Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 7, 2011

SaLuSa, November 7, 2011Nå som ting skjer så raskt, trenger dere ikke mye informasjon med hensyn til resultatet. Det begynner å bli veldig tydelig at krisen i Europa langt fra er løst, og at gjelden i unionen er så stor at den kan felle den. I mellomtiden har folket i ferd med å bli mer aktive enn noen gang tidligere og det presset de legger på myndighetene vil til slutt gi resultater. I bakgrunnen øker vi også presset, sammen med våre allierte, og fortsetter med å gjøre det helt klart for de mørke maktene at deres dager er talte. Det er veldig mye vingling blant dem og de frykter konsekvensene av sine handlinger. I sin arroganse trodde de at de aldri ville måtte svare for sine kriminelle handlinger, men nå begynner det å gå opp for dem at de må det.

Våre samarbeidspartnere står klare til å dra fordel av enhver mulighet til å presse på med planen vår. Vi har fått autorisasjon til å bruke makt om nødvendig, for å fjerne hindringer i veien og vil ikke lenger tåle at noen forpurrer arbeidet vårt. De mørke har blitt alvorlig svekket i de siste ukene og er på retrett. Vi føler derfor at deres motstand ikke vil kunne stanse vår fremgang. Dere kan vente å høre om flere av våre fremskritt ganske snart. Vi har allerede fjernet flere mennesker med stor makt som har stått i veien for oss, og kommer til å fortsette med det. Vi vet nå navnet på alle Illuminati og ingen av dem kan unnslippe nettet som snører seg rundt dem. Vi står klare til å fjerne grupper innen regjeringene som har sviktet i sin oppgave å tjene folket, og så snart det har skjedd, kan dere forvente at vi vil kunngjøre Avsløringen.

Uansett hva som skjer, så er vi på god vei til å kunne starte det Nye Året med en seier over de mørke Sjelene. Når neste uke utfolder seg, er det to hendelser som utkrystalliserer seg. Den ene er ankomsten av det som feilaktig har blitt beskrevet som en asteroide. Faktum er at det er et skip styrt av en intelligent kraft og det gjenstår å se hvordan den vi te seg i forhold til deres Jord og Månen. På fredag kommer det som dere har ventet så ivrig på: 11.11.11, som bringer med seg nok et enormt løft av energi, som vil avstedkomme et vidunderlig løft i deres bevissthetsnivå. Den samlede, kollektive effekten av dette vil bli tydelig gjennom en ny bølge av kjærlighet over hele Jorden. Dersom det er mulig, finn et stille sted der du kan slappe helt av og åpne deg opp for energien. Husk også på at energien allerede er i ferd med å manifestere og du kan forberede deg dagevis på forhånd ved å forholde deg rolig og fredfull.

Denne måneden er på mange måter springbrettet for en mye viktigere aktivitetsperiode, og det vil fortsette uavbrutt helt til slutten av 2012. Deres forventninger vil snart bli tilfredstilt og for vårt vedkommende vil det oppfylles når den Første Kontakt har funnet sted. Og fra det tidspunkt av vil der være rene pjolterseilasen mens dere ser at planen vår utfolder seg og deres livskvalitet vil forbedre seg i hopp og sprang så snart dere begynner å motta de godene som er lovt dere. Gjennom lang tid har vårt fokus vært på Vesten, men dere må forstå at hele verden etter hvert vil bli involvert med oss. Dere skal også vite at gjennom tiden så har vi tatt kontakt med alle regjeringer og de er klar over hvorfor vi er her og hvor viktig det er for deres sivilisasjon. Vi er mer enn en hjelpende hånd, vi vil være sammen med dere hele resten av reisen. Det vil være en gjenforening full av glede og dere vil vite uten skygge av tvil at dere er en del av oss og få lære om deres guddommelige skjebne. Fortsett å holde blikket på fremtiden og la det fylle deres hjerter med glede, for det vil i sannhet være en overdådig begivenhet som ikke har sett sin like tidligere i denne syklusen. Dere vil bli overrasket når dere ser hvordan ting utvikler seg og med hvilken fart det skjer, og det er fordi alt er omhyggelig planlagt. Det er et meget stort ansvar for oss, men et ansvar vi overhodet ikke nølte med å ta, ettersom vi har mye erfaring når det gjelder Oppstigning. Vi ser at så mange flere av dere aksepterer vårt nærvær som ganske normalt og ser frem til vår offisielle ankomst til Jorden. Uansett hvilket bilde deres filmer og media forsøker å tegne av oss, så har vi aldri angrepet deres Jord og har ingen som helst intensjon om å gjøre det. Vårt oppdrag er grunnet på Kjærligheten for alt i Skaperens skaperverk, uansett form, farge eller størrelse.

Universet yrer av ulike livsformer og hvert Univers vi besøker er fullt av overraskelser. De er alle akkurat slik som deres i det at livet utvikler seg og erfarer for å kunne vokse og utvikle seg åndelig. Så uansett det ytre utseende så er dere Alle Ett, og når dere en gang når opp til Kristusbevissthetens nivå, så vil dere ikke lenger være i tvil om det. Da, og kun da, vil dere få tillatelse til å reise hvor hen dere vil i Universene. En del av den Første Kontakt vil dreie seg om de ulike livsformene i deres eget univers, og dere vil bli introdusert til dem. Dere vil raskt lære at den ytre form overhodet ikke sier noe om den åndelige essens inni dem. Selv på deres bevissthetsnivå, ville dere kjenne de høye vibrasjoner av Lys dersom dere skulle møte et åndelig høyt utviklet Vesen.

Nå som dere er til fulle i overgangen fra dualiteten til Oppstigningen, vil dere finne at mye av det dere tidligere har tatt som en selvfølge vil forsvinne. Gamle systemer som er inadekvate for den Nye Tidsalderen og ikke tjener de som er i ferd med å våkne, vil falle fra hverandre og ingen som helst forsøk på å gjeninnføre dem vil lykkes. Dette vil gi åpning for nye idéer som er mye mer på linje med det dere trenger å manifestere, og det vil ikke være noe mangel på dem. Mange oppfinnelser har blitt holdt skjult for dere for å holde det gamle paradigmet levende og der hvor det er hensiktsmessig vil de snart komme ut blant dere. Det området der det vil skje mest nytt er Fri Energi, og mange små, bærbare enheter kan produseres på kort tid. Mye vil tjene deres sak, mens en mer generell tilnærmingsmåte vil bli benyttet for å dekke deres behov. Det vil hjelpe med å frigjøre dere fra det åket som trykker dere ned, hvor dere jobber lange arbeidsdager bare for å sikre at dere har det aller nødvendigste for et normalt liv.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med velsignelser og kjærlighet fra den Galaktiske Føderasjon. Vi gleder oss til å se dere med tid til disposisjon til å reorganisere samfunnene deres til effektive grupper som evner å håndtere forandringene slik at de kan bli smidig implementert. Vi vil naturligvis ha overoppsyn med det dere gjør slik at forandringene blir bygget på nye modeller som er i samsvar med prinsippene om Lys og Kjærlighet. Alle gamle lover og regelverk som ikke er i tråd med dem vil bli fjernet eller omskrevet. Selv på den korte tiden som er igjen til Oppstigningen vil livene deres forandre seg ganske dramatisk, for å løfte dere opp slik at dere er klare til å ta deres plass sammen med oss. Dere har fått tilstrekkelig med informasjon og innsikt til at dere vet hva dere kan vente og det skulle fylle deres hjerter med fryd og glede.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge