Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 8, 2011

SaLuSa, August 8, 2011

Som dere kan se, er den finansielle situasjonen i verden ute av kontroll, og om ikke lenge er det tid for våre allierte å stå frem for å implementere det nye pengesystemet. Man trenger ikke være et geni for å forstå at mere gjeld ikke vil løse problemene, og ettergivelse av gjeld er den eneste sikre veien ut av situasjonen. Med det rådende kaos og rot, skjønner folk at det må en helt annen strategi til, dersom dere noen gang skal komme ut av uføret. Det som må gjøres ligger innbakt i planene våre, ettersom sammenbruddet i deres samfunn er forutsett og at vi derfor har tillatt at det skjer. Vi venter bare på det rette øyeblikket for å gi våre medarbeidere grønt lys til å sette i gang, og vi vet at vårt tilbud om hjelp i overgangsperioden vil bli akseptert. Så fort vi har blitt godtatt av dere og akseptert av majoriteten av befolkningen, kan vi fortsette med å avsløre hvilke oppdrag vi er her for å utføre og forberede dere og Moder Jord for Oppstigningen.

Det er på sin plass å vise forståelse og medfølelse for deres ledere, for de arbeider jo etter den gamle modellen, som nå ikke fungerer lenger. De har hverken makten eller viljen til å løse problemene på den måten de ser for seg, og det ville jo åpenbart ikke kunne fungere uten at alle land samarbeidet. Siden dere vanligvis tror på at den sterkeste overlever, vil dere alltid ha ulikhet og store forskjeller mellom fattig og rik. Et mål på deres menneskesyn, er åpenbaret gjennom deres respons på den alvorlige sultkatastrofen i Somalia og den ufattelige nød det sultende og døende folket opplever. Det gjør oss godt å se at folket reagerer på det, og det til tross for at mange av dere selv er inne i en tid med sterkt press. Dere har så altfor lenge vært påvirket av de mørke Sjelene, som stort sett gir blaffen i andres nød og ikke har evne til medfølelse eller kjærlighet i sine hjerter.

Dere spør oss hvorfor vi ikke kommer og hjelper dere nå, men vær snill å huske på at alle de sjelene som nå er involvert i lidelsene, på et høyere nivå allerede har akseptert dem som en del av deres erfaring. Som vi så ofte påpeker for dere, ville vår inngripen i slike tilfeller bli betraktet som innblanding, og ville kunne hindre dem i å få de erfaringer som de har lagt i sin livsplan. Det betyr ikke at dere ikke kan hjelpe, for andres reaksjon på deres nød er også del av deres erfaring. Prøv å ikke bedømme en situasjon uten å kjenne alle fakta, for dere kan ikke vite hva som ligger bakom de valg andre sjeler gjør. Dualiteten er i seg selv en prøvelse og vil nødvendigvis sette dere i vanskelige situasjoner, og det er oftest opp til dere selv å finne en måte å løse problemene på. Dere kan være sikre på at deres livsplan vil bringe dere akkurat dit som det er nødvendig for at dere skal fullføre den.

Heldigvis er det slik at de mindre ønskelige erfaringene blir oppveid av løftet om omfattende forandringer, som virkelig er i gang nå, selv om dere ikke kan se dem. Og med Oppstigningen som raskt nærmer seg, trenger dere ikke bekymre dere for hva som hender på Jorden nå, for renselsen er i gang og vil skyte ytterligere fart når vi kommer. Én ting er helt sikkert; og det er at Jorden ikke vil bli lagt øde slik som noen spår. Den vil ikke bli truffet av en komet eller noen slags rakett, for vi sørger for å ta oss av slike trusler. Ja, det skjer uunngåelige fysiske endringer på Jorden, hvilket allerede har foregått gjennom en tid, men vi overvåker dem kontinuerlig.

Deres oppgave, Kjære Sjeler, er å holde fokus på fremtiden til enhver tid, og ikke la dere distrahere av noen som helst forsøk på å gjøre dere redde. Det er fortsatt noen som lett går inn i frykt, men det skyldes først og fremst en manglende forståelse av hva som hender omkring dere i Universet. Absolutt alt er i en forandringsprosess og eksepsjonelt mektige Vesener ser til at alle hendelser skjer i samsvar med den Guddommelige Plan. De har også overoppsyn med våre aktiviteter og vi har fullkommen og altomfattende tillit til dem. Vi følger deres ordrer til minste bokstav og vet at vår handlingsplan er den beste for alle involverte.

Om dere bare visste hvilken enorm interesse det er for deres Oppstigning, ville dere ikke bekymre dere et sekund for hvordan utviklingen vil arte seg for dere. Hver og en av dere har som ledsagere flere Veiledere og Engler, og de er med dere for å beskytte dere og sikre at dere får ta del i Oppstigningen, dersom det er hva dere ønsker. Noen av dere er klar over deres nærvær og dere kan alle kommunisere med dem, og vi anbefaler dere å gjøre det, slik at de er fullt klar over deres behov. Som oftest påkaller folk dem bare når de er i fare, og det er i skjønneste orden, og de vil ”høre” deres rop. Men husk likevel på at de er her som deres åndelige mentorer og hjelpere. De er glade når dere anerkjenner deres nærvær og tar aktivt kontakt med dem med tankene.

Med tiden vil dere møte deres Veiledere og lærere, ettersom deres evolusjon foregår kontinuerlig og ikke stopper med Oppstigningen. Imidlertid er det slik at når dere har steget opp, vil bevissthetsnivået deres være slik, at dere har mye mindre behov for hjelpere ved deres side. Å være fullt bevisst er noe dere må erfare for å kunne forstå omfaget av deres av deres ”viten”, sammenliknet med deres ”sovende” bevissthetsnivå i øyeblikket. Det sløret som har holdt dere i denne ”sovende” tilstanden er i ferd med å bli borte, og så etter hvert som dere tiltrekker dere mer Lys, vil dere også øke deres bevissthetsnivå. Som en konsekvens av det kommer også sikkerheten om at dere kan håndtere deres egen åndelige utvikling. Sannheten er at dere aldri slutter å lære, og aksiomet om at jo mer dere lærer, jo mer forstår dere hvor lite dere egentlig vet, er ganske så sant.

I denne tiden leser dere en hel masse, går på foredrag eller ser videoer for å lære stadig mer. Men la oss si det igjen; i fremtiden vil dere kunne absorbere kunnskap tilsvarende en hel bok på et øyeblikk takket være nye læringsmetoder, og dere kan bokstavelig talt ”laste ned” informasjon rett til hjernen. De arbeidskrevende metodene dere nå bruker, vil bli erstattet av ulike nye teknologier, inkludert implantater. Skolegang, slik dere er vant til det, vil ikke lenger være nødvendig, ettersom dere vil velge de fagområder som interesserer dere og som dere vil forfølge. Det vil være kjent hvilke emner dere har behov for å fordype dere i for å følge deres egen vei, og tiden blir ikke kastet bort på meningsløse øvelser slik som nå. Mange av dere vil bli delta i gruppe-bevissthet og det vil umiddelbart øke deres bevissthetsnivå gjennom den delingen som finner sted.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er full av takknemlighet for at vi kan være med å gi dere et bilde av hva fremtiden vil bringe. Enn så lenge håper vi at dere ser at dere har så mye å se frem til og så lite å frykte. Sannheten er at alle forandringene har til hensikt å skape en lykkelig og fredfull eksistens for dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge