Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 13, 2012

SaLuSa, February 13, 2012Presset øker på de mørke Sjelene, som i det siste har mistet så mye av sin makt. De ser at deres ulike knep i den finansielle verden slår feil og at forholdene i stedet vender seg mot dem. Kabalistene har for lengst blitt identifisert og de er nå kjent for hva de er, i sine forsøk på å legge verden under én verdensregjering. Dere vil snart se dem ”tatt ut av sirkulasjon” og holdt under oppsyn på et sted hvor de ikke kan blande seg inn i eller stikke kjepper i hjulene for de forandringene som allerede er underveis. Det er tusener på tusener av mennesker som arbeider for Lyset og deres kollektive energi er en formidabel kraft som tvinger sannheten frem og manifesterer deres visjon om fred. Oppvåkningen fortsetter og stadig flere sjeler begynner å lete etter svar utenfor rammen av sine daglige begivenheter. De begynner å fatte hvordan deres liv har vært under rigid kontroll og begynner prøver nå å få tilbake sine rettigheter og frihet fra alle de restriksjoner som har blitt lagt på dem.

Vi er svært glade for å se at dere som Menneskerasen begynner å ta ansvar for deres skjebne i egne hender og nekter å bli ledet som sauer på veien mot totalt slaveri. Det vil uvegerlig medføre noe bruk av vold når dere krever deres frihet, ettersom de som har makten er motvillig til å gi etter for deres krav. Vi beklager dypt enhver form for voldsbruk, men forstår at deres sinne er en voldsom følelsesmessig kraft. Disse situasjonene skulle endre seg straks utskiftningene i regjeringene har blitt gjennomført og de nye lederne gjør det klinkende klart at deres oppgave er å arbeide for det gode for alle. Når den tiden kommer, håper vi å kunne delta aktivt sammen med dem, særlig fordi mange av de viktige forandringene vil kreve vår bistand. Vårt nærvær og deltakelse avhenger først og fremst av at vi blir invitert til å komme, og den informasjonen vi får i disse dager antyder at vi ville bli ønsket velkommen.

Den Galaktiske Føderasjon har tatt kontakt rundt hele verden og noen land er mere klare til samarbeid enn andre. En av de største utfordringene er de som er dominert av religion, særlig av den katolske tro, som mener at vi står i pakt med djevelen. Det var imidlertid til en viss hjelp etter kunngjøringen fra Vatikanet som anerkjenner vår eksistens. Faktum er at våre representanter har besøkt dem ved mange anledninger og vårt håp er at det ville forbedre deres forståelse av oss, når de ble gjort oppmerksom på Oppstigningen. De ulike religionene vil måtte bringe sin lære på linje med sannheten, deres sanne opprinnelse og den sanne mening med livet. De vil imidlertid fortsette å eksistere så lenge de trengs, av dem som ikke er i stand til å akseptere forendringene.

De første smakebitene på de ulike responsene på sannheten forekommer ofte når dere transiterer og befinner dere i de Astrale Riker. Siden dere på disse nivåene kan finne alt det dere ønsket dere på Jorden og dere kan skape med tankene. Disse nivåene er mye nærmere den virkeligheten dere møter når dere stiger opp. Der er det evig lys og kroppene deres er mer eteriske og krever lite i form av fast føde, og likevel nyter sjelene de mattradisjoner de var kjent med på Jorden. Det er en friskhet og renhet overalt hvor dere går og det som oftest først bemerkes er at lyset er på en slik måte at det ikke kaster skygge. Så Kjære Sjeler, fremtiden tilbyr dere mange spennende og interessante opplevelser, så ulike de dere nå er vant med.

Deres opplevelser på Jorden kan være så ekstremt krevende og koste så mye, at det kan gå på livet løs. Like fullt har menneskene en drivkraft som aldri synes å kunne stagges, og de presser seg hardere og hardere til man finner sin grense. Denne medfødte lidenskap og lengsel kan også brukes på deres spirituelle reise. Dere vet at det er noe som må oppdages, som vil utvide deres forståelse, og likevel tar det som regel lang tid å finne denne kunnskap, som dere bærer inni dere. Faktum er at på det underbevisste nivå har dere all kunnskap og vanskeligheten ligger i å finne ut hvordan man får tilgang til den. I denne tiden hvor dere søker å heve deres bevissthetsnivå raskt, er meditasjon den beste tilnærmingsmåten, ettersom denne tiden i stillhet gjør det mye lettere å få kontakt med den.

Hele deres levevis vil komme til å forandre seg vesentlig og med tiden vil dere bli Galaktiske Reisende slik som vi er. Det er grunnen til at vi så snart som mulig må komme hverandre nærmere og dele av det vi har å tilby hverandre. Gjennom vårt nærvær ønsker vi å inspirere dere til å tenke mye mer ekspansivt, og kaste av dere de begrensninger bevisstheten deres har hatt her på Jorden. Noen mennesker nekter fortsatt å akseptere vår eksistens og har et lukket sinn for alt det bevismaterialet som finns. For dem vil erfaringene som leder frem mot Opptigningen bli mye vanskeligere, ettersom sannheten må komme ut og ikke lenger kan skjules for deres øyne. Uansett vil alt som er mulig bli gjort for at alle skal åpne øynene, men som dere sier ” det er ingen som er så blinde som de som ikke vil se”. Det er ikke riktig for oss, ei heller for dere, å tvinge sannheten på dem og vi må alle respektere de valg som folk har gjort.

Etterhvert som forandringene kommer i gang og blir offentlig kjent, vil det medføre en masse sjeleransakelse med hensyn til hva man kan akseptere. For mange er det svært vanskelig å ta inn over seg at deres livstro kanskje ikke var hele sannheten eller til og med basert på løgn. Likevel, de sjeler som ønsker å ta et kvantesprang fremover, trenger å være absolutt ærlige mot seg selv og slippe tak i hva det enn måtte være som ikke har noen plass i Lyset. Man taper ikke ansikt eller blir fordømt av den grunn, men dere vil bli applaudert hvis dere finner styrken til å gå videre. Alle er nødt til å ha et åpent sinn i disse tider, fordi dere er i ferd med å gå inn i en periode med intens aktivitet. Overraskende hendelser med uventet utfall vil snart bli slått opp i deres nyhetsmedia og da vil dere vite med sikkerhet at tiden virkelig er moden og et skred av hendelser vil følge.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at vi har vært observatører så lenge, at det er ikke mye vi ikke vet om dere, og fra vårt observasjonssted, ser det virkelig ut til at dere virkelig er situasjonen voksen, den som vil forandre så mye av deres liv. Innerst inne vet dere at dere valgte å gå inn i deres siste liv i dualiteten og hvor viktig det ville være for deres fremtid. Slik vi ser det, skulle oppvåkningen skyte fart og mange flere sjeler følge dem som allerede er godt i gang med å forberede seg til Oppstigningen. Husk alltid på det, at det er først og fremst det genuine ønsket og beslutningen om å stige opp, som vil lede dere på rett vei. For når den beslutningen er tatt, vil dere tiltrekke dere dem som vil arbeide sammen med dere på deres personlige vei fremover. Og selvfølgelig, før dere tar denne beslutningen og gir utrykk for deres standpunkt, vil dere ha lært mye om prosessen og hva det virkelig betyr å stige opp. Hold blikket festet på målet deres og dere vil aldri gå alene, ettersom vi og deres veiledere alltid er med dere i Kjærlighet og Lys.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge