Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 3 oktober 2014

SaLuSa, 3 oktober 2014

Undervurder aldri de evner og teknologi vi er i besittelse av som kan transformere Jorden deres i løpet av svært kort tid, slik at den passer mye bedre med deres forventninger om fremtiden. Dere er for eksempel nærmest kondisjonert til å forvente at en eller annen del av Jorden alltid vil være involvert i krig. Overalt rundt dere kan dere se bevis på krigene som har herjet planeten i århundrer, uten at det synes å være noen ende på denne dødens og ødeleggelsenes runddans. Freden synes å være like langt unna som alltid og Menneskeheten fortsetter å ødsle med Jordens ressurser samtidig som millioner av mennesker i sivilisasjonen deres lever i sult og elendige kår. Og likevel, til tross for alt dette, kan vi få en øyeblikkelig slutt på all krig, men det kreves at det finnes en aksept for meningsfylt fred og en kollektiv intensjon om å bli som Ett i fremtiden. Noen ganger er det slik at den eneste måten å gjøre fremskritt på, og oppnå fred for alle, først kan komme når dere som sivilisasjon anerkjenner at dere alle i Menneskerasen er Ett. Når man ser på historien deres er dere trege til å lære, men som dere sier “vi nærmer oss nå!”.

På et eller annet tidspunkt i nær fremtid vil det skje, fordi dere har gjort tilstrekkelig åndelige fremskritt, at tiden kommer til å tillate slike sjeler å gjøre raske fremskritt uten å bli hindret av dem som fortsatt henger etter. Dette er overhodet ikke ment som kritikk mot dem, men et spørsmål om å gjøre det mulig for dem som er rede til det å ta steget inn i de høyere vibrasjonene, uten å bli forsinket av dem som ikke er det. Tross alt er det helt uunngåelig at de som ikke er rede til å gå inn i de høyere vibrasjonene vil finne sin egen vei å gå for å fortsette sin evolusjon. Den nye syklusen har begynt og sakte, men sikkert vil alle etterlevninger av den gamle forsvinne, for å bli erstattet av en mer oppdatert versjon som er født av Lyset. Det vil lenger ikke finnes noen plass for de lavere vibrasjoner, som i alle tilfelle ikke hadde kunnet eksistere i de høyere, og alle tanker vil være på et nivå basert på Lys og Kjærlighet.

Moder Jord vil også fryde seg over de forandringene som vil føre til at hun blir brakt tilbake til sin opprinnelige stråleglans. Dere vil bli forbauset over hvor raskt det kan skje, og det vil være både en herlig og spennede til å være på Jorden. Når de høyere vibrajonene igjen er kommet tilbake til Jorden, kan våre Venner fra Verdensrommet også komme, slik de så lenge har ønsket, og de vil bruke sin kompetanse og erfaring til å sette fart i forandringene på Jorden. Sivilisasjonen fra Inner-Jorden vil også delta i forandringene og dere vil møte dem mye snarere enn dere kansje forventer. Med andre ord, Kjære Sjeler, er alt sammen forandringer til det bedre, selv om det for øyeblikket er vanskelig å forestille seg det. Mange av dere er allerede klar over at Illuminati har beholdt teknologiske nyvinninger for seg selv, og det har løftet dem langt inn i fremtiden. De har aldri hatt noen som helst intensjon om å dele disse fremskrittene med dere, kun å beholde dem for seg selv for å holde makten i sine egne hender. Bekymre dere imidlertid ikke, for i det lange løp vil de ikke fortsette å ha fordelene for seg selv, og vi skal sørge for at dere sannelig får glede av dem, men vær oppmerksom på at det ikke finnes plass, sannelig ingen fremtid i det hele tatt, for krigsvåpen.

Det er så utrolig mye ny teknologi som bare venter på å bli introdusert for dere og dere har spennede tider foran dere. Så vi ber dere innstendig om å ikke bli motløse selv om det synes som om ingenting skjer. Vi kan forsikre dere om at våre aktiviteter aldri hviler og vi er fullt dedikert til å sørge for at dere trygt finner veien inn i den Nye Tidsalder. Vi overvåker Jorden og himmelen over dere for å sikre at dere kan utvikle dere uhindret av forstyrrelser utenfra. Og vi har såvisst kontroll på de mørkes aktiviteter for å sikre at det er en grense for hvor langt de kan gå i sine bestrebelser på å ta over Jorden. Som vi tidligere har utdypet for dere, så må vi imidlertid også tillate dem å utvikle seg, innenfor de begrensninger som er satt for dem. Det myldrer av liv over alt omkring dere, ofte uten at det er synlig for dere på grunn av forskjellene i vibrasjonsnivået. Det dere kanskje kunne betrakte som bevis for dette er at når fotografier blir fremkalt, så dukker det opp vesener eller spøkelsesaktige figurer i dem, som dere ikke observerte da dere tok bildene. Dette er rett og slett følsomheten i den fotografiske filmen som "plukker opp" et bilde som øynene deres ikke kunne se.

Så når vi ser gjennom kaoset fra utsiden og inn, ser vi bakenfor alt det tilsynelatende rotet, og finner de første tegn på en Ny Tidsalder med alle sine teknologier som venter på å bli introdusert. Mange av dem krever store forandringer som man ikke kan forestille seg for øyeblikket, fordi de krever ressurser som ikke er tilgjengelige i dag. Imidlertid blir allting gradvis forberedt til den dagen de kan det, og da vil fremskrittene komme i halsbrekkende tempo. Det har ikke vært noen periode som den dere nå er inne i, på mange tusen år og det vil bli mer og mer åpenbart etterhvert som tiden går. Så vi håper dere ser at dere ikke trenger å bekymre dere om utfallet av det dere opplever omkring dere nå, så konsentrer dere om deres egne behov og se til at dere er fullt forberedt på forandringene når de kommer.

Generelt ser vi at stadig flere mennesker har et åpent sinn for temaer som en gang ble betraktet som for vanskelige å diskutere åpent. Frykten for å bli latterliggjort er nesten blitt borte etter hvert som den Nye Tidsalderen har åpnet dører til ting som tidligere ikke har vært åpent diskutert. Så gjem ikke bort Lyset deres og vær modige nok til å snakke om dette, så vil dere finne at flere mennesker enn dere trodde er interessert. Dette er tross alt en avsløringens tid og altfor lenge har dere vært holdt i mørket med tanke på sannheten om deres vesen og Menneskehetens historie. Som vi nevnte i et av våre tidligere budskap har dere alle deres opprinnelse utenfor Jorden. Dette betyr ikke at dere er fullstendig nykomlinger til Jorden, ettersom dere allerede har hatt mangfoldige liv her. Kan dere nå begynne å ane at Jorden er en Livets Skole og i realiteten gir dere en av de raskeste veiene til erfaring og utvikling.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid glad for å kunne gi dere et innblikk i fremtiden deres. Naturligvis vil det alltid være "et rett øyeblikk" for å utvide deres horisont og forhåpentligvis å sette dere i stand til å gi slipp på gamle oppfatninger som ikke lenger tjener dere.I tidligere tider var mennsker lett bundet av overtro, som kommer av mangel på forståelse. Teknologiske og vitenskapelige fremskritt har hjulpet til å utvide deres kunnskap, hvilket er litt av en forvandling fra den tiden dere trodde at dere var i Universets sentrum. Dere kan komme mye lenger, så vi ber dere ha et åpent sinn. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og energi til å løfte dere opp.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge