Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 9, 2011

SaLuSa, November 9, 2011Hendelser fortsetter å skje i stadig raskere takt og verden står og ser på nedgangen i Europa, som vil ha vidtrekkende konsekvenser. Problemet med å finne en løsning er at det rett og slett ikke finnes nok penger til å finansiere noen form for hjelp eller redningspakke. Som vi har fortalt dere, kan ikke det gamle systemet tjene de involverte landene, og et nytt system må finnes som fullt og helt tar tak i alle sider av problemet. Løsningen ligger selvfølgelig og venter bak scenen og våre allierte vil presentere sin plan på det rette tidspunkt. Vær tillitsfulle til at det ubehag det vil medføre for dere vil være kortlivet og vi vil stå bak dem som har påtatt seg ansvaret for å gjennomføre den nye planen. Forandring må til, og siden behovene deres ble kartlagt, har vi fått med oss mennesker med autoritet til å gjennomføre det raskt. De mørke sjelene, som vi allerede har identifisert, vil bli hindret i å blande seg inn, og om nødvendig vil de bli flyttet til steder hvor det er umulig for dem å gjøre det.

Dere vil bli overrasket over noen av dem vi har som allierte, som vet at den trusselen som har hengt over verden ville ha involvert nesten alle land. Illuminati hadde planer om å legge hele verden under seg og ingen kunne ha vært trygge for deres fremstøt. Heldigvis er den faren nå over og med tiden vil selv den siste rest av deres militære styrker og baser bli fjernet. Freden kommer og den vil være en realitet før Oppstigningen. Det er en gryende motstand i folks tanker om a skulle kjempe mot sine egne landsmenn. Til dels kommer det av en erkjennelse at krig ikke løser problemer, men på sikt bare øker dem. En del av rensingen av Moder Jord vil være å rydde opp i alt det som har blitt revet ned, ødelagt og forurenset av krigshandlingene.

Lyset og Kjærligheten er i ferd med å raskt finne veien tilbake til Jorden og mye har blitt jordet hver gang dere har passert et kosmisk nøkkelpunkt. Det neste er 11.11.11 og det er en uhyre viktig tid som dramatisk vil øke frekvensen i deres Lyskropp og Fysiske kropp. Noen av dere er uten tvil klar over det og vet at intensiteten har økt. Slik vil det fortsette hele veien til Oppstigningen, og da skulle dere være helt klare til å fullføre prosessen. Da vil den Gyldne Tidsalder ha begynt, med sine videre steg av oppLysning som vil bære dere videre til enda høyere dimensjoner.

De mere jordnære affærer vil bli avsluttet i god tid og det gamle paradigmet vil til slutt bli nektet mer energi til å fortsette. Mye av det er allerede i ferd med å falle fra hverandre og mye av deres kontakt med oss vil i begynnelsen bli brukt til å ordne opp i det. Vi viet oss til å fjerne alt om ikke har noen plass i deres umiddelbare fremtid. Så det kommer til å bli en spennende tid å være tilstede på Jorden, når Kjærligheten overtar der frykten, med alle de negative følelsene som har fått næring av de lavere vibrasjonene. Enheten I Alt Som Er vil løfte dere opp og folk vil legge fra seg enhver tanke om at dere er forskjellige, når de kommer sammen for å skape en ny sivilisasjon som opptrer som Ett og hver eneste sjel elsker og tar vare på hverandre. De såkalte forskjellene mellom dere, som de mørke kreftene har spilt på for å sette dere opp mot hverandre, vil dere raskt legge bak dere. Det vil ikke finnes rom for religiøs dogmatikk, den ene Sannhet vil vinne frem etter hvert som sjeler lærer seg å ha kontakt med sitt Høyere Jeg.

De av dere som er vel informert og som forstår Sannheten, vil bli kallet til å være mentorer for dem som ikke gjør det. Når vi etter hvert kan arbeide side om side med dere, vil vi sikre at alle får anledning til å lære Sannheten å kjenne. Mye har blitt presentert for dere på et falskt vis og vi beklager å måtte si at det også gjelder de fleste religiøse ordener og kirker. For dem som er sterkt knyttet til sin tro, ber vi dere rett og slett om å være åpne for nye tanker og se at det finnes bare En Allmektig Skaper. Deres ego vil kanskje ikke være lett å overbevise til å gi slipp på den verdensanskuelse og tro dere har vært så knyttet til, men vi føler oss sikre på at de med relativt letthet kan erstattes.

Fri Vilje er en gave som Gud gav dere og vi holder den i ære, til de grader at vi ville aldri prøve å få dere til å tro noe annet. Imidlertid sier vi nok en gang; vær så snill å være åpne for nye versjoner om meningen med livet og også av historien, som i stor grad må omskrives. Dere skal vite at alt som har hendt siden skapelsen er ”tatt opp” og kan ”avspilles” om nødvendig, for å oppklare misforståelser. Det kan bare være Èn Sannhet og dere er kommet til det punkt at dere skal få den. Det er så ufattelig mye konflikt som har forekommet på Jorden, fordi forskjelligheten har blitt hauset opp og de mørke maktene har spilt på det hele tiden. Dere vil snart få føle hvordan det er i bli fri fra en slik situasjon og å leve fredelige og lykkelige liv med deres Brødre og Søstre, som også inkluderer oss.

Det er så mye å se frem til og de ubehageligheter som måtte følge med forandringene er for ingen ting å regne i forhold til den gaven dere får av frihet og fred. Ingen ting kan stanse deres vellykkede avslutning av tiden i Dualiteten, for Skaperen selv har gitt den sin velsignelse og kjærlighet. Derfor kan dere gå gjennom deres daglige gjøremål med hjertet fullt av glede, og se dere selv i enhver sjel omkring dere. Om det er mørke sjeler eller sjeler av Lys, så spiller ikke det noen rolle, for dere har alle delt erfaringer på begge sider av dualitetens skillelinjer. I fremtiden vil dere anerkjenne det Guddommelige i alle dere møter og dele skjønnheten i den gjensidige kjærligheten. Energier smelter sammen og vibrasjoner finner felles harmoni når den Uforbeholdne Kjærlighet kommer til uttrykk.

Kjære Sjeler, fortsett på deres reise og gjør deres beste for å gjøre andre menneskers liv litt gladere, ettersom noe så enkelt et vennlig ord eller hilsen kan løfte dem opp. Mennesker har hatt en tendens til å isolere seg og leve et tilbaketrukket liv, og likevel har dere alle evnen til å være utadvendte og sjenerøse i deres vennskap med andre. Legg vekk det som får en annen person til å virke ulik deg selv og ”snakk til dem” fra et høyere nivå, så vil de forstå. Ønsk for dem alt det du kunne ønske for deg selv.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg oppløftet og glad til sinns ved tanken på deres oppløftelse og at dere kan vende hjem til Lysets dimensjoner. Ta imot Kjærligheten og Velsignelsen fra Skaperen om å bringe glede og lykke inn i deres liv.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge