Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 2. desember, 2016


Mike Quinsey - 2. desember, 2016

Mike Quinsey

Det er helt klart at jo snarere kunngjøringen som bekrefter forandringene i penge- og valutasystemet kommer, jo raskere vil det lette anspentheten og bekymringene hos dem som venter på disse sårt tiltrengte midlene. Gode nyheter sprer seg alltid raskt, men det finnes alltid tvilere som stiller seg nølende til å tro at slike forandringer faktisk er mulig. Det er mange flere overraskelser som venter på å bli introdusert og de er alle en del av planen som skal sørge for at dere raskt får stifte bekjentskap med den Nye Tidsalderen. Alt det gamle har hatt sin tid og vil svinne hen når Illuminatis makt og kontroll blir fjernet, slik at folk kan nyte sin nyvunne frihet. Hvert nytt trinn vil bli introdusert på en måte som flyter harmonisk sammen med forandringene, slik at de forårsaker minst mulig problemer før de kommer på plass, men ingen ting vil få lov til å interferere i dem eller forsinke dem. De skulle ha vært introdusert for lenge siden, men som dere vet, så finnes det alltid et «rette øyeblikk» for omfattende forandringer og den største bekymringen er at de mørke Kreftene skal stikke kjepper i hjulene. Dere er imidlertid beskyttet av de Galaktiske Styrkene som vil sikre at alt skrider frem slik det er nødvendig og med minst mulig kluss.

Om ikke lenge vil nyhetsmediene bli frie slik at de kan komme med reelle og sanne nyheter, hvilket har blitt dere fornektet i tusener av år. Dere har levd i et falsk paradigme så lenge og ikke fått lov til å utvikle dere og gjøre fremskritt slik meningen var. Dere har effektivt blitt snytt for fremskritt som ville ha gitt dere en nye måte å leve på og som ville gjort at dere var kommet minst 50 år lengre enn der dere befinner dere nå. Men dere kan være fullstendig trygge på at det vil ikke ta tilsvarende lang tid å ta igjen det tapte og planer for å løfte dere fremover med kvantesprang er allerede på plass. Når det rette øyeblikk kommer og veien er ryddet, for å si det slik, og det er trygt for dem, så vil deres mange Galaktiske venner tre åpent frem på Jorden og hjelpe dere å ta igjen den tiden dere har mistet. Den Nye Tidsalderen venter dere og kan ikke lenger nektes dere, og da vil dere se at gamle arbeidsmetoder raskt blir erstattet av automatisering og roboter. Naturligvis vil det ta tid før dere får alle fordelene av forandringene, men med metoder som dere ikke er familiære med, vil dere bli gledelig overrasket over hvor fort ting likevel lar seg gjøre.

Imidlertid er det nødvendig å huske at den perioden som ligger umiddelbart foran dere vil ha fokus på å kvitte seg med alt som ikke har noen plass i fremtiden. Fokus vil ligge på å frigjøre dere fra dagens slit og slep og de lange arbeidsdagene dere har for å få til livets opphold. Mange rutine- eller masseproduksjonsjobber, som nesten er som slavearbeid å regne, vil ikke lenger være nødvendige og noen vil bli utført helt automatisert. Gjennom introduksjonen av moderne metoder vil ikke lenger deres daglige behov kreve manuelt arbeid og noen behov vil bli dekket gjennom nye levevis. Så når det er snakk om en Ny Tidsalder, så er det nøyaktig det det betyr, for den gamle har uttjent sin rolle.

Det som er enda viktigere er forandringene inni dere, for dere må ikke miste av syne det faktum at alt om skjer leder opp til Oppstigningen. Etter hvert som vibrasjonsnivået øker, så vil også deres eget vibrasjonsnivå gjøre det samme, forutsatt at dere har konsentrert dere om deres egne behov. Det «gamle Mennesket» fra den ekstreme dualiteten, skulle også forandre seg med de nye vibrasjonene og legge de gamle vibrasjonene bak seg. Det er viktig at dere forstår at hver gang dere bruker de lavere vibrasjonene, så reduserer dere intensiteten i deres eget Lys. I en tid hvor dere er ment å løfte dere selv opp, er det viktig at dere holder dere på deres egen vei slik at dere kan komme trygt gjennom de lavere vibrasjonene uten at de påvirker dere. Prøv å ikke bli dratt inn i handlinger eller delta i uønskete aktiviteter som dere vet ikke er forenlig med Lyset, for gjennom uminnelige tider har de mørke Sjelene på kløktig og slu vis styrt interessene deres inn mot det som er av lavere vibrasjoner. Det finnes en enkel regel, som alltid gjelder, for å avgjøre om noe ikke er av Lyset: hvis det er noe som ikke bringer fred og harmoni inn i livet deres, så har det mest sannsynlig den motsatte effekt.

De forandringene dere er rede til å ønske velkommen vil fordele seg ut over en periode på kanskje tjue år, og når den tid kommer skulle dere ha alle de godene det har vært snakket så mye om. Perioden umiddelbart foran dere vil ha fokus på å dekke de behovene til dem som har akutte behov for hjelp. Så mange mennesker lever i ytterste fattigdom uten noen utsikt til å greie å løfte seg selv opp. Selvfølgelig vil de være blant de første som får glede av forandringene som snart kan gjennomføres i raskt tempo. Hovedessensen av alt som vil skje er å løfte levestandarden deres inntil alle i hvert fall kan leve et liv hvor alle deres grunnleggende behov er dekket.

Det er vanskelig å forestille seg at dere ikke har lagt merke til at dyrene på Jorden blir påvirket av forandringene. Klimaforandringer er helt åpenbare og i noen områder tvinger dette dyrearter til å flytte eller dø, og slik vil det fortsette, selv om enkelt arter vil dø helt ut. Det dere er i ferd med å lære er hvor kritiske forandringer på Jorden kan være, og de vil også påvirke menneskeheten. Opp gjennom hele historien har slike forandringer funnet sted og selvfølgelig har også menneskene måttet tilpasse seg. Selv i dag har dere intelligent liv som lever inne i jordskorpen og etter de kommende forandringene, vil de kunne gjøre seg selv kjent for dere.

En utrolig spennende og gledelig tid ligger foran dere og dere vil snart legge deres nåværende problemer bak dere og glede dere over en rask forvandling som fører til en fredfylt tilværelse. Det er vel liten tvil om at de mest tilfredsstillende øyeblikk for dere vil være når alle krigsvåpen og alt i den sammenheng, blir bragt til taushet en gang for alle. Da vil ikke lenger penger bli kastet bort på krig og beskyttelse av Jorden kan oppnås på andre vis. For eksempel er det en del planeter som har et beskyttende «skjold» rundt seg, som ingen kan trenge gjennom.

Havene dekker mer enn 70% av Jordens overflate og de vil også bli renset for all forurensning. En slik oppgave kan nok synes aldeles umulig for dere, men med avanserte teknologier vil det ikke ta lange tiden. Til slutt vil alle havene og landjorden være som nye og alle livsformer vil leve i fred. Allerede nå er det forskjellige dyrearter som kommer sammen og danner de mest usannsynlige forhold til hverandre. Det er mye å se frem til når dere vil oppleve fullkommen fred. Vær fred, vær kjærlighet og del dem med alle levende vesener, for alle er vi Ett.

Det går ikke en dag uten at hendelser som henger sammen med de nødvendige forandringene, gjør ytterligere fremskritt etter hvert som dere gjør fremskritt. Det gamle vil falle bort, men i noen tilfeller ikke uten kamp, men utviklingen vil bli ønsket velkommen av folket. De er fullt klar over at noe uvanlig er i gjære og for en tid kan det være skremmende ettersom det de er vant til forandrer seg. Vit at alt skjer i de beste hensikter og etter hvert som tiden går, vil det bli helt åpenbart for dere.

Hold fast ved det dere tror på og dersom anledningen skulle by seg, så del dem gjerne med andre dersom de viser interesse. Et nytt år nærmer seg med stormskritt og det bærer løfte i seg til å bli et meget interessant og tilfredsstillende år ettersom mange forandringer som dere har ventet lenge på, omsider vil finne sted.

Kjærlighet og Velsignelser fra mitt Høyere Selv, og måtte dere få alt dere trenger for å stå støtt i Lyset.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge