Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2012

SaLuSa, February 15, 2012Begivenhetene på Jorden skyter uten tvil fart, og selv om mange av dere ikke er direkte involvert, vil dere vite at dette er sant. Noen av nøkkelpersonene blant Lysarbeidere har gitt alt og arbeidet uopphørlig for å skape mer trykk bak positive prosesser, som dere snart vil få høre om. Mye av det de har oppnådd har blitt forhindret fra å bli omtalt i media, men det vil komme et tidspunkt da det ikke lenger lar seg gjøre. De har destabilisert de mørke’s maktstruktur, slik at de ikke lenger har den grad av kontroll at de kan forhindre sluttresultatet. Resultatet vil bli en seier for Lyset, og det øyeblikket folk ser beviser for det, vil demningen briste og en flom av ytterligere suksess vil følge. Vi er naturligvis klar over alle aktiviteter som foregår og så langt det er mulig vil vi hjelpe våre allierte, slik at de til fulle får suksess med sine oppgaver. De fleste av dem er klar over at vi er med dem og kontinuerlig beskytter dem, og det gir dem mot og besluttsomhet til å gå modig frem. Det trengs, for deres arbeid foregår ofte under trusler mot deres liv.

Hele tiden er det en kontinuerlig strøm av energi som stråles inn til Jorden og løfter deres bevissthetsnivå, som vokser raskt. Og på det viset sprer den store oppvåkningen seg. Vårt ønske er at hver eneste sjel til slutt når det punkt at de er i stand til å stige opp. Det er imidlertid den enkeltes valg og dere kan være sikre på at enhver sjel som er rede, vil føle et naturlig ønske om å stige opp. I tilfeller hvor det finnes bekymring for deres kjære som ikke stiger opp, er det noen som umiddelbart vil returnere til de lavere dimensjoner for å tjene dem. Det er fullt ut akseptabelt ettersom dere har fri vilje og fritt valg når det gjelder deres egen fremtid. Naturligvis vil den løsningen, og alle alternativer, bli forklart for dere, men til slutt er det dere selv som velger deres fremtid. Gud gav dere fri vilje og ville aldri ta den fra dere. Dere kan fortsette som man sier ”på godt og ondt” og det blir det dere gjør det til.

Det er mange valgmuligheter vil ligge åpne for dere etter Oppstigningen og mange av dere vil velge å slå dere sammen med de Galaktiske Flåtene. For noen av dere vil det være der dere møter deres sanne familie, ettersom de fleste medlemmene lever om bord i Moderskipene i hundreder av år og det blir deres naturlige hjem. I enkelte seksjoner av dem er det lite som tyder på at man er om bord i et romskip og alt er lagt til rette for at det skal føles som et hjem. Det er på ingen måte som militærtjeneste, men mye mer avslappet og innrettet for maksimum komfort og lykke. Faktum er at våpen utelukkende er til å forsvare seg med, men de er ikke egnet til destruktiv bruk, annet enn om det skulle være den siste utvei for å slå tilbake angrep. Selv i slike tilfeller sørger vi for at livsformer blir fjernet først, slik som det skjedde da dere mistet en romferge rett etter oppskytning. Vi respekterer alt levende og har mange midler til å beskytte våre egne, og kan plassere beskyttende skjold rundt skipene våre eller gjøre dem usynlige. Det er bruken av disse som gjør at dere ikke kan se alle skipene våre på himmelen deres.

Litt etter litt blir dere forberedt på at vi skal komme sammen, og det vil skje før dere stiger opp, men blir mer vanlig etter Oppstigningen. Først kommer de forandringene som er nødvendig for at dere skal kunne bevege dere inn i de høyere vibrasjonene, som vil innlede den Gyldne Tidsalder. Det er klart at det kan ikke begynne før Jorden er renset for de lavere vibrasjoner, og det inkluderer alle sjeler som ønsker å bli værende i dem. Mye arbeid gjøres og har vært gjort i mange, mange år, for å sikre at enhver sjel vet hva Oppstigningen dreier seg om. Det innebefatter anledningene der dere møter med Veilederne deres, når dere er ute av kroppen mens den fysiske kroppen sover. Så dere trenger ikke nødvendigvis å huske det når dere våkner, men det vil ligge i underbevisstheten.

Vi vet at en del mennesker bekymrer seg om hva de må etterlate, så la oss gjøre det klart, at alt dere er glad i og verdsetter kan gjenskapes i de høyere dimensjoner, så i praksis mister dere ingen ting overhodet. Kjæledyr som dere har sterke kjærlighetsbånd til vil reise sammen med dere, men etter Oppstigningen vil de ha en enda mer perfekt form og ”snakke” med dere telepatisk. Når vi fortalte dere at dere ikke vil savne noe som helst, så mente vi det, og faktum er at det dere vil gjenskape vil være langt overlegent det dere hadde tidligere. Den gevinsten dere vil ønske mest velkommen, er en fysisk kropp som ikke eldes og heller ikke opplever sykdom fordi den vil være i sin perfekte tilstand. Dere har så mye å vinne at det er vel verdt enhver innsats eller offer for å komme dit. Den perioden dere nå går gjennom er av meget stor viktighet, og derfor får hver eneste sjel maksimum av hjelp og oppmuntring. Bare glem de mørke Sjelene og konsentrer dere om deres egen fremtid, for de mørkes skjebne er beseglet, mens dere har alt foran dere.

Og hvordan ser vi da på situasjonen på Jorden? Vi ville beskrive den som hektisk, for mange Lysarbeidere står ansikt til ansikt med de mørke Sjelene, men de vil komme seirende ut av det. Den finansielle situasjonen synes å stå i første startspor og vi ville forvente at det er områder hvor de raskeste fremskritt vil gjøres. Vi ser også at medlemmer av kabalen blir fjernet, én etter én og ser frem til at dette også gjelder den øverste ledelsen i Illuminati. Det juridiske forarbeidet er meget langt kommet og handling ventes å skje meget snart. Dere må imidlertid huske at juridisk arbeid er meget krevende og at det ofte skjer forsinkelser, og de mørke kreftene er svært drevne på det området. Det er ingen mulighet for at arbeidet blir oppholdt i all uendelighet, så forvent å høre om fremskritt i disse situasjonene.

Som dere har blitt fortalt tidligere, så vil det ikke bli noen katastrofal avslutning på denne syklusen, og til sammenligning bare mindre forstyrrelser av fysisk art. De vil bli ettervirkninger av forandringer i været og vulkansk aktivitet, men dere vil få rimelig varsel om dem. I tillegg roer vi alltid ned energien i slike hendelser, men på samme tid må vi tillate Moder Jord å gjennomføre sin egen renselse. Dere har teknologi til å forutsi store endringer og kan gi tilstrekkelig varsel til mennesker som er i faresonen. Det er imidlertid i deres egen interesse å ta forholdsregler, dersom dere er i områder som historisk sett har regelmessige jordskjelv.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og elsker hver sjel på Jorden. Jeg vil fortelle dere at de nye energiene som strømmer inn til Jorden er et vekkelsesrop for mange sjeler som kjemper mot alt de føler som en trussel mot det de tror på. Det synes enklere å dilte videre med det dere er vant til, men nå er tiden inne for å være utforskende og våge å prøve ut nye ting og trå utenfor deres selvpålagte begrensninger. Prøv å forstå hva det er som hender og vær klar over at Oppstigningen ikke er noen religiøs begivenhet, men et kjempesteg i deres kontinuerlige åndelige utvikling. Ja, Gud er med i det hele, men det er den sanne Gud for dere alle, i hvem dere har selve deres eksistens. Gud er Kjærlighet og selv om dere skulle fornekte Gud, så blir aldri kjærligheten trukket tilbake. Som det så ofte siteres hos dere : ”du er et Åndelig vesen som opplever fysiske erfaringer”.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge