Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 8, 2012

SaLuSa, August 8, 2012

Vi ønsker å komme med dette spesialbudskapet i lys av den omfattende publisitet som henger sammen med de Olympiske Lekene og muligheten for at Avsløringen kan skje. Lekene skaper en enorm mengde med goodwill ved å bringe mennesker sammen som aldri før. Den gode energien som oppstår brer seg som ringer i vannet rundt hele verden og bidrar til å overvinne de fordommer som de mørke Sjelene alltid har spilt på. Folkemakt er mer relevant enn noen gang, om ikke mer, og dere holder på å våkne opp og forstå deres virkelige potensial som de mektige Vesenene dere i virkeligheten er. Det dere fokuserer på er der energien deres blir investert, og dere vinner kampen for Lyset på denne måten. Hold dere unna negativt ladete budskaper og ikke la dem få trekke dere ned.

Vi føler at det er tid for å forklare hvordan fokuset deres på 4. august, og hele perioden som de Olympiske Lekene varer, har skapt mye godt. Når en mulig dato blir gitt for de forandringene dere har blitt lovt og ser frem til, så er det forståelig at dere blir oppglødd og retter hele deres oppmerksomhet mot det. Dere har vært i denne situasjonen flere ganger tidligere, bare for å bli skuffet, men få av dere forstår at det faktisk har oppnådd noe som er av varig verdi. De tankene, bønnene, ønskene dere sender ut for en slik spesifikk hendelse skaper et mektig reservoar av energi, som igjen legger forholdene til rette for at det kan manifestere seg.

Så selv om resultatet ikke ble slik som dere visualiserte, har dere bidratt til å bringe det mye nærmere å bli virkelighet. Slik forstår dere kanskje at når vi ser et potensial for å styrke Lyset på Jorden, så vil vi ikke så tvil om det dere gjør, men til og med oppmuntre dere til det. For eksempel ble ideen om at den 4. august ville være en spesiell dag skapt ut fra rykter som hadde sirkulert lenge, om at de mørke Sjelene selv ville bruke de Olympiske Lekene for et angrep under falsk flagg.

Vi forutså deres tanker som åpnet for en måte som kunne motvirke en slik plan, og heller enn å ta fra dere denne optimismen, gikk vi til side, slik at den kunne komme fullt til uttrykk. Ved så å gjøre, førte det til at et stort antall Lysarbeidere på kort tid delte det samme brennende ønske om at Avsløringen skulle skje, på et eller annet vis, under de Olympiske Lekene. Dette skapte en mektig aura av Lys omkring dem og overrumplet de mørke Sjelene fullstendig og gjorde det mye vanskeligere for dem å lykkes med sine planer. Forstår dere nå hvorfor vi ikke brøt inn eller distraherte dere i det dere gjorde?

Hva vi visste om saken hadde ingen betydning, fordi det dere gjorde tjente en høyere og edel hensikt, selv om dere ikke visste det selv. I virkeligheten er det slik at hvis tilstrekkelig mange av dere fokuserer på det samme utkommet, så kan dere skape et positivt resultat. Vi ville ikke vise oss kritiske til dere eller fortelle dere at det ikke lot seg gjøre, for det ville sådd tvil hos dere på en måte som kunne hindre at det skjedde. Så vi sier det igjen om de Olympiske Lekene; fortsett med deres positive fokus på dem, vel vitende om at det vil skape en mur av Lys som vil beskytte dem. Alt annet som det kan skape i tillegg er bare vidunderlig og uansett hav dere gjør vil det bringe dere ett steg nærmere Avsløringen.

Vi hadde selvfølgelig våre Romskip til stede da åpningsseremonien gikk av stabelen og det var meningen at de skulle bli sett, som en måte å vise at vi var der. Det fikk svært lite dekning i media, men millioner av mennesker observerte dem og det betyr enda et steg i retning av å legge press på Regjeringene til å bekrefte vår eksistens. Vi presser på for at det skal skje og våre allierte legger press på myndighetene for at de skal reagere. Kjære Sjeler, dere et at det vil komme, så la ting komme på naturlig vis og vær så snill å ikke gjøre Lysarbeidernes arbeid vanskeligere enn det allerede er.

Vi er klar over at et antall kilder skaper frykt ved å spre rykter om at et angrep under falsk flagg er nært forestående, og på den måten gir de de mørke Sjelene nøyaktig den energien som de er avhengige av. Vi har autorisasjon fra Gud til å gripe inn, og selv om det kan bli gjort et forsøk på å skremme folk ved å iscenesette et falskt angrep fra romvesener, så vil de ikke få lov til å bruke atomvåpen. Vi vil hele tiden vurdere ethvert forsøk fra Illuminati på å skape trøbbel, og det er alt vi er rede til å kommentere om den saken nå.

Disse avsluttende månedene av syklusen er ikke ment å være til fordel for de mørke Sjelene, men for dere som gått i gang med det arbeidet som kreves for å stige opp. Det er deres tur nå til å ta ansvar for fremtiden deres og vi vil sørge for at det blir slik.

Vi vet også at det er et annet fremstøt i gang som muligens vil føre til at Avsløringen kommer, og det er å foretrekke fremfor den måten vi hadde tenkt å gjøre det på. Vi har alltid fortalt dere at vi ønsket å bli betraktet som at vi gikk i fronten for slike aksjoner, men vi kan ikke gi dere detaljer for øyeblikket, fordi vi ikke ønsker å skape noen fordommer om det som er i ferd med å skje. Det er andre ting i utvikling som også vil kunne tvinge frem Avsløringen, og det er allerede allment kjent at Stephen Greer har laget en film som også bidra sterkt til å presse frem en full Avsløring.

Så som dere skjønner, Kjære Sjeler, så legges det et stort press på dem som kan gi grønt lys for at Avsløringen skal skje, og det kan ikke vente stort lenger nå. Så vi ber dere innstendig om å ikke tenke at det er mislykket hvis det ikke skjer slik som dere forventer. Det er svært mye som foregår som krever at dere har stor tillit til oss og dere vet at vi arbeider hele tiden for å gjøre dere fri fra de mørkes grep. Så må dere også huske på at vi har uendelig mye bedre oversikt over hva som foregår på Jorden enn dere har og at vi handler etter hvert som mulighetene byr seg. Vi ber dere å la oss avgjøre hva som tjener deres interesser best og at dere helhjertet støtter oss. Alt mindre enn det er til liten hjelp for arbeidet og målet om å få dere trygt på veien mot Oppstigningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi berømmer dere for deres helhjertede innsats med å hjelpe forandringene frem. Dere har oppnådd så mye på forholdsvis kort tid og dere trenger bare å se tilbake på begynnelsen på dette århundret for å se at det er sant. Vakle ikke nå og vær på vakt mot de siste forsøk fra dem som er motstandere av forandringene på å påtvinge dere å fortsette som tidligere, på den gamle måten. Forandringer skjer hele tiden og hyppigere enn før, men noen av dem er av monumental størrelse og kan ikke gjennomføres over natten. Gjør deres del av arbeidet slik som vi gjør vår, så vil vi sammen seire. Jeg avslutter nå med Kjærlighet fra deres brødre og søstre fra Stjernene


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge