en annens sjels livsvei og levemåte. På samme vis må vi også ofte tre tilbake og tillate at dere skaper deres egen vei fremover. Det er deres eget valg hva dere opplever og selv i denne endetiden vil dere ha planene klare og allerede lagt. Dere vil kanskje ikke på forhånd vite hva de er, men dere kan stole på at veilederne deres og andre hjelpere sørger for at ting går som de skal, slik at dere får erfart og opplevd det som er nødvendig for deres utvikling. Dette kan være kaotiske tider, men de er like fullt planen for deres sivilisasjon som utfolder seg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at den Galaktiske Føderasjon vil være ved deres side hele veien til Oppstigningen og enda lenger. Det er vår plikt og vårt ønske å se til at dere kommer hjem hele og sunne.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge