Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 9, 2011

SaLuSa, March 9, 2011

Det vil bli fred på Jorden fordi dere har villet at det skal være slik. Men freden har også en pris og mange kjære sjeler har trådt fram for å kjempe for den. Kampene utkjempes nå, men ikke nødvendigvis på et fysisk nivå. Det foregår også mentale kamper og når Lysets kraft blir den dominerende kraften, vil kampen vinnes uten blodsutgytelse. Vårt nærvær vil hjelpe dere i innsatsen for å få forandringene til å skje, men noen folk er ikke villige til å gå av på stillferdig vis. Vi overvåker alt som skjer på Jorden og vi vil forsøke å stoppe forsøk utenfra på å blande seg inn i et annet lands indre anliggender. Det bør alltid være landets eget folk som setter i gang arbeidet for forandring. Hjelp utenfra kan bare gis når det blir bedt om det og selv da må det skje ut fra de mest høyverdige motiver.  

Det er tydelig at overgangsperioden som verden går gjennom vil kunne ta mange måneder ennå, men i noen land vil fremskrittene kommer raskere enn i andre. Generelt sett vil det være de høyest utviklete landene som vil være tregest til å reagere på folkets krav om forandring. Illuminati har mer makt i disse landene og fremskrittet kan gå svært sent. Våre allierte har imidlertid for lengst identifisert dem som står i veien og man forsøker på alle mulige måter å få dem fjernet. En ting er sikkert og det er at jo lengre dette fortsetter uten en løsning, jo flere mennesker vil trå frem og sørge for at sannheten bli kjent. Det vil gradvis vokse frem en kraft som ikke lar seg stoppe og de som benytter seg av den, vil få mye støtte og beskyttelse slik at de kan utføre sine oppgaver. Intuisjonen deres må få avgjøre hvem dere vil støtte, men dere må være årvåkne og utvise forsiktighet på grunn av den desinformasjon som også finnes rundt dere.  

Hver gang det oppstår en periode med kaos, så vil også flere mennesker bli inspirert til å gripe til handling og med dem vokser den kraften som arbeider for det gode, slik at problemene kan løses. Vi har ofte snakket om folkets makt og den har aldri vært så stor som nå. Dere har allerede sett hva den kan oppnå i Nord-Afrika og Midt-Østen. I noen mer demokratiske land vil denne arbeidsmåten i seg selv kunne brukes til å oppnå forandringene. Dere står imidlertid fortsatt overfor full ut kontrollerte media som fortsatt mangler ytringsfrihet og det er der internett virkelig får sin betydning. Dets største verdi ligger i evnen til å bringe hundrevis, ja tusenvis, av mennesker sammen for en felles sak. Det er på grunn av dem at energinivået har vokst eksponentielt og til slutt skapt respons. Alt er tross alt energi og energier påvirker hverandre.  

Tiden er inne nå for at dere kan regne med å legge merke til forandringer i deres egne bevissthetsnivåer, siden de løfter seg i takt med at energinivåene øker omkring dere. Følelsen av ro og evnen til å beholde roen, vil være èn indikasjon på det og ettersom ukene går vil dere kunne se det tydelig hos stadig flere mennesker. Det vil være de spesielle dagene hvor himmellegemene står i kraftfulle posisjoner i forhold til hverandre, som skaper de virkelig betydningsfulle endringer. En slik anledning vil finne sted i forbindelse med vårjevndøgn den 20. mars og i løpet av året kommer også en virkelig kraftfull konstellasjon den 11. november. Disse er alle en del av oppbygningen for å forberede dere til det siste året før Oppstigningen. Innen den tid vil dere ha sett klare bevis på hvilken viktig periode dere er på vei inn i og dere vil også ha fått oppleve noen av de store forandringene dere er blitt lovet.

Det er så mye som ligger foran dere i form av forandringer som skal skje, at det vil være vanskelig å forestille seg det uten å få litt hjelp. Transport, for eksempel, vil fortsatt spille en livsviktig rolle, men der hvor det i dag brukes forbrenningsmotorer, vil de bli erstattet av forurensningsfrie drivkilder og bruk av elektromagnetisk energi. Mye av deres ferdsel i nærområdene vil foregå under jorden, mens små romskip vil være tilgjengelige for lengre reiser over havet. Hvordan det utvikler seg er deres ansvar inntil et visst punkt, men vi vil fritt gi dere den teknologi som behøves. Noe av den er allerede i bruk i hemmelighet for de amerikanske styresmaktenes lysskye operasjoner og også til å løfte mennesker opp ved hjelp av energistråler. Dere har gjennom noen tid hørt om ”fri energi” og den vil være drivkilden i mange innretninger som er ganske enkle i sin konstruksjon. I tillegg er de billige å produsere og det sikrer at det er uproblematisk å masseprodusere dem, uansett hvor mange man trenger.  

Oljeindustrien vil etter hvert bli overflødig og det vil med ett slag eliminere en av de største forurensningskildene. Dette vil gjøre prosjektene våre med å fjerne eksisterende forurensning mye lettere, når vi vet at de samme problemene ikke vil komme tilbake. Når vibrasjonene øker vil sykdom bli stadig mindre vanlig og resultatet blir en befolkning med langt bedre helse. Legemidler i medisinsk praksis vil bli unødvendig og utviklingen i behandlingsmetodene vil fjerne seg fra nødvendigheten av dem. Mer avanserte helingsmetoder vil bli tatt i bruk, som baserer seg på lyd, lys og farge. Verdien av disse metodene er erkjent og i bruk allerede nå, men de kan utvikles mye lenger enn de er i dag. Med tiden vil selv disse fremskrittene bli overflødige, fordi kroppene deres vil ha blitt så mye forbedret at de ikke lenger vil være sårbare for noen som helst slags sykdom. I de høyere dimensjoner eksisterer kun det perfekte og deres evner vil være av en slik art at dere selv vil skape mye av det dere bruker.

På områder hvor dere har blitt snytt for å få del i de nye teknologiene, vil vi løfte dere frem til et enda høyere utviklingstrinn. Således vil dere få oppleve store fremskritt og utviklingssprang og på kommunikasjonsområdet vil de forbause dere. Ikke bare vil alle kunne komme i kontakt med hverandre uansett avstand, men dere vil også kunne se hverandre. Videre vil det finnes oversettelses-innretninger som håndterer ethvert eksisterende språk. Underholdningssektoren vil også dra nytte av disse fremskrittene, men programmene vil gjenspeile det nye samfunnet som reiser seg fra det gamle. Vold og liknende negative aspekter vil ikke lenger være en del av det, i og med at dere har nådd et høyere bevissthetsnivå som ikke tolererer eller ønsker slikt.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere vil få stifte bekjentskap med mange nye fremskritt så snart vi kan møte dere alle. Vi kan se helt tydelig hva dere trenger og hva som må prioriteres. I tillegg ser vi at dere har svært mange kunnskapsrike folk blant dere som raskt kan tilpasse seg det nye. Dette var å vente i og med at tankene deres får hjelp av eksterne påvirkninger, som ofte har kommet fra oss. Med slike metoder har vi hjulpet deres utvikling ved å introdusere nye idèer for dere.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge