Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Erkeengelen Michael

Erkeengelen Michael: Nøkkelen til Oppstigningen er Kjærlighet

AA Michael

Denne teksten er et utskrift av intervjuet med erkeengel Michael på InLightRadio 6.august 2012, som er oversatt til norsk. Ønsker du å høre selve intervjuet som radioprogram, på engelsk, kan du klikke på: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/08/07/an-hour-with-an-angel


En time med en Engel med Erkeengelen Michael, 6. august 2012

Graham Dewyea: Hallo og velkommen til En time med en Engel, med Linda Dillon, kanal for The Council of Love og forfatter av boken The Great Awakening, og Steve Beckow fra nettstedet www.the2012scenario.com Jeg er Graham Dewyea. Vår gjest i kveld er Erkeengelen Michael.

Og dermed overlater jeg ordet til deg, Steve.

Steve Beckow: Tusen takk, Graham. Og velkommen til deg, Herre.

Erkeengel Michael: Vær hilset, jeg er Michael, Fredens forkjemper og mild erkeengel for Kjærlighet. Velkommen til denne samtalen, om gjenforening, overgang, oppgraderinger og om det dere skal bli. Velkommen til denne stund som vi alle deler i felleskap.

La oss begynne med nok en gang å tenne sannhetens klare flamme, den klare blå flammen, som finnes i hjertet til hver enkelt av dere, i strupen, i kronechakraet, i deres sinn og deres vesen.

Ja, vi vet at dere er nødt til å lære å være tålmodige, og dette er en av de vanskeligste dyder for menneskene, fordi det ligger ikke i deres natur, særlig ikke i denne overgangsperioden, å stå stille. For det er ikke en eneste en av dere som lytter til dette programmet i kveld som ønsker å bli minnet på å stå stille og være en som observerer. Så la oss ta tak i dette og snakke om det.

Min kjære Venn, hvor ønsker du å begynne?

Steve Beckow: Vel, Herre jeg følte at i dag ville være en god dag å se nærmere på…. en god del mennesker hadde satt pris på å vite mer om hva som vil komme til å skje mellom nå og Oppstigningen 21. desember, eller når det nå kommer til å skje. Hva kan vi vente vil skje med våre kropper, i våre følelser, i vår opplevelse av livet?

Erkeengelen Michael: En god del er allerede godt i gang. Og det er spesielt sant for dem som lytter på dette programmet, som har tatt beslutningen, på sjele-nivå, til og med lenge før de inkarnerte, at de ville gå gjennom Oppstigningen sammen med Gaia, med galaktikerne og inter-galaktikerne, det menneskelige kollektiv og de ulike rikene.

Så først av alt; ikke glem alt som allerede har skjedd. Ja, det er mange – vi ville faktisk si, at det sannsynligvis er det dere ville betrakte som majoriteten – som ikke er bevisst og klar over at mange endringer foregår i deres kropp, i deres sinn, i deres vesen. Men det betyr ikke at transformasjonen ikke allerede er i gang.

Dere vet at det ikke er en kort prosess og at den har begynt. Vi har ofte nevnt at menneskene allerede har vært med i denne prosessen i over 25 år, men la oss gjøre det helt klart: for hver enkelt av dere som har besluttet, bevisst og i deres Vesens sanne kjerne, at dere vil være med på Oppstigningen, at dere hjertelig ønsker den velkommen og tar den imot dypt i deres liv, dypt i deres bevissthet, dypt i deres vesen, så begynte denne prosessen allerede før dere valgte det i deres reinkarnasjon. Så det har pågått lenge og bygget seg opp gjennom hele deres liv.

Nuvel, har dere da kommet i posisjon? For jeg vil ikke bruke begrepet ”sitter fast”. Nei, jeg vil rett og slett ikke bruke dette begrepet i forbindelse med denne prosessen lenger. Jeg inviterer dere alle til å legge vekk dette begrepet og korrigere meg om jeg skulle komme til å benytte det igjen. Men dere spør: hvilke forandringer kan vi forvente? Og jeg ber hver og en av dere å se inn i deres hjerte, og i deres kropp, deres omgivelser og de situasjonene dere befinner dere i.

Den klareste indikatoren på hva som foregår i denne Oppstignings-prosessen er deres hjerte. Det er deres vesens kjerne, som vet og avgjør om dere velger kjærlighet, at dere er gladere, mindre rastløse, mindre utålmodige, og likevel på samme tid mer ivrige etter å favne dette nye eventyret og gi slipp på den gamle dualitetens virkelighet, polariteten, alle de falske paradigmene som har blitt skapt i den tredje dimensjon.

I deres fysiske legeme, begynn å kjenne etter at dere blir omstrukturert, og vi ville antyde at det gjelder ikke bare deres ytre, men fra innsiden og ut, fordi mye av alt dette som skjer har sammenheng med at hjernen deres aktiveres, og kjertlene, organene deres, beinmargen, deres sub-atomiske fibre, i DNA’et deres og i skiftet fra karbonbasert til krystallbasert DNA.

Og så vet jeg jo at det har vært mange diskusjoner omkring Oppstignings-symptomer – kosmisk influensa, svimmelhet, stunder med depresjon, øyeblikk der man føler at man rir på toppen av bølgekammen – men det er også deres fysiske kropp som er i forvandling, ikke bare for at dere skal kunne ta imot de høyere frekvensene, og holde fast ved de høyre frekvensene, men fordi at dere allerede er fylt med mye mer energi, høyere frekvenser, mer Kjærlighet, mere Lys enn noen gang tidligere.

Men hva innebærer da dette rent fysisk? Det det først og fremst betyr er at hvis det oppstår situasjoner – mentalt, emosjonelt, årsaksmessig – på noe som helst nivå i deres fysiske form – for det er det kroppen deres er – så vil disse komme til overflaten av kjærlighet, for å kunne elimineres, for at dere skal kunne slippe taket i dem. Så bli ikke overrasket om dere tenker ”vel, jeg gjør den jobben jeg skal, jeg er flittig og legger innsats i dette arbeidet, men denne situasjonen med astma, med diabetes, synes å blusse opp verre enn noen gang.”

Eller hvis dere opplever følelsesmessige vanskeligheter eller ubalanse som arter seg som nedtrykthet eller engstelse, at du med ett føler deg mer engstelig enn du har gjort på mange år, så er det fordi denne situasjonen, denne innpregete energien fra noe du har opplevd eller dens forankring i din fysikalitet, er i ferd med å komme til overflaten.

Men så; hvordan kommer den til overflaten og hvilken sammenheng har dette med Oppstigningen? Vel, da må jeg fortelle dere at den omfattende infusjonen av energi som gjennomtrenger dere i denne tiden fra Moderen/Faderen/Den Ene, fra deres egne veiledere, fra deres brødre og søstre fra stjernene, den avtar ikke, den er stadig økende og øker raskt. Så dere ”holder” mer energi. Og når den kommer inn i dere, så virker den også som en renseprosess, som en støvsuger, og som et medium for at disse tingene skal kunne komme opp og ut.

Men når så også dette skjer, og etter hvert som healingen finner sted, hva dere vil oppleve er at dere også blir mer struttende av energi, yngre – altså yngre i menneskenes betydning av ordet, for vår oppfattelse av ordet ”yngre”, og den måten dere bruker det på, er svært forskjellige. Men snart vil dere igjen huske alt dette.

Dere vil utstråle mer livsenergi, og derfor være mer ungdommelig, kan man si. Dere vil føle at kroppen deres, vevet deres, huden deres, skjelettet deres, deres fleksibilitet, organene deres, at hele dere synes å funksjonere mer harmonisk, mer effektivt, mer slik som dere egentlig er. Så derfor: legg merke til alt dette. Rett deres oppmerksomhet mot evner eller kvaliteter som dere har ønsket i lang tid å utvikle, å fremvise, at det plutselig føles som om dere har fått et gjennombrudd.

Jeg skal gi dere et eksempel som handler om vekt. Mange av dere snakker med meg hver eneste dag – ja, dere snakker til oss alle! – om å gå ned i vekt, ta av noen kilo, legge på dere noen kilo. Og det dere kommer til å merke er med hvilken letthet kroppen begynner å tilpasse seg til det som er den perfekte konstruksjonen for dere, kjære Hjerter. Så det er fysisk situasjon som dere kan forvente.

Nå er det jo slik, at Oppstigningsprosessen er en kollektiv hendelse, og den er inkluderende, for hver eneste en av dere er velkommen. Men på grunn av at dere er der dere er i tidsrammen, så er det noen av dere som har kastet dere ut i det; andre blant dere føler fortsatt motstand mot det og holder seg bak gjerdet, eller ikke i nærheten av gjerdet i det hele tatt. Så selvfølgelig, hver enkelt av disse prosessene – den mentale, den fysiske, den emosjonelle – vil foregå parallelt hele tiden.

Så la oss nå snakke om det mentale. En annen ting som dere vil legge merke til og som dere kan måle på dere selv – fordi det er hva dere egentlig spør om – for hjertet til hver enkelt av dere, dere som lytter, har ropt ut og spurt meg ”Herre, hvordan kan jeg vite det? Hvordan kan jeg være sikker?”

Et annet mål, mine kjære Sjeler, er deres mentale skarphet, inkludert interessen for ting som har med deres mentale kropps minne å gjøre (og kjære Steve, dette har du opplevd i det siste), interessen for mentale manøvre, og et dramatisk sprang – dette er ett av de kvantesprangene hver og en av dere vil gjøre – et kvantesprang i det dere ville kalle mental våkenhet eller skarphet.

Så la oss først snakke om den avtagende interessen. Fordi dere, og kanalen og den kretsen rundt InLightRadio som jeg setter så høyt, har hatt noen samtaler som jeg i dag vil dele med lytterne og som dreier seg om å føle a man ikke får tilsendt nok informasjon, for så i andre øyeblikk å føle at dere ikke har noen interesse av å konsumere alle de bind på bind på bind av informasjon som blir gitt dere.

Dere, alle sammen, er akkurat der dere skal være, og har vært det mesteparten av dette året og en god del av forrige år, og noen av dere i mange år, hvor dere er i ferd med å skifte fra elektronisk kommunikasjon til Skaperens tidsalder. Og dette er ikke bare et begrep som skal gi en intellektuell forklaring, det er et begrep for å identifisere kollektivt, og det omfatter hver enkelt av dere, skjønne engler, hvem dere er.

Så det dere nå kan merke hos dere selv, hvordan dere kan måle deres fremskritt, er at deres interesse for informasjons-konsumpsjon nå er i ferd med å endre seg. Nuvel, det betyr ikke at dere ikke er interessert, nysgjerrige, at det kribler i dere etter å høre, å lære og å kjenne sannheten. Faktum er at detter holder på å bli en brennende lidenskap hos dere. Og det er grunnen til at vi begynner hver sesjon sammen med dere med å tenne denne flammen for å hjelpe den å brenne klarere helt til den i sannhet oppsluker dere helt.

Så dere er også i ferd med å bli mer kresne, skjelner bedre, med hensyn til hva dere ønsker å konsumere som informasjon, men deres mentale kropp er også i gang med å rebalansere seg selv. De fleste av det menneskelige kollektiv har levet, og lever ennå, primært i den mentale kvadranten, og de har gjort det i tusenvis av år. I kulturene deres, - og det spiller ingen rolle om det er øst, vest, sør eller nord – er det hjernen og egoet, personligheten, som har vært lagt vekt på, som er kongen.

Så en av de tingene som er i ferd med å skje er at deres mentale kropp begynner å komme i bedre harmoni med hvem dere virkelig er. Så for de av dere som kanskje har satset alt på deres mentale kropp, så vil dere føle at den trekker seg litt tilbake og at det deres mentale kropp har pleid å være opptatt av - ikke pensjonerer seg helt, for det er ikke hensikten - men den tar seg så visst et friår et sabbatår.

Og dette vil gå i bølger. Det vil være som tidevannet, som bølgetoppene, som bølgedalene. Og det som tar dets plass, det er den rebalanseringen som skjer når dere etter hvert tenderer til å gå mer inn i den emosjonelle kroppen – til tross for at dere har behov for å balansere den også – men dere begynner å gå mer inn i deres åndelige selv, deres væren. Og vi oppfordrer dere til å tillate det.

Og så er det slik, at når deres mentale kropp trekker seg tilbake og tar et sabbatår, så skjer det også, hva vi på det menneskespråket ville kalle en nedtoning av minner, en nedtoning av deres klarhet. Noen av dere føler at dere klarer ikke å huske informasjon eller minner når dere trenger det - og de er alle beslektet –så raskt og enkelt som dere er vant til å klare. Og for noen av dere, Kjære Sjeler, så fører det til at dere blir litt engstelige.

Så jeg er her i kveld, Elskede Sjeler, for å si dere at, hva dere enn gjør, så la være å bekymre dere. Gi deres frykt til meg, til veilederne deres, gi den til Universets Mor, men heng ikke ved den. Noen av deres minner blir, skal vi si, vage og uklare, fordi de er av en emosjonell natur som dere ikke lenger er tjent med. De bidrar ikke til at dere blir hele, ikke til kjærlighet, ikke til at dere utvider dere: de er situasjoner som dere har vært sterkt opptatt av, som en kvise på huden, i årevis, og nå er tiden inne til simpelthen å la dem fare.

Men det er også for å hjelpe dere i denne tiden hvor dere ser fremover og ønsker det nye eventyret velkommen. Nuvel, så når denne lille forvandlingen har skjedd – og for noen av dere dreier det seg om dager, for noen av dere om uker og for noen flere måneder – det dere da kommer til å finne ut er at dere våkner en morgen og føler en gnistrende skarp mental klarhet, klarere enn dere noensinne har følt tidligere. Som vi sier, planen, den Guddommelige Mors plan, er ikke å uthviske deres mentale kapasitet. Tvert i mot, det er for at dere skal kunne være i perfekt harmoni og balanse i alle deres energi-kropper.

Og således vil dette skje ganske raskt. Dere vil føle det som om noen plutselig skrudde på lyset igjen. Men fordi dere har gått gjennom denne perioden med re-harmonisering, så vil dere finne at alt er i balanse, slik at dere ikke tilbringer all deres til i den mentale kroppen eller i mentale aktiviteter. De dere da altså kommer til å gjøre, er å bruke den i harmoni med deres emosjonelle kropp, den fysiske virkelighet, ikke bare kroppen deres, men Gaia’s virkelighet, slik at dere da begynner å gå inn i deres sam-skapende partnerskap med dere selv, menneskeheten, deres brødre og søstre fra stjernene, de ulike rikene, og oss.

Så det er emmosjonell rebalansering så vel som mental og fysisk. Disse skjer ikke uavhengig av hverandre, men noen ganger på samme sid, samtidig også. Så det er ikke slik at dere kan si ”Nå er jeg inne i min mentale healing, nå er jeg i den emosjonelle og nå blir jeg regenerert fysisk.” Disse er alle sammenvevd, flettet sammen og dere vil komme til å oppleve denne typen mer enn det dere kalt Oppstignings-symptomer. Det er ikke det at Oppstignings-symptomene blir borte, det er rett og slett det at de blir dekket over av denne større prosessen.

Og så spurte dere meg om tidsrammene. Når dere kjenner at deres mentale våkenhet er blitt skarpere og følelsene deres er mye klarere, mer balanserte, og kroppen deres føles som den strutter av energi og ungdommelighet. Da vet dere at dere har nådd punktet hvor dere har steget helt opp.

Og så er det som vi tidligere har sagt, at noen kommer til å komme gjennom den portalen i siste øyeblikk, sprellende og hylende. Alle er velkommen. Men det er en gruppe av dere som allerede er godt på vei, som allerede har opplevd akkurat det som jeg har snakket om.

Og så, før jeg åpner opp for et nytt spørsmål, har jeg også lyst til å si, at dere fortsatt opplever, noen av dere, integrasjonen som foregår, og intensiteten av integrasjonen, av Moderen/Faderen/Den Ene’s kjærlighet med bølgetopper av mektig energi og klarhet, og så bølgedalene. Så gå da til Den Ene’s hjerte og det vil hjelpe dere å gjøre bølgene smulere.

Men tro ikke at den prosessen er over bare fordi vi har snakket om dem tidligere. Dette er en misoppfatning som dere mennesker lett gjør, ja en misoppfatning som preger samfunnet deres. Fordi man tror på en måte at dere får så mye så raskt, og så mye informasjon, at dere tenker ”Ok, da har jeg lest det. Da er det gjort.” Slik er det ikke. Prosessen er fortsatt pågående. Den er progressiv. Der er en prosess. Det skjer ikke på kun et øyeblikk i tid for dere, dere som jeg nå snakker med.

Noen av dere har sagt til meg ”Ja vel, Jeg er litt forbannet. Hvorfor har jeg besluttet å gå gjennom denne langstrakte prosessen og erfare den, når andre vil oppleve det som om de skrur på en bryter? Jeg skulle ønske jeg hadde valgt å våkne opp på et øyeblikk.”

Kjære Hjerter, dette er slik dere gjør tjeneste. Dette er hva dere har sagt til Moderen/Faderen/DenEne og til alle – til det Høyeste Rådet, Til Himmelens Brorskap, til deres søstre og brødre fra stjernene: ”Jeg vil gå foran og forberede veien.” Det er som å plante et frø i jorden slik at når våren kommer så er det bokstavelig talt noe som kan vokse og således kan bli høstet senere. Det er dette dere gjør. Og ja, det er fordi dere er sterke, dere er lederne, dere er veiviserne. Men dette har vært deres eget valg, ikke vårt.

Gir dette svar på spørsmålet ditt, eller i hvertfall en begynnelse på svaret Steve?

SB: Åja, det gjør det, Herre. Men jeg vet det er en del mennesker som sliter med hva de skal tro om hele spørsmålet om Oppstigningen, og jeg mener ikke bare deres individuelle Oppstigning, men også Gaia’s. Noen mennesker tenker at, tror at, de vil stige opp, men de vil ikke forlate denne tredje-dimensjons verden. Noen forestiller seg at de vil stige opp og forlate tredje dimensjon helt og holdent, bare forsvinne derfra, for så å dukke opp i femte. Og noen, - ja selvfølgelig - jeg vet du har sagt at noen vil komme tilbake.

Så sett fra observatørens ståsted, sett med øynene til dem som vil forbli i tredje dimensjon, vil mennesker som stiger opp tidlig – hvis vi antar at de ikke skal komme tilbake igjen – om vi kunne snakke litt om det – vil de bare forsvinne ut av syne i tredje dimensjon? Og når Gaia selv stiger opp, vil hun forsvinne ut av syne for dem som er i tredje? Og hvis så er, hva skjer med de menneskene som var i tredje dimensjon og ikke skal gå inn i femte?

Kan du være snill å hjelpe oss å forstå hva vi ville se under oppstigningsprosessen?

EEM: De uvanlige og unike og vidunderlige egenskaper ved denne Oppstigningen, i denne vidunderlige utfoldelsen av denne Oppstigningen til Gaia og alle hennes beboere, er at dere beholder deres fysiske form. Det er altså grunnen til at deres fysiske kropper er under forandring, blir tilpasset, justert – eller om jeg skulle kunne si at de blir oppgradert, at dere tar dem tilbake? Fordi den er ment å ha… Gaia har til hensikt å fortsatt ha ”form” i det fysiske.

Så det er ikke fysikaliteten, det å ha et fysisk legeme, som man gir fra seg. Slik er det ikke. For den vil man beholde. Det er ikke slik at i det ene øyeblikk så har du en kropp og så i neste nu har du ingen kropp, at du simpelthen er i åndelig form. Det er ikke slik. Men det er fortsatt en “form” i det fysiske.

SB: Men den er altså ikke i tredje dimensjon, Herre? Er det korrekt?

EEM: Det stemmer. Dere kan tenke på Gaia som en kjempestor kropp, for det er det hun er, men slik som dere er hun også i ferd med å ekspandere, å vokse. Og så, for en kort periode, vil den ytterste periferi av Gaia så vidt berøre det øverste lag av tredje dimensjon, hvor man opplever ting som fysisk. Vil hun være forankret i det tredje riket, den tredje dimensjon? Nei, det vil hun ikke.

Det dere kommer til å gjøre – og jeg vil gjerne ta litt tid til å forklare dette – er at dere beveger dere inn i de høyere riker, høyere dimensjoner, men dere vil fortsatt være i de 12 dimensjoners rike og de 12 nivåene innenfor dem. Nuvel, når dere forankrer dere i femte til syvende dimensjon, så er det slik at dere fortsatt vil ha evnen til å velge fysikaliteten, velge å ha en fysisk kropp, selv om den ikke vil ha samme tetthet som den gamle i tredje dimensjon, men det er ikke slik at det dere tenker på som det fysiske riket simpelthen forsvinner.

Vil det forandre seg? Ja, det vil det. Fordi at det i femte dimensjon ikke er rom for de kvaliteter menneskene har utviklet og klynget seg til. De eksisterer rett og slett ikke der. Så det du spør om – og avbryt meg hvis du føler for det Kjære Hjerte, jeg vil ikke bli fornærmet….

SB: Tusen takk….

EEM: …. De som er i tredje dimensjon akkurat nå kan se deg. Det er nesten som en speilings-effekt: i femte dimensjon vil dere kunne strekke dere ned…… tenk på det som om jeg står rett foran dere. De ser dere, de oppfatter dere med sansene sine, men de er fortsatt i sin tredje dimensjons erfaring. Men de vil ikke kunne være i den erfaringen så mye lenger, rett og slett fordi Gaia beveger seg helt og holdent ut av den. Derfor, for å kunne forbli på Gaia, må du stige opp, og du stiger opp til en høyere dimensjon. Ja, vi vet at vi ofte har beskrevet det på andre måter. Men det er i virkeligheten en høyere frekvens, hvor dere fra dét utgangspunktet kan ha tilgang til alle de 12 virkelighetene.

Nuvel, de som velger å ikke stige opp, men som i hjertet, sinnet og i sjeledimensjonen har tatt beslutningen om, selv ikke i siste øyeblikk å ombestemme seg, de vil da være …. de vil være i en ”omplasserings-situasjon, la oss si det på den måten, hvor de vil fortsette å ha en tredjedimensjons livsopplevelse, og for dem vil det føles som om at ingen ting i virkeligheten har skjedd.

Men så er det altså slik, at de vil ikke befinne seg på Gaia, for Gaia er annensteds, men de vil befinne seg i en situasjon hvor de tror at de befinner seg på Gaia og at det de ser omkring seg fortsatt er det samme – helt inntil de kommer frem til hvilke valg de står overfor eller dør. Og i så tilfelle reiser de hjem igjen. Og i sin livsrevy vil de forstå hva som skjedde, fordi det finnes ikke noe dømmende i dette. Det er bare et brennende ønske og tro, fordi det er ikke et eneste, ikke et eneste levende vesen for den saks skyld, som har inkarnert i denne tiden, som ikke gjorde det uten å vite bevisst hva det er som foregår.

Er det da mange som har glemt dette? Ja. Men de blir gitt - bevisst, underbevisst, bevisst, ubevisst – de blir gitt rikelig med anledning til å huske, og hvis de ikke husker, så vil de rett og slett si: ”Vel, dette gir mening. Jeg tror jeg vil gjøre dette. Hjertet mitt, hjertet mitt hvisker det til meg.”

Og så er det en annen side av dette, og det er her dere flittig har gjort så mye vidunderlig vakre forberedelse, og dere sier: ”Vel, hvis de ikke har forberedt seg på noe vis og ikke er bevisst noe av det som foregår, hvordan kan de da være rede?” Disse forandringene fortsetter hele tiden, også i dette øyeblikk, subtilt, i hele jordens befolkning. Moderen/Faderen sa ikke “Vi stråler simpelthen inn vår Kjærlighet og Lys bare til denne sektoren av troende eller bevisste vesener.” Neida, hvert eneste levende vesen på planeten blir berørt. Nøkkelen, billetten, inngangsporten til Oppstigningen er kjærlighet. Slik har det alltid vært. Det er dette det handler om. Det er en tilbakevenden til kjærligheten.

Så hvis et levende vesen, hvis en kvinne på Afrikas sletteland, som aldri har sett en TV eller besøkt nettstedet the2012scenario, som aldri har hørt om Kjærlighetens Høye Råd, som ikke har noen kjennskap til erkeenglene, men som er fylt av kjærlighet i sin kjerne, som elsker Gaia og familien sin, som fryder seg over solnedgangen og som henvender seg til stammens forfedre, som er kjærlighet inkarnert…… selvfølgelig vil hun stige opp! Fordi renheten er der.

Så det er altså det avgjørende vippepunktet, ikke bare kollektivt, men individuelt. Det handler om å føle det, men å virkelig være det, ikke bare ordene, de tomme ordene som vi så ofte hører, de tomme løftene. Så mange mennesker har glemt denne dype, sanne meningen av et løfte eller ed eller forpliktelse. Men dersom du er fylt av kjærlighet, erkjærlighet, så er du rede til å stige opp.

Kan jeg si det på noen enklere måte?

SB: Nei jeg tror ikke du kan det. Folk forsøker fortsatt å visualisere hva som vil skje under Oppstigningen. Så derfor er det et annet aspekt vi kunne diskutere… vel, vil jeg våkne opp, så å si – den 22. desember og befinne meg i den samme leiligheten? Og kan jeg si til meg selv (ler), jeg håper jeg får de nye kule greiene! Men vil jeg våkne opp i den samme leiligheten, det samme huset? Hvordan vil det se ut? Hva vil ha forandret seg? Hva vil være det samme?

EEM: Du vil ha forandret deg. Sansene dine vil ha forandret seg, din persepsjon. Hjertet ditt og evnen til å sanse vil ha endret seg. Evnen din til å akseptere deg selv som en fullverdig med-skaper og skaper vil ha endret seg.

Så det er ikke det at Jorden slik du kjenner den, det være seg leiligheten din eller hjemmet ditt, har forandret seg, men din direkte persepsjon av det har forandret seg. Det øyeblikket du våkner opp, gå utendørs! Fordi du vil ha en persepsjon av Gaia som er strålende klar, skinnende og langt, langt mer omfattende enn det dere kan oppfatte med sansene nå.

Og hva vil så skje? Ja du vil få de nye kule greiene dine, Kjære Hjerte. Og grunnen til det er at du vil se deg omkring og si: ”Dette er ikke hva jeg vil velge nå. Dette er ikke slik jeg vil leve.” Og så vil du, mens du gleder deg over lekenheten i skaper-kodene, så vil du umiddlebart begynne å organisere subatomisk energi, molekylære koder, og forme det til det som passer deg perfekt.

Femte dimensjon er i virkeligheten mye mer fleksibel. Dere tenker på tredje dimensjon som noe solid, uforanderlig, og det har den vært, fordi den ble solidifisert gjennom deres feilaktige anskuelser. Men det er ikke slik andre steder. Men tilbake til femte: så kan dere skape et Taj Mahal til dere selv på den 23. desember, og så 1. januar vil dere kanskje si ”Dette ble litt for mye av det gode. Jeg føler meg ensom her” Og så rearrangerer dere molekylene til å bli et hyggelig lite hus i vakre omgivelser. Men det vil fortsatt være fysisk, i det fysiske.

Og det vil være i felleskap med, i Enhet med, deres søsken, deres brødre og søstre fra stjernene, menneskeheten, at dere frembringer og skaper samfunn, ikke bare strukturer, for det er nesten underordnet. Men la oss få antyde at de strukturene som vil bli skapt vil være utrolig mye vakrere enn de litt kjedelige og ordinære strukturene dere har i dag. Jada, det finnes enkelte vakre eksempler på femte dimensjons arkitektur allerede i dag, byer av lys som allerede eksisterer på planeten. Men i det store og det hele er det ganske begrenset og fantasisløst.

Så vi prøver å ikke skape en situasjon hvor sier…. hvor dere vil våkne opp og tro at dere er enten psykotiske, hallusinerer eller har mistet alt som betydde noe for dere. Nei, det vil ikke være tilfellet. Men dere vil våkne opp med full bevissthet, som i seg selv er som en ny dag.

Og det vil gjøre dere fulle av fryd. Lykkelige. Fulle av glede. For dere er veiviserne, og det gir dere en følelse, en mental dragkamp til tider, at dere er fanget mellom to verdener. Og dette er ikke noe dere innbiller dere!! Dere er det. Fordi dere er i ferd med å etablere den nye matrix. Dere leder an. Dere befinner dere bokstavelig talt i flere dimensjoner samtidig. Og fordi dere er født i tredje dimensjon, så er dere ikke vant til det.

Men jeg må få si at, i det store og hele, er det bemerkelsesverdig hvor godt dere greier å venne dere til det. Og deres med-skapervirksomhet – og ja, la oss snakke litt om det. Akkurat nå, kjære veivisere, har deres med-skapervirksomhet, og det dere skaper, i første rekke fokusert på å forberede det menneskelige kollektiv for det som er i vente, for skiftet, for Oppstigninen, til at den Guddommelige Mors plan igjen skal være den som gjelder.

Hittil har et dere har skapt vært det dere har skrevet, blogget, i musikk, i samfunnsbygging, i healing, i undervisning, i å bli kvitt det gamle paradigmets menneskelige atferd, ved å begi dere inn i nye kommunikasjons- og forståelses-paradigmer, ved å ekspandere hjertet, deres fysiske selv og deres mentale og emosjonelle selv til å favne hverandre i delingen av informasjon. For jeg ønsker ikke å gi inntrykk av at informasjon ikke er viktig. Sannheten er ufattelig viktig. Så deres skaperverk har vært fokusert på dette området for å hjelpe folk å tilpasse seg vibrasjonene, med å hjelpe kollektivet med hvordan de skal takle de nye frekvensene.

Så når dere henvender dere til meg og sier ”Michael, du sier at jeg er i femte dimensjon og at jeg hjelper til å forankre det nye, men jeg har fortsatt trøbbel med helsa mi, med å betale regningene, med leiligheten min,” så da vil jeg si til dere, Kjære Hjerter at ja, det er på grunn av denne kjernen av sjenerøsitet i deres hjerter, at dere heller enn å se til deres egne fysiske behov, så har dere en tendens til, i deres skapende arbeid, å fokusere på kollektivet, i deres streven med å bryte løs fra, slippe tak i, la fare - sammen med oss - men i den fysiske virkelighet – de gamle paradigmene.

Og dere skal vite at vi er enormt takknemlige for det. Og vi vil at dere skal vite om vår dype verdsettelse av dette og at vi virkelig forplikter oss og tar på alvor dette partnerskapet, fordi det er ekte. Dette er et virkelig partnerskap. Man er ikke opptatt av å henge opp nye gardiner når ens sønn har et nervesammenbrudd eller ens kone holder på å få hjerteattakk. Man tar tak i det som er nødvendig, det som har høyest viktighet. Og det, kjære veivisere, er nøyaktig det dere gjør.

Vi vet at dere som mennesker, som har bebodd dette planet i tredje dimensjon, at dere ikke kan hjelpe for å tenke i fysiske termer. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger vi gjentar det: ”Alt vil bli bra, slipp taket.”, for vi vet jo at dette også er deres referansepunkter. Vi forstår det. Og det er derfor i denne fasen med mental opprydning og harmonisering at noen av disse bindingene blir dimmet ned, ikke hvisket ut, men dimmet ned og rebalansert.

Når dere går utendørs og trærne begynner å synge for dere, da vil dere forstå.

SB: Og gresset, og vannet?

EEM: Javisst! Og når vannet inviterer der til å komme, ikke bare for en dukkert eller en svømmetur, men for å komme sammen med det i et nært forhold, når du tilfører ditt energifelt til vannets, så er det en svært forskjellig erfaring, ikke bare av det fysiske, men med følelsene, av å høre sammen, av å være i sam-funn med hverandre. Det er skiftet. Det er endringen.

Og å gjøre dette, å ha den opplevelsen, det er en glede som ikke har noen grense. Dette er grunnen til at vi hele tiden terper på det har med glede å gjøre.

SB: Jeg tror ikke folk er helt klar over det, Herre. Jeg tror det de overser, når de tenker på femte dimensjon, er den overveldende fryd og glede og hvordan denne gleden gjør allting bedre. Den forbedrer absolutt alt.

EEM: Det er sant, den gjør alle ting bedre. Men en av nøkkelkomponentene i forbedringen er at menneskene har våknet til full bevissthet. Nå er det slik at Gaia har beveget seg ganske så langt, men til og med før den forflytningen snakket vannet med trærne og sanden. Blomstene snakket med andre planter og froskene. Det har vært mye mer harmoni i naturen, i naturrikene og Gaia, enn menneskene har vært klar over.

Så, ja – vil ting bli enklere? Ja. For eksempel snakker dere mye om stresset med økonomi og penger. Når dere er i deres med-skaper modus, når dere kan gjøre ting til virkelighet og husker hvordan man vever molekyler og husker skaper-kodene, da vil den være borte, denne følelsen som var så dominerende i tredje dimensjons virkelighet, som var forbundet med grådighet, kontroll og nød.

Nå er det til og med vanskelig for dere å forestille dere at nøden er borte, at man kan spise rett og slett fordi man har lyst til det, fordi du ønsker å ha den opplevelsen, fordi dere er forbundet med naturen så det er en utveksling av energi, en gjensidighet, og at dere i tillegg er så mye mer bevisste på hva dere spiser og hva dere vil dele og hva dere vil forsyne dere av.

Så vi forstår at dere alle har en tendens til å tenke i fysiske termer, om at alt er fysisk solid. Men Kjære Hjerter, dere har et munnhell som sier, og det er faktisk sant: ”det beste ligger fortsatt foran oss.”

SB: All right, Herre. Kanskje jeg kan få lov til å avbryte litt der. Først av alt har jeg behov for å si, unnskyld til Ashtar, vi vil helt bestemt ha ham som gjest neste uke. Så la meg nå få liste opp de spørsmålene jeg har igjen, Herre, og så kan du besvare dem slik du finner det best i de – jeg tror det er cirka 4 minutter som gjenstår av sendingen.

Ett spørsmål er, jeg tror folk trenger å føle seg betrygget med hensyn til det som skal skje og hva som vil skje med deres barn og kjærledyr. Det er det første spørsmålet.

Det andre er, jeg tror at de ville ønske å vite hva en observatør som betrakter Jorden den 21ste desember ville se? Ville de se at Jorden plutselig forsvant? Eller eksplodere i en million småbiter? Hva ville en observatør se?

Og det tredje spørsmålet, vil vår ankomst i femte dimensjon innebære at vi plutselig hadde alle våre nye evner i samme øyeblikk som vi kom dit, eller vil det være en læringsprosess, en modningsprosess som vil foregå?

Og det siste spørsmålet er, vil vi ankomme – og jeg antar at det vil være litt forskjellig for ulike mennesker – men vil brorparten av folket ankomme i den lavere femte dimensjon, det første nivået eller sub-nivå av femte dimensjon? Og vil deres opplevelse av dette lavere femte-dimensjons plan være forskjellig fra opplevelsen til noen som er på et høyere femte-dimensjons plan?

Dette var de spørsmålene jeg hadde, Herre.

EEM: Jeg vil besvare det siste spørsmålet ditt først, og svaret er ja. Selvfølgelig er det en prosess hvor man ekspanderer etter hvert, men det vil ligge en åpning for dere. Men det er – la meg være helt tydelig: det er en åpning, det er ikke et strev. Det er en blomstring og det er en blomstring full av glede.

Barn og kjæledyr: Med mindre det er et husdyr som er absolutt besluttet på å være ved sin herres side og forbli i tredje dimensjon, hvilket er lite sannsynlig, så vil hele dyrerriket reise.

Barn er uskyldige og rene, også de som har blitt misbrukt eller såret. De har en mildhet og en kjærlighet. Så de reiser. Så dere trenger ikke bekymre dere om dem.

SB: … og sammen med sine foreldre, på samme tid?

EEM: Ja, det er helt riktig. Dette er kjærlighet i praksis. Og man kunne ikke skille familier, fordi det hadde knust deres hjerter!

SB: Så det er ikke……

EEM: Så, ja.

SB: …… det er ikke nødvendig for en mor å pakke sitt barn godt inn i dynene, eller …… de vil altså reise når vi alle reiser, og det er ingen ting som man behøver å gjøre. Er det korrekt?

EEM: Ja, det er korrekt.

SB: All right. OK. Det vi vil se… vel først og fremst, når vi ankommer i den lavere femte dimensjon, vil vi få alle våre nye evner øyeblikkelig eller vil det bli en læringsprosess? Og hva ville vi se…..

EEM: Det vil definitivt være en læringsprosess, fordi…. dere kan tenke på det som en tilpasnings-prosess. Det vil ikke vare lenge, det er ikke slitsomt, det er ikke vanskelig. Og den grad av ekspansjon som dere vil oppleve det øyeblikk dere ankommer vil være en opplevelse så fenomenal at dere ikke vil si ”Gi meg mer! Gi meg mer!”

Dere vil komme til å gjøre det etter en dag eller så. Vel en dags tid slik som dere tenker på en dag nå. Ja, dere vil ha en stadig utvidelse av deres evner, fordi – og glem ikke hva jeg forteller dere! - fordi hver og en av dere, mine kjære lyttere, hadde med dere alle deres evner inn i dette livet! Dere la dem ikke igjen hjemme. Så disse evnene vil alle bli aktivert.

For noen av dere vil det oppleves slik at dere med ett vil være enormt kreative med musikk, med kunst. For andre, etter hvert, vil dere forklare stjernenes kvantefysiske prinsipper. Så det vil være en åpning. Er det rom for vekst? Kjære Hjerter, Universet er uendelig, og det er også dere.

[musikken øker i styrke]

Og Stephen Cook’s forklaring om Lyset som gjennomsyrer Gaia, Lysets ekspansjon, er et meget godt bilde å holde fast ved.

Gå i kjærlighet. Gå i fred. Farvel.

SB: Mange tusen takk, Herre.

[slutt]


Website: Website: Archangel Michael: The Passport to Ascension is Love | The 2012 Scenario
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge