Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 7, 2011

SaLuSa, October 7, 2011Hvis dere ennå ikke visste at de mørke kreftenes siste dager er her, så vil dere vite det ganske snart, fordi noen av våre aktiviteter for å hindre dem å unnslippe rettferdig dom, vil høyst sannsynlig bli allment kjent. Vær sikker på at vi har full kontroll på dette området, og de vil ikke kunne dra noe sted uten vår godkjennelse. Det er ikke det at de må spørre oss, det er simpelthen det at vi kjenner til hva de pønsker på, og hvor de er til enhver tid, og på den måten kan vi sikre at de ikke steller i stand trøbbel. Som dere vel gjetter, så vil et dyr som er trengt opp i et hjørne prøve å slå seg ut uten tanke for konsekvensene. Det kan bli noen små slike hendelser, men vårt hovedfokus er å stoppe enhver handling som er rettet mot dere.

Alle de felles prosjekter vi er involvert i er kommet til et punkt hvor alt er klart til å sette i gang, og vi vil sørge for at straks marsjordre blir gitt, så vil hele apparatet virke knirkefritt. Mye av grunnarbeidet er våre allierte allerede ferdige med og vi er der for holde overoppsyn med det hele. Det er virkelig så utrolig mye som foregår i hemmelighet, men noen ganger er operasjonene av en slik størrelsesorden at det er vanskelig å holde skjult alt som foregår. Det betyr at dere får øye på noen detaljer og det kan gi dere en god idé om dens betydning. Dere har deres egne pålitelige kilder som dere stoler på og da vil dere vite hvem dere kan tro på. Når ting først setter i gang, så vil det imidlertid ikke være mulig å ta feil av hva det dreier seg om, for når dere har ventet så lenge, vet dere nå hva dere kan forvente.

Det som er oppmuntrende for oss er at så mange flere mennesker snakker om oss uten å føle seg brydd, for de dagene da man ville bli latterliggjort er det nå få av og langt mellom. Intelligente diskusjoner er nå mulig siden så my informasjon om oss er tilgjengelig. Sannheten er at vi knapt nok trenger noen introduksjon når dagen kommer for ”avsløringen”. Vi ser så frem til å være sammen med dere og det vil bli en tid med mye feiring. Tross alt vil vi møte mange sjeler som allerede kjenner oss, men som har glemt sin tilknytning til oss. Mange er fra den Galaktiske Føderasjon og er i virkeligheten romvesener som tjenestegjør på Jorden.

Oppstigningen er ikke noen hverdagslig hendelse som tilfeldigvis kommer forbi. Den har vær forutsett lenge og planlagt i tusener av år og den bringer med seg slutten på dualiteten slik dere har erfart den. Den er så storslagen at hele Universet har øynene festet på deres lille Jord. De ser et uttrykk for Lyset gjennom dere, Kjære Sjeler, som har gjenfunnet deres sanne Selv, til tross for de enorme vanskelighetene dere har opplevd når dere har løftet dere ut av mørket. Dere kan stå rakrygget nå og la oss få gratulere dere med det vidunderlige dere har oppnådd. Vi sier ikke det for å gi næring til deres ego, men for at dere skal bli klar over hvor store dere egentlig er, og da inkluderer vi dem som fortsatt strever mot alle odds. Ingen av dere er feilslått og hver eneste en vil igjen få kastet livlinen ut til seg igjen så dere kan løfte dere opp igjen. Vi elsker dere så høyt og vil gjøre alt hva vi kan for å sikre en glad og lykkelig avslutning på deres tid i de lavere dimensjoner.

Den økonomiske situasjonen i deres verden fortsetter å falle raskt fra hverandre, og selv om vi ikke ønsker at dere skal få det vanskelig, så må det en total kollaps til for å tvinge frem en implementering av et nytt og sikkert system. Som dere vet, har vi lenge forutsett at det vil skje, og alt det nye ligger klart til å bli tatt i bruk. Det vil være en fullstendig ny tilnærming til et problem som har ridd dere som en mare mange ganger før. Det gamle systemet som tillot grådighet til overdreven profitt å blomstre har hatt sin tid, og nå vil verdens rikdommer vil bli fordelt på nytt. De ekstremene dere har gjennomlevd tjener til å illustrere den voldsomme sykeligheten som kommer med overflod i pengesaker, som har innbrakt massiv rikdom til noe få familier som har kontrollert bankvirksomheten på Jorden. Det vil forandre seg en gang for alle og aldri mer vil det bli anledning til å plyndre folk for deres penger. Og som ikke det er nok, siden full verdensfred vil komme med forandringene, så vil det ufattelige sløseriet i forbindelse med krig også opphøre.

Deres Guddommelige Rett er å kunne leve et fredelig og tilfredsstillende liv, som gir dere massevis av muligheter til å bruke deres dyktighet og talenter på måter som er til gode for alle. Og enda viktigere; at dere har tid til å forfølge deres drømmer og gjøre det dere virkelig har lyst til. Dere var ikke ment å være slaver i arbeidet deres og det vil bli helt unødvendig når avansert teknologi tar plassen til manuelt arbeid og supercomputere håndterer alt annet arbeid. Lysbyen i Sedona, som snart skal komme på plass, vil være et slikt eksempel på hva som kan oppnås med den Nye Tids metoder.

Drøm deres drømmer om Utopia og kast inn et par håndfuller av det uventede, for dere vil bli forbauset over de enorme fremskritt som vil finne sted, så snart Illuminati og støttespillerne deres har blitt fjernet fra alle posisjoner som har gitt dem mulighet til å ha makt over dere. Ikke bekymre dere om noe som helst aspekt i deres nåværende liv, for hensikten er å løfte det opp slik at dere ikke vil mangle noe som helst. Tro oss, Kjære Sjeler, Skaperen ønsker at dere raskt skal bli gjort klar til et nytt liv, som meget snart gjør det mulig for dere å legge de nåværende opplevelsene bak der. Vi vekker dere opp slik at dere kan se det bildet som males av de tusen detaljer vi gir dere, og som andre kanaler også gjør. Hold disse visjonene levende i tankene deres og begynn å leve dem ut, så vil dere snart begynne å se hvor de vil lede hen, de enorme forandringene som allerede holder på å manifestere seg.

Nå er dere så nær året over alle år, som er 2012, så vit at det nye året vil starte med klare positive tegn på hvor det bærer hen. Innen da vil deres bevissthetsnivå ha løftet seg enda mer og de lavere vibrasjonene vil ha mindre og mindre påvirkning på dere. Dere vil være sterke nok til å bære deres Lys høyt og ignorere dem, for de kan ikke påvirke dere når dere har Lyset til å beskytte dere selv. Som sivilisasjon har dere arbeidet dere gjennom den vanskelige delen og skapt deres egne Lysets vei som leder dere direkte til Oppstigningen. Dag for dag blir den forsterket av den kolossale innstrømmingen av Lys, som kommer til dere fra alle hjørner av Universet. Så dere vil snart gå inn i det nye året full forberedt på de avsluttende forberedelsene som vil sørge for at dere lykkes med å nå Oppstigningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler at vårt oppdrag i kontakt med dere over så mange år har lykkes meget godt. Vi er ikke alene ansvarlige for deres oppvåkning, men er ikke desto mindre stolte av å være en del av deres suksess.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge