Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 8, 2012

SaLuSa, February 8, 2012Dere vil nok måtte leke venteleken en liten stund ennå, men fremskritt gjøres hver eneste dag. Ingen innblanding fra de mørke kreftene vil ha noen langvarig effekt, for planene våre er altfor langt kommet til at de kan hindre oss i å lykkes. Våre aktiviteter skjer stadig hurtigere, så også for våre allierte på Jorden. Vi har kommet så langt at vi snart kan begynne å fastsette sluttdato for en del prosjekter. Når det gjelder de ytre tegn, er det fra de Internettkildene dere stoler på at dere kan få fersk informasjon. Ved å gjøre deres beste for å fokusere på Lyset hele tiden, vil dere holde dere stødig på veien mot Oppstigningen. Uansett hva som måtte skje, kan dere være sikre på at sluttresultatet blir det samme, og vil se dere frigjort fra de mørke makthavernes kontrollregime.

Vi går inn i en periode som vil bli meget travel for oss, men vi blir ikke overveldet av arbeidsmengden, for vi har flåter med millioner av skip og selvfølgelig tilhørende mannskaper. Så mange av våre daglige behov er automatisert, at vi kan vie oss til de spesialoppgavene vi er utrustet for i denne viktige tiden. Til og med vedlikehold utføres av robot-Vesener som har et så høyt bevissthetsnivå at de kan resonere og gjøre beslutninger på egen hånd. Naturligvis er våre sofistikerte datamaskiner involvert i de daglige operasjoner på skipene våre og også flåtens oppdrag som helhet. Dere er jo oppmerksom på at alt på Jorden har en noen grad av bevissthet, men i deres lavere vibrasjoner kan de ikke fungere helt ut. Sett i lys av det, er det ikke noe stort tankesprang å godta det vi akkurat har fortalt dere.

Alle de fremskrittene vi snakker om fra tid til annen vil dere få del i etter hvert. Det vil komme med deres utvikling mot å bli Galaktiske vesener. Dere kan ikke ennå fatte hva det inne bærer, men kanskje vi kunne kalle dere supermennesker. Deres nåværende bevissthet vokser hele tiden, men dere er overhodet ikke i nærheten av deres fulle potensial. Dere vil med tiden nå opp til nivået av Kristus Bevisstheten, og det har alltid vært ment å være tilgjengelig for dere, takket være den fantastiske økning i deres Lysenergier. Det høres ambisiøst ut, men dere kan faktisk nå et slikt nivå mens dere fortsatt er på Jorden, men vi vet at det er ekstremt vanskelig å holde på det. Det er bare så altfor mange lave energier omkring dere, og det inkluderer de som har heftet ved dere gjennom mange liv. Det er derfor det så ofte er snakk om at dere må rense dere selv for dem, og den perioden vi er inne i nå er ypperlig til å gjøre den jobben. Det er så mange høyere energier som sendes til dere, at dere trenger bare å trekke dem til dere, så vil prosessen finne sted. Hemmeligheten er å virkelig ønske at en slik renselse skal skje, så vil Loven om Tiltrekning gjøre resten.

Vær våkne for alle de påvirkninger som finns rundt dere og vær nøye med å ikke knytte dere til ting som kan anses å være av lavere vibrasjoner. De mørke Sjelene har vært meget dyktige til å presentere det dere ville kalle ”underholdning”, som appellerer til deres laveste instinkter og følelser og til deres ønske om spenning og opphisselse. Det betyr slett ikke at livet skal være bare alvor og uten moro og latter! Imidlertid er det slik at dere lett blir lei av det dere har og søker enda mer spenning og det kan ofte føre til at dere gir slipp på deres standarder og gir dere hen til utsvevelser. Det er så lett å gjøre, og så vanskelig å løfte seg selv ut av. Det er grunnen til at det er så mange åndelige lærere på Jorden nå, som gir dere råd og veiledning, slik at dere kan forstå meningen med livet og at dere er ansvarlige for alle deres handlinger, ord og gjerninger.

Forestill dere hvor ydmykende det er å se seg selv i ansiktet og se hvordan dere virkelig har vært, sett gjennom øynene til dem som har stått ved deres side og gjort sitt beste for å veilede deres liv inn i Lyset. Det gjøres ikke for å skamliggjøre dere, men for at dere skal få anledning til å se hvordan dere har påvirket andre, ofte uten at dere har hatt en anelse om det. Dere Er Alle Ett, og det du gjør mot én gjør du mot alle, og det påvirker massebevissthetens nivå. For oss er det en stor glede å informere dere om at dere har lykkes så godt med å bringe Lyset inn i deres liv og forankre det på Jorden. I så stor grad har dere lykkes, at massebevissthetens nivå har økt eksponentielt, og vil fortsette med det. Dere er på stø kurs og kommet langt på vei med å avslutte denne syklusen med Oppstigningen, og det er i samsvar med den Guddommelige Plan.

Forandringene kommer til å bli så omfattende og vidtrekkende, og skje så raskt, at dere trenger å være våkne for ikke å gå glipp av noe. Så snart de mørke Sjelenes påvirkning og innblanding er stoppet, og det vil være i løpet av de nærmeste månedene, så kan dere slappe av og begynne å nyte den friheten som dere med ett vil få tilbake. Derfra og videre fremover vil stemningen løftes og mye følelser sluppet frem, og folk vil fatte at freden endelig er virkelig og har senket seg over Jorden. Det vil gjøre at de gjenværende månedene av året vil bli en minnerik og frydefull tid og verdens folk vil bli gjenforent. Aldri mer skal de atskilles og miste sin sanne identitet, og de skal være som Ett igjen.

På grunn av de høyere vibrasjonene som nå eksisterer på planeten Jorden, er det færre konfrontasjoner mellom folk, og var det ikke for de kreftene som ønsker kontroll og fremhever ulikhet, ville det snart være fred i hele verden. Som vi allerede har fortalt dere, vil man snart oppnå fred, men først må det skje endringer i regjeringene. Dere må ha de riktige menneskene ved makten før virkelige fremskritt kan gjøres på det området, og sammen med våre allierte er vi klare til å gå videre, så snart dette punktet er nådd. Hver eneste av dere kan hjelpe til med å få fart på forandringene ved å sende ut deres kjærlighet til hele menneskeheten, og til Moder Jord, som ikke har brutt ut i de mange og voldsomme vulkanutbrudd som mange var forledet til å tro. Så langt har det ikke vært noen unormal aktivitet, men det er klart at med en så omfattende renselse som kreves, så vil det kunne bli noen større hendelser.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi vil fortelle dere at vi i den Galaktiske Føderasjon elsker Gud og frykter ikke Gud. Vi har for lengst tatt inn over oss at Gud er kun Ren Kjærlighet og at vi alle er aspekter av det Rene Lyset. Med det som bakteppe, må religionenes læresetninger skrives om tilsvarende. Det er en delikat situasjon, for vi må også gi rom for talefrihet og fri meningsytring, men på samme tid må også sannheten bli lagt frem for folket. Dere må bli i stand til å gjøre et informert valg, og før slutten av denne syklusen vil dere være i posisjon til det. Det øyeblikk dere fatter dette, ser vi på som nok et vesentlig steg fremover mot fullkommen harmoni mellom dere alle.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.com


< previous message | a href="mike10-02-12.html">next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge